EN

PřF:C6260 Metody separace proteinů - Informace o předmětu

C6260 Metody separace proteinů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! C6200 Biochemické metody && ( C3580 Biochemie && ( C3600 Biochemie-lab.cvič. || C3620 Biochemie-lab.cvič. ))
Základní znalosti z obecné biochemie získané absolvováním přednášek Biochemie I (C3181) nebo Biochemie (3580).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem této přednášky je, aby studenti získali základní znalosti o separačních metodách využívaných v biochemii a molekulární biologii pro purifikaci bílkovin. První část je věnována úvodním metodám práce se vzorky biologického materiálu jako jsou extrakce, cemtrifugace, srážení, ultrafiltrace a lyofilizace. Další část je věnována chromatografickým metodám. V poslední části jsou podány infromace o elektromigračních metodách.
Osnova
  • 1.Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování . 2.Desintegrace tkání a buněk.Centrifugace a sedimentační analýza. 3.Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. 4.Zahušťování a sušení. Úprava vody. 5.Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. 6.Chromatografie adsorpční a rozdělovací. 7.Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. 8.Chromatografie reverzně fázová a iontově párová. Hydrofobní c chromatografie 9.Chromatografie gelová. 10.Chromatografie afinitní. 11.Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a vlivy. 12.Elektroforesa volná a zónová 13.Izoelektrická fokusace. 14.Isotachoforesa.
Literatura
  • ANZENBACHER, Pavel a Jan KOVÁŘ. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info
  • Guide to protein purification. Edited by Murray P. Deutscher. San Diego: Academic Press, 1990. xiii, 894. ISBN 0-12-213585-7. info
  • Protein purification methods : a practical approach. Edited by E. L. V. Harris - S. Angal. Oxford: Oxford University Press, 1989. xvi, 317. ISBN 0199630038. info
  • A practical guide to membrane protein purification. Edited by Gebhard von Jagow - Hermann Schägger. San Diego: Academic Press, 1994. 166 s. ISBN 0127255508. info
Výukové metody
Přednášky doplněné demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních programů, které jsou studentům k dispozici na webových stránkách daného předmětu.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá písemnou formou, studenti přitom dostávají test, který zahrnuje otázky z metod extrakce a přípravy vzorků, centrifugačních, chromatografických a elektronmigračních metod. Doba testu je 1 hodina. Klasifikace je A-F respektive "uspěl nebo "neuspěl".
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
Podklady k přednáškám je možné získat v elektronické podobě ve formě souborů PowerPoint respektive Acrobat Reader na webové stránce k. biochemie př.f.MU. http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.