GD281 News in regional geology - research

Faculty of Science
Autumn 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination), k (colloquium).
Taught partially online.
Teacher(s)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Ing. Jana Pechmannová
Supplier department: Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 24 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim is to study regional geological knowledge from the territory.
Learning outcomes
The student is well-oriented in current views on the geology of the given territory and knows the development of previous opinions.
Syllabus
 • Depending on the studied area.
Literature
  required literature
 • MÍSAŘ, Zdeněk. Regionální geologie světa. Vydání 1. Praha: Academia, 1987. 705 stran. URL info
  not specified
 • CHÁB, Jan. Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Vyd. 1. Praha: Česká geologická služba, 2008. 283 s. ISBN 9788070757031. info
 • MÍSAŘ, Zdeněk. Geologie ČSSR. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 333 s. URL info
 • DUDEK, Arnošt. Přehled geologických a petrografických výzkumů Českomoravské vrchoviny a dolnorakouské Lesní čtvrti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 173 s. info
 • MÍSAŘ, Zdeněk. Historický přehled geologických výzkumů v Nízkém Jeseníku od roku 1822 do přítomné doby. Opava: Slezský studijní ústav, 1956. 55 s. info
Teaching methods
advanced reading
Assessment methods
discussion of projects, seminar, credit
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2023/GD281