M7230 Galoisova teorie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Rozvrh
Po 15:00–17:50 UP1
Předpoklady
Algebra II (tj. odborná) nebo Algebra 2 (tj. učitelská)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
  • Matematika (program PřF, M-MA, směr Diskrétní matematika)
Cíle předmětu
Cílem přednášky je výklad Galoisovy teorie a jejích některých aplikací v algebře i geometrii.
Osnova
  • Rozšíření teles: jednoduché algebraické rozšíření, stupeň rozšíření, algebraické a transcendentní rozšíření. Konstrukce pravítkem a kružítkem: nemožnost konstrukce úloh zdvojení krychle, trisekce úhlu a kvadratury kruhu (bez důkazu, že $\pi$ je transcendentní). Normální a separabilní rozšíření, lineární nezávislost vnoření těles, normální uzávěr, Galoisova korespondence. Řešitelné a jednoduché grupy. Řešitelnost algebraických rovnic v radikálech: radikálová rozšíření. Jednotný pohled na řešení rovnic kvadratických, kubických a rovnic čtvrtého stupně, konstrukce rovnice pátého stupně neřešitelné v radikálech nad racionálními čísly. Galoisova grupa kruhových teles, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků pravítkem a kružítkem.
Literatura
  • PROCHÁZKA, Ladislav. Algebra. Vyd. 1. Praha: Academia, 1990. 560 s. ISBN 8020003010. info
  • STEWART, Ian. Galois theory. 2nd ed. London: Chapman & Hall, 1989. xxx, 202 s. ISBN 0-412-34550-1. info
Informace učitele
Jako česky psanou literaturu lze též doporučit diplomovou práci Blažeje Neradílka Galoisova teorie, uloženou na http://www.math.muni.cz/~kucera/texty/diplomka.ps
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, podzim 2020.