JSB352 Past and Present of Balkan's Ethnics

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Barbora Navrátilová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Barbora Navrátilová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Department of Slavonic Studies – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies – Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:00–15:40 G12
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This ethno-culturally designed course is dealing with ethnics and regional ethno-cultural groups in Balkans. It provides their overview, religious and cultural and historical characteristic and points current issues with the aim in understanding cultural heritage forming their current ethno-cultural sovereignty. On selected examples it analyses processes of today’s revitalization of ethno-regional groups endangered by globalization, connected with post-modern ambitions to save cultural diversity. It looks at historic and current migrations, their influence on today’s difficult ethnic map of Balkans and ethno-cultural influence and consequences that can be seen mainly at the level of everyday life. It introduces students with ethnic and emic ranking attitude to the study of ethno-cultural situation. Course explains problems of ethnicity of culture, taking the difference between objectivistic and subjectivist interpretation into account.
Learning outcomes
Upon finishing the course students will be able to formulate basic postulates of the ethnic theory, to describe and interpret the ethnocultural issues of the Balkans from a position of the everyday life studies and in a context of current meanings and theories.
Syllabus
 • 1. Ethnogenesis of the Balkan ethnic groups and nations – current issues, complexity of the issue. Basic terminology. Scientific fields of study and sources.
 • 2. Introduction to ethnology as a humanity science of ethnicity, peoples, cultures, everyday life.
 • 3. The main ethnocultural changes in the history of the Balkans: Hellenization, Romanization, Slavization, Albanization, Turkization and Islamization, modern nations and national identity
 • 4. Traditional folk culture on the Balkans - common elements, specifics compared to Central Europe
 • 5. Contemporary ethnological and social anthropological research - The Balkans as an ethnographic field of study
 • 6. Ethnic minorities. Ethnic minorities policy
 • 7. Migration as part of the Balkan way of life
Literature
  recommended literature
 • ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě : encyklopedická příručka. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1994, 385 s. ISBN 8071163759. info
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Translated by Hana Antonínová. Vydání první. Praha: Portál, 2008, 407 stran. ISBN 9788073674656. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Makedonské regionální skupiny. Problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit (Macedonian regional groups. Problems of clasification, ethnonyms and collective identities). In Ivan Dorovský. Studia Macedonica II. Brno: Masarykova univerzita, 2015, p. 91-103. ISBN 978-80-210-7959-5. Digitální knihovna FF MU info
 • LANGER, Jiří and Helena BOČKOVÁ. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Syntéza mezinárodního výzkumu (Dwellings in Carpathians at the Balkans. International research synthesis). Ostrava: Šmíra-Print, 2010, 936 pp. ISBN 978-80-87427-07-1. info
 • JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka, Thomas Hylland ERIKSEN, Gunnar HÅLAND, Miroslav HROCH and Marek JAKOUBEK. Etnické skupiny, hranice a identity. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie, 2020, 155 stran. ISBN 9788073255053. info
 • Vývoj antropologického zájmu o Balkán
 • FATKOVÁ, Gabriela. Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2012, 137 s. ISBN 9788026101895. info
 • JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka. Od krevní msty k postsocialismu : vývoj antropologického zájmu o Balkán. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 217 stran. ISBN 9788073254902. info
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus : antropologické perspektivy. Translated by Marek Jakoubek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 352 s. ISBN 9788074190537. info
 • BRINGA, Tone. Biti musliman na bosanski način : identitet i zajednica u jednom srednjobosanskom selu. Translated by Senada Kreso. Sarajevo: Dani, 1997, 271 s. ISBN 995871700X. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Bosně a Hercegovině : cesty a studie z roků 1893-1896. V Praze: Družstevní práce, 1937, 232 s. info
 • Cvijić, Jovan. Balkansko poluostrvo i Južnoslovenske zemlje. Beograd: Državna štamparija 1922, kap. Metanastazička kretanja, Uzroci metanastazičkich kretanja, Polsedice migracija.
 • NIEDERLE, Lubor. Slovanský svět : zeměpisný a statistický obraz současného Slovanstva. V Praze: nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1909, [2], 197. URL info
Teaching methods
Lectures, class discussion, e-learning, study of literature
Assessment methods
Student's work - reading, discussion, report with presentation
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2021, Spring 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/JSB352