F1140 Úvod do fyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Úvod. Experiment, model, teorie. Měření. Soustavy jednotek. Základní fyzikální konstanty. Kinematika. Dynamika. Kmity a vlny. Základní interakce. Gravitační a elektrická síla. Práce. Energie. Hybnost. Zákony zachování. Vektorové a skalární pole. Gravitační a elektrické pole. Modely světla. Zobrazování a geometrická optika. Interference a difrakce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.