G5801 Field practice using geocaching

Faculty of Science
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jaroslav Šamánek (seminar tutor)
Mgr. Simona Krmíčková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Supplier department: Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
G3081 Methods of Geological Research || G3081k Methods of Geological Research
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 42 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s lokalitami v Brně a jeho blízkém okolí, samostatnou a zábavnou formou. K návštěvě těchto lokalit bude studentům poskytnut a geocachingová multi-keš, tedy hráč bude postupovat mezi jednotlivými lokalitami za pomocí vyřešených úkolů, které jej jednak provedou terénem, ale zároveň si odnese znalosti o geologii Brna a okolí.
Learning outcomes (in Czech)
Praktická terénní znalost geologie brněnského masivu, pokryvných útvarů, a nejbližších jednotek.
Teaching methods (in Czech)
Samostatné terénní cvičení na větším množství lokalit, na základě písemných pokynů.
Assessment methods (in Czech)
Pro získání zápočtu student musí projít všemi fázemi hry a splnit požadované úkoly.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: tři celodenní bloky.
Information on the extent and intensity of the course: 3D.
The course is also listed under the following terms autumn 2017, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2021/G5801