C7175 DNA diagnostics

Faculty of Science
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Department of Biochemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of lectures is introduction in practical use of DNA diagnostics in human medicine, veterinary medicine etc.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Obecný úvod, historie DNA diagnostiky (objevení struktury DNA, objevení principu PCR), struktura a funkce DNA, replikace, transkripce, translace 2. Klonování DNA, DNA knihovny, sekvenování DNA, blotování, databáze DNA, vyhledávání v databázích DNA 3. Princip řetězové polymerázové reakce tzv. master mixy, templátová DNA, primery, pufr, dNTP, DNA polymeráza, kroky PCR, termocyklér, metody množení DNA in vitro bez použití DNA polymerázy 4. Detekce amplifikované DNA, agarózové gely, polyakrylamidové gely, elektroforéza, blotování, imunochromatografie, PCR in situ, ELISA metody, restrikční analýza 5. Real Time PCR, princip, sybrgreen, TaqMan, molecular bacons, detekce bodových polymorfizmů, kvantifikace 6. DNA diagnostika v lékařství: legislativní požadavky na in vitro diagnostické zdravotnické prostředky, mikrobiologie, virologie, parazitologie: praktické využití DNA diagnostiky v přímé detekci mikroorganizmů. Detekce MTB, borélií, chlamydií, HIV, virových hepatitid, herpetických virů atd. 7. DNA diagnostika v zemědělství a lesnictví, detekce václavky v půdě, využití PCR v kvantifikaci mRNA při výzkumu tabáku 8. DNA diagnostika v potravinářství: diagnostika geneticky modifikovaných organizmů v potravinách, druhová specifikace masných výrobků, sýrů, evropská legislativa týkající se GMO
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2007/C7175