HUMB003 Experimentální výzkum

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: HUME Lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy - Účelová zařízení - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 19:10–20:45 B2.13
Předpoklady
! RLB358 Experiment v religionistice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zapojit studenty do experimentálního výzkumu realizovaného v rámci laboratoře Experimentálních humanitních věd (HUME lab). Kurz je otevřen studentům všech fakult MU, všech oborů a všech typů studia. Studenti se účastní experimentů v podobě participantů.
Osnova
 • 1. 3. Úvodní informační setkání
  26. 4. Přednáška: Základy metodologie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
  10. 5. Přednáška: Historie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
  Mimo tato setkání v kurzu neprobíhá pravidelná kontaktní výuka, studentům jsou individuálně rozesílány pozvánky a výzvy k jednotlivým výzkumům.
Literatura
  doporučená literatura
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika : měření v psychologii. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 319 stran. ISBN 9788073678364. info
 • COOLICAN, Hugh. Research methods and statistics in psychology. 4th ed. London: Hodder & Stoughton, 2004. 711 p. ISBN 0340812583. info
 • FAJKUS, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. Vyd. 2. Praha: Filosofia, 2003. 135 s. ISBN 8070071702. info
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat minimálně 40 bodů:
Body lze získat za:
- účast na experimentech (účast na jednom experimentu = 16 b.)
- vyplnění (online) dotazníků (vyplnění jednoho online dotazníku = 8 b.)
- závěrečný povinný test ve zkouškovém období (max. 10 b., min. 5 b.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.