ISKB39 History of Everyday Czech Librarianship

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (lecturer)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Department of Information and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Department of Information and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Mon 14:00–15:40 B2.52
Prerequisites
No special prerequisites the course does. The course is designed for students of Bachelor's and Follow-up Master's degree programs both in full-time and combined form of study.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 11/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The subject has the following objectives within the ISK curriculum: to give students a deeper understanding of the historical evolution of Czech librarianship in the literary-cultural and literary-historical context;
to enable students to acquire knowledge of important milestones and personalities of the newer history of Czech librarianship and to critically reflect them in the context of study of the field;
to give students the opportunity to critically read and interpret literary and institutional documents related to the individual stages of the development of Czech librarianship from the mid 19th century to the present.
Learning outcomes
After completing the course the student: will understand the recent historical development of the Czech librarianship literary-cultural and literary-historical context; will have knowledge of important milestones and personalities of the recent history of the Czech librarianship; will have the ability to critically read and interpret literary and institutional documents related to the different stages of development of the Czech librarianship from the mid-19th century to the present; writing will be able to critically reflect on a theme that the more recent history of the Czech librarianship applies.
Syllabus
 • Content of the subjects, the frame content of the course is to provide students with the relevant literary, historical and social insight into the recent history of the Czech librarianship. Time milestones in defining the outline of the course:
 • 1st and 2nd hour: 1845-1890 (boom časopisectví even at the local level, magazines for literature, humor, women, celebrities Neruda, Hálek, Sládek, Krásnohorská, magazines relating to libraries and societies, diversity of types of publications related to   reading in the context of education);
 • 3rd and 4th hour: 1891-1920 (bibliophile, culture and writing style, modernism, readership, personality Březina, Arnošt Procházka, Salda, a librarian activities for the blind);
 • 5th and 6th hour: 1921-1945 (Library and context of the Republic and the Protectorate, important authors Masaryk, Čapek, Mahen, Deml, Lidové noviny, the first library law, Czech-German context of the history of art);
 • 7th and 8th hour: 1946-1960 (ideology and its influence on the development, function and position of libraries, important congresses of writers and their conclusions   in the context of literary history, processes, writers, intellectuals problems, Václav Černy, Library Act 1959, and its influence on the running of libraries);
 • 9th and 10th class: 1961-1989 (ideology and its influence on the functioning of the library   in the Czech lands, samizdat, exile and samizdat publishers, opinions liberal journals, authors Škvorecký, Hrabal, Šotola, quotidian libraries - annual reports, censorship, literature for children and youth, translated literature and book culture as an escape from political pressure);
 • 11th and 12th hour: 1990-Present (post-revolutionary context, transformation publishing business, internet, digital, personality Havel, Vaculík, Kundera, the new Library Act 2001, and the rethinking of library work);
 • 13th hour: Common Reflection
Literature
  recommended literature
 • ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Vydání první. Praha: Academia, 2009. 613 stran. ISBN 9788020017093. info
  not specified
 • LEHÁR, Jan, STICH, Alexandr, JANÁČKOVÁ, Jaroslava, HOLÝ, Jiří. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8
 • PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny. (1) Česká literatura v letech 1905-1923. (2) Česká literatura v letech 1924-1934 1. vyd. Praha: Academia, 2010, 2014. 627 s., 622 s. ISBN 9788020017925, 9788020022967
 • PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny "nové" moderny (3). Česká literatura v letech 1935-1947. 1.vyd. Praha: Academia, 2017. 833 stran. ISBN 9788020027368
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL,  Pavel JANÁČEK a kol. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře (1) 1749-2014. (2)  1938 - 2014.  Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 1661 stran. ISBN 9788088069119
 • BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií : od počátku do současnosti. 2. upravené a doplněné vydání. Praha : Grada, 2019. 456 stran. ISBN 978-80-271-0553-3
 • KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 310 s. ISBN 9788073676988
 • CEJPEK, Jiří. Jiří Mahen : jeho knihovnický odkaz. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961
 • ČEŇKOVÁ, Jana, CEBE, Jan (eds.) Meziválečná česká a slovenská žurnalistika (1918-1938). Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 306 stran. ISBN 978-80-246-4299-4
 • BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky. 1. díl, Český periodický tisk do roku 1918. 1. vyd. Praha: Novinář, 1981. 274 s.
 • BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky. D. 3. Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988
 • KŘIVÁNKOVÁ, Alena - VATRÁL, JOZEF. Dějiny československé žurnalistiky. 4. díl, Český a slovenský tisk v letech 1944-1987. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1989
 • KUBÍČEK, Jaromír. Dějiny žurnalistiky na Moravě : první století českých časopisů 1848-1948. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013. 279 s. ISBN 9788072750955. info
 • KUBÍČEK, Tomáš (ed.). Literární Morava. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. 321 s. ISBN 80-7275-038-0
 • ČERVENKA, Miroslav, Vladimír MACURA, Jaroslav MED, Zdeněk PEŠAT. Slovník básnických knih. Praha, Československý spisovatel, 1990. http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/140-slovnik-basnickych-knih
 • DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ (eds.). Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2
 • KŘIVÁNEK, Vladimír et al. Český Dekameron : sto knih 1969-1992. Praha: Scientia, 1994. ISBN 8085827786
 • HRUŠKA , Petr, Lubomír MACHALA, Libor VODIČKA, Jiří ZIZLER et al. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 978-80-200-1630-0
 • FIALOVÁ, Alena (ed.). V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107
 • JANOUŠEK, P.a kol. Dějiny české literatury 1945–1989. 1–4.Academia. Praha 2007,2008. 431+549+688+977s. ISBN 978-80-200-1527-3, 978-80-200-1528-0, 978-80-200-1583-9, 978-80-200-1631-7http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury-1945-1989
 • POHORSKÝ, Miloš (ed.). Dějiny české literatury. 3. díl. Nakladatelství ČSAV, Praha 1960. http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury
 • PEŠAT, Zdeněk - STROHSOVÁ, EVA (eds.). Dějiny české literatury. 4. díl.Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 1995. http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury
 • JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník české literatury po roce 1945. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
 • NOVÁK, Jan Václav; NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc : Promberger, 1936-1939. 1804 s.http://arne-novak.phil.muni.cz/books/prehledne-dejiny-literatury-ceske-novak-1936
Teaching methods
he subject will combine educational lectures and seminars;
Active teaching methods: Work with disparate sources of information, critical work with selected texts of literary and non-literary nature, discussions, verbal presentations;
Homework - reading documents previously entered a shorter range
Assessment methods
Credit;
Attendance and active approach to the topic of the subject;
Expert essay on a pre-arranged topic (ranging from 5400-9000 characters);
Joint debate
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/ISKB39