G2080 Palaeontology II

Faculty of Science
Spring 2002
Extent and Intensity
3/3. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Prerequisites
Course G1080
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Mollusca
Bryozoa
Brachiopoda
Echinodermata
Hemichordata
Vertebrata
Stratigraphy
Evoluce
Paleontological methods
History of paleontology
Literature
  • KUMPERA, Otakar and Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 565 s. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
  • ŠPINAR, Zdeněk Vlastimil. Paleontologie. Vyd. 1. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1986. 360 s. info
  • ŠPINAR, Zdeněk Vlastimil. Paleontologie obratlovců. Illustrated by Zdeněk Burian. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 859 s. URL info
Assessment methods (in Czech)
Pro udělení zápočtu je nutno kromě docházky úspěšně absolvovat zápočtový test. Zkouška se skládá z části ústní a praktické (poznávání zkamenělin).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Zkoušku možno složit až po složení zkoušky G1080
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2002/G2080