Bi9420 Vegetace Evropy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 10:00–11:50 D31/238
Předpoklady
! B9420 Vegetace Evropy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu je podána charakteristika základních typů evropské vegetace podle hlavních vegetačně-geografických regionů. Zvláštní důraz je kladen na ekologii dominantních druhů, zejména dřevin, potenciální přirozenou vegetaci jednotlivých oblastí, fytogeografické vazby vůdčích druhů, stanovištní poměry, historii a dynamiku vegetace včetně vlivů člověka.
Osnova
 • 1. Hlavní klimatické gradienty v Evropě, členění Evropy na vegetačně-geografické oblasti, hlavní literární prameny k vegetaci Evropy.
 • 2. Mediteránní vegetace.
 • 3. Submediteránní vegetace.
 • 4. Vegetace jihoevropských pohoří.
 • 5. Vegetace Krymu a Kavkazu.
 • 6. Východoevropská step.
 • 7. Lesostep východní a střední Evropy.
 • 8. Vegetace Alp.
 • 9. Vegetace Karpat.
 • 10. Vegetace střední Evropy na sever od Alp a Karpat.
 • 11. Oceanická vegetace západní Evropy.
 • 12. Boreální vegetace.
 • 13. Vegetace tundry.
Literatura
 • MUCINA, Ladislav, Helga BÜLTMANN, Klaus DIERSSEN, Jean-Paul THEURILLAT, Thomas RAUS, Andraž ČARNI, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Wolfgang WILLNER, Jürgen DENGLER, Rosario GAVILÁN GARCÍA, Milan CHYTRÝ, Michal HÁJEK, Romeo DI PIETRO, Dmytro IAKUSHENKO, Jens PALLAS, Fred J. A. DANIËLS, Erwin BERGMEIER, Arnoldo SANTOS GUERRA, Nikolai ERMAKOV, Milan VALACHOVIČ, Joop H. J. SCHAMINÉE, Tatiana LYSENKO, Yakiv P. DIDUKH, Sandro PIGNATTI, John S. RODWELL, Jorge CAPELO, Heinrich E. WEBER, Ayzik SOLOMESHCH, Panayotis DIMOPOULOS, Carlos AGUIAR, Stephan M. HENNEKENS a Lubomír TICHÝ. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science. Wiley, 2016, roč. 19, SUPP 1, s. 3-264. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12257. info
 • LEUSCHNER, Christoph a Heinz ELLENBERG. Vegetation ecology of Central Europe. Translated by Laura Sutcliffe. Revised and extended version. Cham: Springer, 2017. xxxiv, 971. ISBN 9783319430409. info
 • LEUSCHNER, Christoph a Heinz ELLENBERG. Vegetation ecology of Central Europe. coastal to Alpine, natural to man-made habitats. Translated by Laura Sutcliffe. Revised and extended version. Cham: Springer, 2017. xxxiv, 109. ISBN 9783319430461. info
 • DIERSSEN, Klaus. Vegetation Nordeuropas. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1996. 838 s. ISBN 3-8001-2700-8. info
 • HORVAT, Ivo, Vjekoslav GLAVAČ a Heinz ELLENBERG. Vegetation Südosteuropas. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1974. info
 • WALTER, Heinrich. Vegetation Osteuropas, Nord- und Zentralasiens. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1974. info
 • The vegetation of the Iberian Peninsula. Volume 2. Edited by Javier Loidi. Cham: Springer, 2017. xi, 640. ISBN 9783319548661. info
 • The vegetation of the Iberian Peninsula. Edited by Javier Loidi. Cham: Springer, 2017. xviii, 676. ISBN 9783319547824. info
 • POLUNIN, Oleg. Flowers of Greece and the Balkans. A field guide. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press, 1997. info
 • POLUNIN, Oleg a B.E. SMYTHIES. Flowers of South-West Europe. A field guide. Oxford, New York: Oxford University Press, 1997. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ústní zkouška: prověření znalosti ekologie, rozšíření a dominantních rostlinných druhů hlavních vegetačních formací Evropy.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/veg-eu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: v každém sudém roce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2019, podzim 2020.