FB860 Concepts in Biophysics

Faculty of Science
Spring 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Supplier department: Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Všeobecné matematické, chemické, biologické a fyzikální vzdělání.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty s moderními oblastmi biofyziky.
Syllabus (in Czech)
 • 0. Biofyzikální techniky měření energií, škály času a velikostí biologických procesů, systému a molekul
 • 1. Struktura je determinujícím faktorem, který určuje vlastnost(i) molekuly a tedy biologickou funkci: Molekulové motory / supramolekulární komplexy
 • 2. Voda je neuvěřitelně unikátní substance: Hydrofobní interakce má obrovský vliv na způsob, jakým proteiny získávají svoji strukturu (foldují) a na vznik biomolekulárních struktur
 • 3. Entropie a volná Gibbsoova energie (chemický potenciál) jsou klíčovými pojmy: Entropie popisuje elasticitu DNA, hydrofobní interakce a koncentrační gradient produkující změny elektrochemického potenciálu.
 • 4. Přechodové prvky hrají klíčové role v mnoha biomolekulárních procesech
 • 5. Lékařská (bio) fyzika
Literature
 • Meyer B. Jackson: Molecular and Cellular Biophysics, Cambridge University Press, 1st Ed., 2006
 • Alasdair Steven, Wolfgang Baumeister, Louise N. Johnson, Richard N. Perham: Molecular Biology of Assemblies and Machines, Garland Science, 1st Ed. 2016
 • Donald Voeth and Judith G. Voeth: Biochemistry 4th Ed., Willey, 2010
Teaching methods (in Czech)
Účast na přednáškách, samostatné studium literatury a diskuze.
Assessment methods (in Czech)
Aktivita při přednáškách sledována testy na závěr jednotlivých přednášek.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2024/FB860