EN

PřF:C6260 Metody separace proteinů - Informace o předmětu

C6260 Metody separace proteinů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 15:00–15:50 A5-114
Předpoklady
! C6200 Biochemické metody && ( C3580 Biochemie && ( C3600 Biochemie-lab.cvič. || C3620 Biochemie-lab.cvič. ))
Základní znalosti z obecné biochemie získané absolvováním přednášek Biochemie I (C3181) nebo Biochemie (3580).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem této přednášky je, aby studenti získali základní znalosti o separačních metodách využívaných v biochemii a molekulární biologii pro purifikaci bílkovin. První část je věnována úvodním metodám práce se vzorky biologického materiálu jako jsou extrakce, cemtrifugace, srážení, ultrafiltrace a lyofilizace. Další část je věnována chromatografickým metodám. V poslední části jsou podány infromace o elektromigračních metodách.
Osnova
  • 1.Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování . 2.Desintegrace tkání a buněk.Centrifugace a sedimentační analýza. 3.Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. 4.Zahušťování a sušení. Úprava vody. 5.Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. 6.Chromatografie adsorpční a rozdělovací. 7.Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. 8.Chromatografie reverzně fázová a iontově párová. Hydrofobní c chromatografie 9.Chromatografie gelová. 10.Chromatografie afinitní. 11.Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a vlivy. 12.Elektroforesa volná a zónová 13.Izoelektrická fokusace. 14.Isotachoforesa.
Literatura
  • ANZENBACHER, Pavel a Jan KOVÁŘ. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info
  • Guide to protein purification. Edited by Murray P. Deutscher. San Diego: Academic Press, 1990. xiii, 894. ISBN 0-12-213585-7. info
  • Protein purification methods : a practical approach. Edited by E. L. V. Harris - S. Angal. Oxford: Oxford University Press, 1989. xvi, 317. ISBN 0199630038. info
  • A practical guide to membrane protein purification. Edited by Gebhard von Jagow - Hermann Schägger. San Diego: Academic Press, 1994. 166 s. ISBN 0127255508. info
Metody hodnocení
Zkouška probíhá písemnou formou, studenti přitom dostávají test, který zahrnuje otázky z metod extrakce a přípravy vzorků, centrifugačních, chromatografických a elektronmigračních metod. Doba testu je 1 hodina. Klasifikace je A-F respektive "uspěl nebo "neuspěl".
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
Podklady k přednáškám je možné získat v elektronické podobě ve formě souborů PowerPoint respektive Acrobat Reader na webové stránce k. biochemie př.f.MU. http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.