B6661 Field course of geobotany

Faculty of Science
Spring 2002
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
B2130 Field course of system. botany || B4230 Field course of botany I. || B2230 Field course of botany I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Během pětidenního výukového bloku jsou studenti seznámeni se základními geobotanickými terénními technikami, zejména se zápisem fytocenologických snímků, analýzou vegetace na transektech, vegetačním mapováním, měřením vlastností půdy a mikroklimatickým měřením.
Literature
  • MORAVEC, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 8020004572. info
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: vždy v sudém roce (2000, 2002, ...).
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 5D.
The course is also listed under the following terms Spring 2000.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2002/B6661