RSb012 An Overview of Russian Literature II

Faculty of Arts
Spring 2025
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Department of Slavonic Studies – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies – Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
RSb011 An Overview of Russian Lit. I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subjects An Overview of Russian Literature I and II introduce the basic courses of Russian literary history. They aim to give a general overview of Russian literature and culture from historical background. They will provide the students with key authors, works, currents, movements, and groups in a chronological sequence that characterize Russian culture and literature from the oldest times up to now (accentuating the 19–21-century literature), in connection to the social and political development of Russia. The meaning of the courses is not only a necessary factual account, but, above all, the knowledge of the social and aesthetic significance of Russian literature and its crucial texts for world literature, culture, and the cultivation of man and his world. The courses include independent reading.
Learning outcomes
After finishing the course, the student will be able:
- to identify and to sum up the significant features of the key periods of Russian cultural and historical as well as literary development;
- to determine the key figures, works, and artifacts of Russian literature;
- to name and to characterize the key events, currents, and streams in Russian literature;
- to explain the connection of the social and political changes in Russian and Russian culture and literature.
Syllabus
 • 1) Russian Realism – “the Golden Age”
 • 2) Russian Modernism (“the Silver Age”), and the Avantgarde
 • 3) Russian literature of the 20th century (from revolution to perestroika)
 • 4) Contemporary Russian literature
 • 5) Russian Postmodernism
Literature
  required literature
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XX. století : (literární proudy a osobnosti). Olomouc: Periplum, 2003, 236 s. ISBN 8086624080. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 680 s. ISBN 8072770683. info
  recommended literature
 • NEKRASOVA, Irina Vladimirovna. Sovremennaja russkaja proza: zakonomernosti, tendencii, imena : naučno-metodičeskoje posobije. V Tribunu EU vydání první. Brno: Tribun EU, 2018, 208 stran. ISBN 9788026314219. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse) (Chapters from Russian Classical Literature (outline of development, key problems and discussion)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 178 pp. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • The Cambridge history of Russian literature. Edited by Charles A. Moser. rev. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, x, 709. ISBN 0521425670. info
  not specified
 • ZADRAŽILOVÁ, Miluše. Dějiny ruské moderny : pokus o rekonstrukci. Edited by Alena Machoninová. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022, 974 stran. ISBN 9788024646152. URL info
 • MATVEJEVA, Ju. V. Russkaja literatura zarubež'ja : tri volny emigracii XX veka : učebno-metodičeskoje posobije. 2-je izdanije, stereotipnoje. Moskva: Flinta, 2019, 90 stran. ISBN 9785799623661. info
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 767 s. ISBN 9788024612010. info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XIX. století v kontextu evropských literatur : (osobnosti a dialog literatur). 1. vyd. Olomouc: Periplum, 2005, 279 s. ISBN 8086624250. info
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000, 622 s. ISBN 8072200844. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román : nástin utváření žánru do konce 19. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 136 s. ISBN 8021017708. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL and Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury (Panorama of Russian Literature). In Panoráma ruské literatury. 1st ed. Boskovice: Albert, 1995, 415 pp. ISBN 80-85834-04-9. info
Teaching methods
The course has a form of a lecture with discussion, independent reading.
Assessment methods
oral exam, the exam includes a check of independent reading
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Součástí zkoušky (resp. zápočtu či kolokvia) je kontrola povinné četby.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Spring 2025, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2025/RSb012