G8240 Terénní cvičení z paleontologie

Faculty of Science
Spring 2002
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences – Earth Sciences Section – Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Paleontological practice in the open air - surroundings of Brno.
Literature
  • KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 88 s. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
Assessment methods (in Czech)
Terénní práce - dokumentace paleontologických lokalit, odběry vzorků, protokoly z terénního cvičení.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 3D.
Information on course enrolment limitations: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2002/G8240