Bi1051 Introduction to computational biology

Faculty of Science
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Eva Gelnarová (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Faculty of Science
Timetable
Tue 14:00–15:50 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje posluchače prvního ročníku se šíří záběru jejich oboru a ukazuje směry dalšího možného rozvoje studentů a jejich zapojení do vědeckých projektů. Náplní předmětu jsou samostatné přednášky různých aplikací matematiky v biologii, kromě projektů Centra biostatistiky a analýz jsou představovány i další aplikace matematické biologie. Součástí předmětu jsou také prezentace starších ročníků matematické biologie jako názorná ukázka zapojení studentů do vědeckého výzkumu. Možnými tématy jednotlivých přednášek jsou např. projekty v oblasti analýzy dat klinických studií, analýzy biodiverzity a složení společenstev, epidemiologie závažných onemocnění, predikce složení biologických společenstev, prediktivních modelů v medicíně, využití databází v biologickém a medicínském výzkumu, analýzy přežití aj.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Studenti matematické biologie absolvují seminář na katedře, kde vypracovávají svoji diplomovou práci.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2007/Bi1051