ZD023 Scientific publication writing

Faculty of Science
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (seminar tutor)
předseda OK (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The objective of a publication is to acquaint scientific public with literary search concerning the topic of dissertation thesis
Syllabus
  • 1. Literary search (Czech and foreign) 2. Possible ways of solution 3. Data sources
Literature
  • KATUŠČÁK, Dušan, Marta MATTHAEIDESOVÁ and Marta NOVÁKOVÁ. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda. Edited by Ladislav Ďurič - Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. ISBN 8008028181. info
Teaching methods
Theoretical preparation.
Assessment methods
Public presentation.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: publikace části práce nebo celé práce v časopisech Geografie – Sborník České geografické společnosti (Praha) a Geografický časopis (Bratislava).
Information on course enrolment limitations: pro studenty doktorského studijního programu
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2020/ZD023