MDG02 Methods of Descriptive Geometry 2

Faculty of Science
Spring 2023
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (lecturer)
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Supplier department: Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Timetable
Tue 8:00–9:50 M5,01013
 • Timetable of Seminar Groups:
MDG02/01: Wed 10:00–11:50 M5,01013, J. Vondra
Prerequisites
M1710 Methods of Descriptive Geometry 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
It is a continuation of Methods of Descriptive Geometry 1. The axonometry projection is studied in details. Position and metric problems are solved.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zobrazit v kolmé a šikmé axonometrii kružnici, hranatá a rotační tělesa;
- řešit v kolmé a šikmé axonometrii polohové a metrické úlohy;
- v kolmé a šikmé axonometrii sestrojit řez hranatého nebo rotačního tělesa;
- zobrazit v kosoúhlém promítání kružnici, hranatá a rotační tělesa;
- řešit v kosoúhlém promítání polohové a metrické úlohy;
- v kosoúhlém promítání sestrojit řez hranatého nebo rotačního tělesa
Syllabus
 • Axonometry; points, lines and planes; incidence and metric problems; solids and their cuts by planes. Skew projection; points, lines and planes; incidence and metric problems; solids and their cuts by planes. Parallel projection; stereometry.
Literature
  recommended literature
 • KRAEMER, Emil. Zobrazovací metody : (promítání rovnoběžné). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 246-460. ISBN 8004217788. info
 • Urban A., Deskriptivní geometrie I, (2. vydání), SNTL Praha 1977
 • PISKA, Rudolf and Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 429 s. URL info
 • PISKA, Rudolf and Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966. 313 s. URL info
 • KADEŘÁVEK, František, Josef KLÍMA and Josef KOUNOVSKÝ. Deskriptivní geometrie. Vyd. 2. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1945. 420 s. info
Teaching methods
Lecture with a seminar.
Assessment methods
Examination consists of two parts: written and oral.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2023/MDG02