C6490 Environmental Methods of Field Research

Faculty of Science
Spring 2003
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
Absolvování 3 let studia Obecné biologie, zaměření Ekotoxikologie. Absolvování přednášek Systém a evoluce rostlin, Systém a evoluce živočichů a Obecná ekotoxikologie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti se během několika dnů v krásné přírodě v okolí observatoře Košetice seznámí s řadou terénních metod, které se využívají v environmentálních studiích a monitoringu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. den: příjezd, ubytování, seznámení s obsahem cvičení 2. - x. den: tématicky zaměřené bloky, během nichž se studenti seznámí s následujícími tématy: a) pedologický průzkum b) určování rostlin c) určování vodních živočichů d) určování půdních živočichů e) chodem observatoře a metodami monitoringu kvality životního prostředí Studenti samostatně vypracují protokoly ze cvičení.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2003/C6490