DPS003 Theory of Instruction

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
DPS002 Basic Course in Education || UZB002 Basic Course in Education || SUP002 Basic Course in Education || SUK002 Basic Course in Education
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course deals with basic problems of preparation, realization and management of instruction. Active participation of students is supposed as well as presentation of own opinions.
At the end of this course, students should be able to: understand and be able to explain basic problems of instruction, problems of teacher training, information and communication technology. Student should discuss about aims, objectives and intended learning outcomes, curriculum planning. Student should be able to design lesson plan.
Syllabus
 • 1. Education, didactics, instruction
 • 2. Background to current development in education
 • 3. Aims, objectives and intended learning outcomes
 • 4. Curriculum
 • 5. Managing beahviour in the classroom
 • 6. Planign, pre-active fase of teaching
 • 7. Assesment
 • 8. Anticipating management, rules and routines in classrooms
 • 9. Assesment, context of assesment, methods, design an assessment task
 • 10. Selfreflection, further professional development, teachers thinking, teachers believes.
Literature
  required literature
 • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 178 s. ISBN 8070679204. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
  not specified
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 289 s. ISBN 80-7178-014-6. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě (Communication in classroom). Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK and Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Drama education in contemporary school's curriculum). Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 pp. ISBN 978-80-7367-472-4. URL info
Teaching methods
The course is lectures, attendance is not compulsory.
Assessment methods
Written exam. Based on lessons, study, presentation of model lesson and basic literature.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: blokově.
Information on course enrolment limitations: !UZB003
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/DPS003