G3131 Poznávání fosílií a struktur

Faculty of Science
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Běla Hrbková
Prerequisites (in Czech)
( G1061 Mineralogy I || G1061k Mineralogy I )&&( G3021 Petrology I || G3021k Petrology I ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Occupational healt and safety )&& NOW ( C7777 Manipulation with chemicals )))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět zahrnuje praktické ukázky zkamenělin a geologických struktur. Cílem je naučit posluchače poznávat tyto jevy na běžných vzrcích.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Fosílie (Protozoa, Coelenterata, Molusca, Echinodermata, Trilobita) 2. Struktury (primární sedimentární a magmatické, deformační vrásové a zlomové)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2007/G3131