PJV032 History and Politics in the Polish music

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Tuesday 8:00–9:40 VP
Prerequisites (in Czech)
PJA124 Practical Polish – Communication Skills II || PJN105 Course of Polish II || PJ_SLAV06 Contemporary Polish 1 || NOW ( PJ_SLAV06 Contemporary Polish 1 )
znajomość języka polskiego (minimum B1)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 8/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami, pojęciami i zjawiskami związanymi z polską historią i polityką. Będą one omawiane i komentowane w odniesieniu do wybranych utworów muzycznych, które dokumentują lub wykorzystują te historyczne i polityczne motywy. Zajęcia będą mieć charakter wykładowy (połączony z ćwiczeniami pomagającymi rozwinąć umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem).
Literature
  recommended literature
 • VACULÍK, Jaroslav. Recenze CAT-MACKIEWICZ, Stanislav: Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939. Kraków: Universitas, 2012. 545 s. 2013. info
 • ROSZKOWSKI, Wojciech. Najnowsza historia Polski. Warszawa: Świat Książki, 2011. 247 s. ISBN 9788377991015. info
 • KACZMAREK, Ryszard. Historia Polski. Wydanie I. Warszawa: PWN, 2010. 992 stran. ISBN 9788301163259. info
 • AUGUSTYNIAK, Urszula. Historia Polski. Wydanie I. Warszawa: PWN, 2008. 1005 stran. ISBN 9788301178000. info
 • BRZOZA, Czesław and Andrzej Leon SOWA. Historia Polski 1918-1945. Kraków: Wydawnictvo Literackie, 2007. 748 s. ISBN 9788308041253. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Wojna polsko-jaruzelska : stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2006. 280 s. ISBN 8374694289. info
 • ZDRADA, Jerzy. Historia Polski. Wydanie I. Warszawa: PWN, 2005. xxix, 859. ISBN 9788301181055. info
 • DAVIES, Norman. Boże igrzysko : historia Polski. Translated by Elżbieta Tabakowska. Wyd. 5. Kraków: Znak, 2003. 1183 s. ISBN 8324000208. info
 • CZUBIŃSKI, Antoni. Historia Polski XX wieku. Wyd. 2, poszerzone. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003. 501 s. ISBN 8371772017. info
 • LENARD, Stanisław Bogusław and Ireneusz WYWIAŁ. Historia Polski w datach. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 584 s. ISBN 830113321X. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Translated by Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 8020007377. info
 • ROSZKOWSKI, Wojciech. Historia Polski : 1914-1997. Wyd. 6. rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 476 s. ISBN 8301126841. info
 • Historia Polski XIX i XX wieku. Edited by Alina Barszczewska-Krupa. Wyd. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998. 182 s. info
 • HALECKI, Oskar. Historia Polski. Translated by Jan Bielatowicz - Zofia Kozarynowa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1992. 316 s. ISBN 838529130X. info
 • TYMOWSKI, Michał, Jan KIENIEWICZ and Jerzy HOLZER. Historia Polski. Wyd. 3. popr. Warszawa: Editions Spotkania, 1990. 381 s. ISBN 2869140185. info
 • CZUBIŃSKI, Antoni and Jerzy TOPOLSKI. Historia Polski. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1988. 690 s. ISBN 8304019191. info
 • ZIELIŃSKI, Henryk. Historia Polski, 1914-1939. Wyd. 2. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1985. 427 s. ISBN 8304007126. info
Teaching methods (in Czech)
wykład, prezentacja, ćwiczenia interpretacyjne, dyskusja
Assessment methods (in Czech)
praca pisemna (esej) w języku polskim + test sprawdzający znajomość najważniejszych informacji zawartych w prezentacji
Language of instruction
Polish

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/PJV032