F4061 Microphysics plus

Faculty of Science
Spring 2023
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Department of Physical Electronics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Supplier department: Department of Physical Electronics - Physics Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
( F1030 Mechanics && F1050 Thermics and molecular physics ) || F1040 Mechanics and molecular physic
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozvinout dovednosti studentů v oblasti fyziky mikrosvěta a to řešením úloh obtížnějšího charakteru.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti získají praxi při řešení úloh z fyziky mikrosvěta a molekulové fyziky, a dále schopnost řešit úlohy komplexnějšího charakteru. Budou probírány výpočty, které vedly k významným výsledkům v rámci tzv. staré kvantové teorie. Výsledkem bude posílení fyzikálního myšlení studentů.
Syllabus (in Czech)
  • Pozor, osnova nesleduje osnovu předmětu F4050 Úvod do fyziky mikrosvěta, ale rozšiřuje téma řešením pokročilejších problémů. Speciální pozornost bude věnována například záření absolutně černého tělesa, Heisenbergovu principu neurčitosti, molekulové fyzice atd.
Teaching methods (in Czech)
seminář, cvičení
Assessment methods (in Czech)
ústní přezkoušení na konci semestru, hodnocená aktivita ve cvičení
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2023, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2023/F4061