Bi0036 Metagenomics

Faculty of Science
Spring 2016
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D. (lecturer), doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (deputy)
Guaranteed by
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Timetable
Mon 12:00–13:50 E25/339
Prerequisites (in Czech)
Bi4090 General microbiology || Bi2060 Basic microbiology || Bi7170 Medical microbiology
Přednáška je určena především pro studenty zaměření mikrobiologie a studenty se zájmem o ekologii mikroorganizmů.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Metagenomika se zabývá studiem genomů příbuzných, ale ne zcela identických mikrobních populací za použití genetických a molekulárních technik. Cílem přednášek je seznámit studenty se základními pojmy, nástroji a také s nejčastějším využitím metagenomiky. Součástí cyklu přednášek budou také přednášky přizvaných odborníků a ukázka přístrojů využívaných při studiu mikrobiálních společenstev, zejména sekvenátorů druhé generace.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Historie, základní pojmy bakteriální metagenomiky a seznámení s problematikou odběru vzorků, izolace bakteriální DNA. 2. Sekvenování druhé generace a další moderní molekulárně-biologické techniky využívající se v metagenomice. 3. Úvod do metagenomiky eukaryotních mikroorganismů. 4. Úvod do virové metagenomiky. 5. Mikrobiální složení v různých typech prostředí, jako je např. zažívací trakt člověka, voda, půda. 8. Praktická ukázka programů pro analýzu metagenomických studií se zaměřením na bakteriální společenstva. 9. Metatranskriptomika.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška a diskuze nad danou problematikou.
Assessment methods (in Czech)
Diskuze během přednášek, příprava prezentace, ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, spring 2018, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2016/Bi0036