C6490 Methods of Field Research in Environmental Chemistry and Ecotoxicology

Faculty of Science
Spring 2008 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (seminar tutor)
Ing. Milan Sáňka, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
Absolvování 3 let studia Obecné biologie, zaměření Ekotoxikologie. Absolvování přednášek Systém a evoluce rostlin, Systém a evoluce živočichů a Obecná ekotoxikologie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 18 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/18, only registered: 0/18
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti se během několika dnů v krásné přírodě v okolí observatoře Košetice seznámí s řadou terénních metod, které se využívají v environmentálních studiích a monitoringu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. den: příjezd, ubytování, seznámení s obsahem cvičení 2. - x. den: tématicky zaměřené bloky, během nichž se studenti seznámí s následujícími tématy: a) pedologický průzkum b) určování rostlin c) určování vodních živočichů d) určování půdních živočichů e) chodem observatoře a metodami monitoringu kvality životního prostředí Studenti samostatně vypracují protokoly ze cvičení.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018.