EN

PřF:Bi5599 Metody bioch. a buň. biologie - Informace o předmětu

Bi5599 Metody aplikované biochemie a buněčné biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Miroslav Machala, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vendula Pospíchalová, PhD. (přednášející)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 9:00–10:50 A11/333
Předpoklady
Bi4020 Molekulární biologie && C3580 Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům porozumět významu jednotlivých vyučovaných analytických a biochemických metodik, a interpretovat svá vlastní experimentální data. Měli by být schopni využít informace primární literatury, s cílem porozumět a zavádět metodiky popisované v primární vědecké literatuře v oblasti fyziologie živočichů a buněčné biologie. Na základě těchto předpokladů by měli být schopni prezentovat a objasnit metodiky, využívané v jejich vlastní práci, odbornému publiku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: identifikovat a popsat základní metody určené pro stanovení hladiny a lokalizace proteinů, protein-proteinových interakcí; popsat základní principy manipulace exprese a funkce proteinů; popsat principy izolace nukleových kyselin a jejich další analýzy; popsat základní metodiky analýzy lipidů, cukrů a malých organických molekul pomocí chromatografických a hmotnostně spektrometrických metod; popsat základní techniky kultivace buněk; popsat omics techniologie azákladní metody analytické cytometrie; popsat možnosti uplatnění živočišných modelů v buněčné biologii a fyziologii;
Osnova
  • 1) Buněčné kultury, kultivace a zpracování buněčného materiálu; 2) Fluorescenční techniky – fluorescenční mikroskopie, průtoková cytometrie, protilátky a jejich využití v buněčné biologii; 3) DNA izolace, separace, PCR techniky, práce s plazmidy, transfekce eukaryotických buněk, manipulace genové exprese; 4) RNA izolace, detekce (qRT-PCR, RNA-seq), nekódující RNA, využití si/shRNA; 5) Analýza proteinů - separační techniky, Western blotting, immunochemie, proteinové interakce (imunoprecipitace); 6) Analýza proteinových modifikací, lokalizace proteinů, proteomika (mass spec), manipulace exprese proteinů; 7) Lipidy a polysacharidy - metodiky - izolace, separace a identifikace; 8) Separační a analytické techniky – HPLC, GC, hmotnostní spektrometrie; 9) Omics technologie – genomika, proteomika, metabolomika, databáze a velké objemy dat; 10) Aplikace in vivo modelů savců ve fyziologii
Literatura
  • Klouda, Moderní analytické metody, Pavel Klouda, Ostrava, 2003
  • Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th ed., Garland Science, 2002
  • Wilson et al.: Principles and Techniques of Practical Biochemistry, 5th ed., CUP, 2000
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Přednáškový cyklus je ukončen zkouškou, která je písemná. Test zahrnuje cca 12 otázek, doba trvání cca 60 min.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi5599