G4141 Academic Skills for Geologists

Faculty of Science
Autumn 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (assistant)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Ing. Jana Pechmannová
Supplier department: Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable
Wed 9:00–9:50 Gp,02006, Wed 10:00–11:50 Gp,02006
Prerequisites
KREDITY_MIN ( 60 ) && ( PROGRAM ( B - GE ) || PROGRAM ( B - GEO ) || PROGRAM ( B - AEG ))
The student should know the planned topic of the bachelor's thesis.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 32 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 14/32, only registered: 0/32
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 34 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course focuses on the practical training of selected academic activities.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to do searching for scientific literature, prepare scientific text including graphical attachments.
Syllabus
 • Recherche of scientific texts.
 • Scientific text/article - Writing.
 • Figures in scientific articles.
 • Scientific conference.
 • Organization of geology in Czech Republic.
Literature
  recommended literature
 • MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jak (ne)psát odborný text (How (not) to write a scholarly text). 2013. URL info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ and Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 57, [8]. ISBN 9788024512129. info
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK and Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • SGALL, Petr and Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Vydání první. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 197 stran. ISBN 8024608715. info
 • LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. 1. vyd. České Budějovice: Kopp nakladatelství, 2003. 132 s. ISBN 8072322087. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Teaching methods
Lecture, class exercises.
Assessment methods
Practical exam and electronic test.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2023/G4141