FB830 Methods of Structural Biology

Faculty of Science
Autumn 2023
Extent and Intensity
3/2/0. 5 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
Supplier department: Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Všeobecné povědomí o středoškolské matematice a geometrii. Goniometrické funkce, matice, vektorová algebra.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kurz seznámí studenty s teorií a metodami proteinové krystalografie, a kryo-elektronové mikroskopie. Součástí kurzu bude teoretický a počítačový seminář s praktickým předvedením výpočtu struktur z experimentálních dat. Studenti se dozvědí o využití těchto metod pro studium makromolekul a jejich komplexů.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod, krystaly, symetrie a RTG záření
 • 2. Krystaly a symetrie, teorie rentgenové difrakce
 • 3. Teorie rentgenové difrakce krystaly I.
 • 4. Teorie rentgenové difrakce krystaly II.
 • 5. Intenzita signálu
 • 6. Řešení fázového problému
 • 7. Fáze
 • 8. Anomální rozptyly
 • 9. Molecular Replacement II., Laueho difrakce, zpřesňování strukturního modelu
 • 10. Elektronová mikroskopie biomolekul a jejich komplexů
 • 11.Klasifikace snímků a multivariantní analýza
 • 12. 3D rekonstrukce
Literature
 • Joseph Goldstein, Dale E. Newbury, David C. Joy, Charles E. Lyman, Patrick Echlin (Author), Eric Lifshin, Linda Sawyer, J.R. Michael: Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis: Third Edition 3rd Edition, Springer, 2003
 • Donald E. Sands: Introduction to Crystallography (Dover Books on Chemistry), Dover Publications; Revised ed. 1994
 • Dennis Sherwood, Jon Cooper: Crystals, X-rays and Proteins: Comprehensive Protein Crystallography, Oxford University Press; 1st Ed., 2015
Teaching methods (in Czech)
Účast na přednáškách, cvičení a samostudium (čtení kapitol z učebnice a vypracovávání domácích úkolů).
Assessment methods (in Czech)
Vypracování domácích úkolů, závěrečný test
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2023/FB830