C6245 Elementární organická analýza - laboratorní cvičení

Faculty of Science
Autumn 2009
Extent and Intensity
0/0/3. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
RNDr. Marta Farková, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Marta Farková, CSc.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • 1. Příprava organické sloučeniny k analýze. 2. Orientační zkoušky, kvalitativní elementární analýza, klasifikační a skupinové reakce, stanovení fyzikálních konstant. 3. Semimikrostanovení uhlíku a vodíku. 4. Volumetrické stanovení dusíku dle Dumase a Dubského. 5. Mikrostanovení síry dle Schönigera. 6. Kjehldalova metoda stanovení dusíku. 7. Chromatografie na tenké vrstvě. 8. Sumarizace získaných informací.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2009/C6245