CJCC04 Czech orthography from the perspective of a speaker L2 II

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
PhDr. Eva Rusínová (lecturer)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Lea Vyskočilová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Zuzana Muchová
Supplier department: Division of Czech for Foreigners - Department of Czech Language - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
CJCC03 Cz.ort. from the persp.sp.L2 I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject follows on from CJCC03. The aim of the subject is to strengthen and deepen the knowledge Czech grammar system. Expanding knowledge to C2 level in CEFR.
Learning outcomes
The student is able to:
- find orthographical mistakes in texts;
- justify their decisions in solving orthographical problems;
- verify correctness in codification and normative guides;
- compare the analysed orthographical problems with orthographic norms in their own language;
- use the acquired knowledge in written language (essay, see CJCC06, CJCC14) and in writing a paper on the joint basis of the subjects Czech language and literature.
They achieve readiness and assurance in written expression comparable with a native speaker.
Syllabus
 • Systematic improvement of writing abilities:
 • 1. I/y after soft, hard and ambiguous consonants.
 • 2. Enumerated words.
 • 3. Noun, adjective and verb endings.
 • 4. Diacritics.
 • 5. Writing ú/ů/u in Czech and foreign words.
 • 6. Prepositions s – z; - prefixes s-z-vz.
 • 7. Bě/bje – pě – vě/vje – mě/mně.
 • 8. Consonant groups.
 • New classwork:
 • 9. Punctuation in simple and compound sentences, using capital letters and loanwords.
 • 10. Abbreviations and acronyms.
 • Strengthening and expanding knowledge to C2 level in CEFR.
Literature
 • Dodatek ke školnímu vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993 (Obsaž.) : Pravidla českého pravopisu : školní vydání [Pansofia, 1996]. info
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • SVOBODOVÁ, Ivana. Psaní velkých písmen v češtině. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 350 stran. ISBN 9788020025135. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1st ed. Praha: Academia, 2013. 974 pp. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
 • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Rudolf Havel - Břetislav Štorek. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
 • JANOVEC, Ladislav, Lucie BUŠOVÁ, Adéla ŘÍHOVÁ and Markéta ŠAMALOVÁ. Na co se často ptáte. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett nakladatelství, 2006. 135 pp. ISBN 80-86906-76-0. info
 • DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2006. 177 s. ISBN 8086480801. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1446-7. info
 • MARTINCOVÁ, Olga. Nová slova v češtině : slovník neologizmů. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 568 s. ISBN 8020011684. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • ŠANTROCHOVÁ, Alena, Milada BURIÁNKOVÁ and Zdeněk HAMPL. Diktáty a cvičení z českého jazyka. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 159 stran. ISBN 8072350102. info
 • Pravidla českého pravopisu : školní vydání. 5. vyd. Praha: Pansofia, 1996. 383 s. ISBN 8090137369. info
Teaching methods
Explanation of the theory of the above-listed analysed orthographical features will be supplemented by practical exercises, for instance fill-in exercises, correction of errors in texts (group and individual work in lessons) and testing on features which have already been discussed and practiced, dictations and homework.
Assessment methods
To complete the subject it is necessary to fulfill the requirements of the closing test and dictation. It is also necessary to abide by the following regulations: 1/ Attendance of lessons includes completing work set by the teacher (homework, in-class presentations etc.) Failure to complete this work (student’s lack of preparation) is counted as an absence. 2/ Students are not allowed to change groups, apart from in exceptional cases with the prior written permission of the teacher.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/CJCC04