Dokumentace formátu

Verze 1.0

Vypracováno v rámci projektu: C10-2018

Ukázkové XML: minimální, úplné

Verze 2.0

Vypracováno v rámci projektu: C11-2019

Ukázkové XML: minimální, úplné

Obecné vlastnosti

XML deklarace

Datový soubor musí povinně začínat XML deklarací, například <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>. Přípustná kódování souboru jsou utf-8, windows-1250 a iso-8859-2.

XML schéma

Verze 1: http://digitalniuniverzita.cz/XML_datovy_vymenny_format_v1_0.xsd
Verze 2: http://digitalniuniverzita.cz/XML_datovy_vymenny_format_v2_0.xsd

Formát prvku Datum

Datum se uvádí ve formátu W3CDTF, přípustné jsou tyto tři varianty:

  • YYYY
  • YYYY-MM-DD (např. <DateOfBirth>2008-01-03</DateOfBirth>)
  • 2007-01-03T20:49:02Z (např. <AdmissionDate>2007-01-03T20:49:02Z</AdmissionDate>)

Autoři

Formát dat pro řešení prostupnosti studia pro VŠ navrhla Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita jej následně finalizovala do současné podoby.

logo – Západočeská univerzita v Plzni
logo – Masarykova univerzita