Zpět na výběr formátu

Dokumentace formátu (verze 2.0)

Popis povinných prvků

 • data
  Označenídata
  PopisPřenášená data / Exported data
  Opakovatelnostne
  • generatedDate
   OznačenígeneratedDate
   PopisDatum vygenerování dat / The datetime when the file was generated
   Opakovatelnostne
   Rodičdata
   Povinnýano
   Typxs:date
   Příklad<generatedDate>2010-01-01</generatedDate>
  • basicPersonInformation
   OznačeníbasicPersonInformation
   PopisZákladní údaje o osobě / Basic person information
   Opakovatelnostne
   Rodičdata
   Povinnýano
   • givenNames
    OznačenígivenNames
    PopisJméno / Given names
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<givenNames>Andrej</givenNames>
   • surname
    Označenísurname
    PopisPříjmení / Surname
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<surname>Malý</surname>
   • birthSurname
    OznačeníbirthSurname
    PopisRodné příjmení / BirthSurname
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<birthSurname>Veselý</birthSurname>
   • academicDegreeBeforeName
    OznačeníacademicDegreeBeforeName
    PopisTitul před jménem / Academic degree listed before name
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<academicDegreeBeforeName>Mgr.</academicDegreeBeforeName>
   • academicDegreeAfterName
    OznačeníacademicDegreeAfterName
    PopisTitul za jménem / Academic degree listed after name
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<academicDegreeAfterName>Ph.D.</academicDegreeAfterName>
   • identifier
    Označeníidentifier
    PopisIdentifikátor osoby (např. rodné číslo, číslo pasu atd.) / Identifier (e.g. national identifier, passport number etc.)
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Atributytype (xs:string)
    Příklad<identifier type='???'>Lorem ipsum</identifier>
    Typxs:string
    Příklad<identifier type='???'>Lorem ipsum</identifier> <identifier>Lorem ipsum</identifier>
   • sex
    Označenísex
    PopisPohlaví / Sex
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Atributyxml:lang (xs:string)
    Příklad<sex xml:lang='???'>Lorem ipsum</sex>
    Typxs:string
    Příklad<sex xml:lang='???'>Lorem ipsum</sex> <sex>Lorem ipsum</sex>
   • citizenshipCountry
    OznačenícitizenshipCountry
    PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu občanství / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country of citizenship
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    TypCountryCode
    Příklad<citizenshipCountry>CZ</citizenshipCountry>
   • healthSpecificsNeedsConsideration
    OznačeníhealthSpecificsNeedsConsideration
    PopisZda má zdravotní specifika / If student has health specific needs
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Atributyxml:lang (xs:string)
    Příklad<healthSpecificsNeedsConsideration xml:lang='???'>Lorem ipsum</healthSpecificsNeedsConsideration>
    Typxs:string
    Příklad<healthSpecificsNeedsConsideration xml:lang='???'>Lorem ipsum</healthSpecificsNeedsConsideration> <healthSpecificsNeedsConsideration>Lorem ipsum</healthSpecificsNeedsConsideration>
   • phoneNumber
    OznačeníphoneNumber
    PopisTelefon / Phone number
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<phoneNumber>654 321 987</phoneNumber>
   • cellPhoneNumber
    OznačenícellPhoneNumber
    PopisČíslo mobilního telefonu / Cellphone number
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<cellPhoneNumber>321456987</cellPhoneNumber>
   • email
    Označeníemail
    PopisE-mail / Email
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<email>jozkomrkvicka@domena.sk</email>
   • dataMailboxAddress
    OznačenídataMailboxAddress
    PopisAdresa datové schránky / Address of electronic Data Mailbox
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<dataMailboxAddress>i48ae3q</dataMailboxAddress>
   • birthPlace
    OznačeníbirthPlace
    PopisMísto narození / Birth place
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<birthPlace>Žilina</birthPlace>
   • birthPlaceCountry
    OznačeníbirthPlaceCountry
    PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu narození / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country of birth
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    TypCountryCode
    Příklad<birthPlaceCountry>SK</birthPlaceCountry>
   • birthDate
    OznačeníbirthDate
    PopisDatum narození / Birth date
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:date
    Příklad<birthDate>2010-01-01</birthDate>
   • permanentAddress
    OznačenípermanentAddress
    PopisTrvalá adresa / Permanent address
    Opakovatelnostano
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    • country
     Označenícountry
     PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu bydliště / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country
     Opakovatelnostne
     RodičpermanentAddress
     Povinnýano
     TypCountryCode
     Příklad<country>SK</country>
    • town
     Označenítown
     PopisObec trvalého bydliště / Town
     Opakovatelnostne
     RodičpermanentAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<town>Bratislava</town>
    • district
     Označenídistrict
     PopisOkres bydliště / District
     Opakovatelnostne
     RodičpermanentAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<district>Bratislava</district>
    • townPart
     OznačenítownPart
     PopisČást obce bydliště / Town part
     Opakovatelnostne
     RodičpermanentAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<townPart>Bratislava-Vinohrady</townPart>
    • postalCode
     OznačenípostalCode
     PopisPSČ bydliště / Postal code
     Opakovatelnostne
     RodičpermanentAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<postalCode>83151</postalCode>
    • postOffice
     OznačenípostOffice
     PopisPošta bydliště / Post office
     Opakovatelnostne
     RodičpermanentAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<postOffice>Slovenská pošta 15</postOffice>
    • streetName
     OznačenístreetName
     PopisUlice / Street name
     Opakovatelnostne
     RodičpermanentAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<streetName>Malá</streetName>
    • streetNumber
     OznačenístreetNumber
     PopisČíslo ulice / Street number
     Opakovatelnostne
     RodičpermanentAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<streetNumber>275</streetNumber>
   • deliveryAddress
    OznačenídeliveryAddress
    PopisDoručovací adresa / Delivery address
    Opakovatelnostano
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    • country
     Označenícountry
     PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu přechodného bydliště / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country
     Opakovatelnostne
     RodičdeliveryAddress
     Povinnýano
     TypCountryCode
     Příklad<country>CZ</country>
    • town
     Označenítown
     PopisObec přechodného bydliště / Town
     Opakovatelnostne
     RodičdeliveryAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<town>Brno</town>
    • district
     Označenídistrict
     PopisOkres přechodného bydliště / District
     Opakovatelnostne
     RodičdeliveryAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<district>Brno-město</district>
    • townPart
     OznačenítownPart
     PopisČást obce přechodného bydliště / Town part
     Opakovatelnostne
     RodičdeliveryAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<townPart>Brno-Obřany</townPart>
    • postalCode
     OznačenípostalCode
     PopisPSČ přechodného bydliště / Postal code
     Opakovatelnostne
     RodičdeliveryAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<postalCode>60200</postalCode>
    • postOffice
     OznačenípostOffice
     PopisPošta přechodného bydliště / Post office
     Opakovatelnostne
     RodičdeliveryAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<postOffice>Pošta 29</postOffice>
    • streetName
     OznačenístreetName
     PopisUlice přechodného bydliště / Street name
     Opakovatelnostne
     RodičdeliveryAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<streetName>Dlhá</streetName>
    • streetNumber
     OznačenístreetNumber
     PopisČíslo ulice přechodného bydliště / Street number
     Opakovatelnostne
     RodičdeliveryAddress
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<streetNumber>16</streetNumber>
   • previousEducation
    OznačenípreviousEducation
    PopisPředchozí vzdělání / Previous education information
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    • previousEducation
     OznačenípreviousEducation
     PopisStupeň předchozího vzdělání / Level of previous education
     Opakovatelnostne
     RodičpreviousEducation
     Povinnýano
     Atributyxml:lang (xs:string)
     Příklad<previousEducation xml:lang='???'>Lorem ipsum</previousEducation>
     Typxs:string
     Příklad<previousEducation xml:lang='???'>Lorem ipsum</previousEducation> <previousEducation>Lorem ipsum</previousEducation>
    • applyingFrom
     OznačeníapplyingFrom
     PopisOdkud se uchazeč hlásí / Where is the applicant applying from
     Opakovatelnostne
     RodičpreviousEducation
     Povinnýano
     Atributyxml:lang (xs:string)
     Příklad<applyingFrom xml:lang='???'>Lorem ipsum</applyingFrom>
     Typxs:string
     Příklad<applyingFrom xml:lang='???'>Lorem ipsum</applyingFrom> <applyingFrom>Lorem ipsum</applyingFrom>
    • highSchoolGraduation
     OznačeníhighSchoolGraduation
     PopisAbsolvovaná střední škola / Graduated high school
     Opakovatelnostne
     RodičpreviousEducation
     Povinnýano
     • name
      Označeníname
      PopisStřední škola / High school name
      Opakovatelnostne
      RodičhighSchoolGraduation
      Povinnýano
      Atributyid (xs:string)
      Příklad<name id='???'>Lorem ipsum</name>
      Typxs:string
      Příklad<name id='???'>Lorem ipsum</name> <name>Lorem ipsum</name>
     • fieldOfStudy
      OznačenífieldOfStudy
      PopisAbsolvovaný obor na střední škole mimo ČR / High school field of study
      Opakovatelnostne
      RodičhighSchoolGraduation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<fieldOfStudy>Lorem ipsum</fieldOfStudy>
     • town
      Označenítown
      PopisMísto absolvované střední školy mimo ČR / High school town
      Opakovatelnostne
      RodičhighSchoolGraduation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<town>Bratislava</town>
     • country
      Označenícountry
      PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu, ve kterém byla absolvována střední škola / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country
      Opakovatelnostne
      RodičhighSchoolGraduation
      Povinnýano
      TypCountryCode
      Příklad<country>SK</country>
     • graduationYear
      OznačenígraduationYear
      PopisDatum maturity / High school graduation year
      Opakovatelnostne
      RodičhighSchoolGraduation
      Povinnýano
      Typxs:date
      Příklad<graduationYear>2010-01-01</graduationYear>
   • account
    Označeníaccount
    PopisÚčet / Bank account
    Opakovatelnostano
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    • currency
     Označenícurrency
     PopisMěna účtu / Account currency
     Opakovatelnostne
     Rodičaccount
     Povinnýano
     Atributyxml:lang (xs:string)
     Příklad<currency xml:lang='???'>Lorem ipsum</currency>
     Typxs:string
     Příklad<currency xml:lang='???'>Lorem ipsum</currency> <currency>Lorem ipsum</currency>
    • bankCode
     OznačeníbankCode
     PopisKód (číslo) banky / Bank code
     Opakovatelnostne
     Rodičaccount
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<bankCode>2010</bankCode>
    • prefixNumber
     OznačeníprefixNumber
     PopisPředčíslí účtu / Bank account prefix number
     Opakovatelnostne
     Rodičaccount
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<prefixNumber>200045</prefixNumber>
    • suffixNumber
     OznačenísuffixNumber
     PopisČíslo účtu / Banc account suffix number
     Opakovatelnostne
     Rodičaccount
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<suffixNumber>2000145399</suffixNumber>
    • iBANCode
     OznačeníiBANCode
     PopisKód banky IBAN / IBAN code
     Opakovatelnostne
     Rodičaccount
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<iBANCode>CZ6508000000192000145399</iBANCode>
    • owner
     Označeníowner
     PopisMajitel účtu / Account owner
     Opakovatelnostne
     Rodičaccount
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<owner>Prokop Holý</owner>
    • ownerAddress
     OznačeníownerAddress
     PopisAdresa majitele účtu / Account owner adress
     Opakovatelnostne
     Rodičaccount
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<ownerAddress>Komenského nám. 2, 602 00 Brno</ownerAddress>
   • userName
    OznačeníuserName
    PopisUživatelské jméno / Username
    Opakovatelnostne
    RodičbasicPersonInformation
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<userName>savageUser</userName>
  • applications
   Označeníapplications
   PopisPřihlášky / Applications
   Opakovatelnostne
   Rodičdata
   Povinnýano
   • application
    Označeníapplication
    PopisPřihláška uchazeče / Application information
    Opakovatelnostano
    Rodičapplications
    Povinnýano
    • givenNames
     OznačenígivenNames
     PopisJméno / Given names
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<givenNames>Peter</givenNames>
    • surname
     Označenísurname
     PopisPřijmení / Surname
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<surname>Novák</surname>
    • birthSurname
     OznačeníbirthSurname
     PopisRodné přijmení / BirthSurname
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<birthSurname>Novák</birthSurname>
    • academicDegreeBeforeName
     OznačeníacademicDegreeBeforeName
     PopisTitul před / Academic degree listed before name
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<academicDegreeBeforeName>Bc.</academicDegreeBeforeName>
    • academicDegreeAfterName
     OznačeníacademicDegreeAfterName
     PopisTitul za / Academic degree listed after name
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<academicDegreeAfterName>Ph.D.</academicDegreeAfterName>
    • identifier
     Označeníidentifier
     PopisIdentifikátor osoby / Identifier (e.g. national identifier, passport number etc.)
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<identifier>990006067</identifier>
    • sex
     Označenísex
     PopisPohlaví / Sex
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Atributyxml:lang (xs:string)
     Příklad<sex xml:lang='???'>Lorem ipsum</sex>
     Typxs:string
     Příklad<sex xml:lang='???'>Lorem ipsum</sex> <sex>Lorem ipsum</sex>
    • citizenshipCountry
     OznačenícitizenshipCountry
     PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu občanství / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country of citizenship
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     TypCountryCode
     Příklad<citizenshipCountry>SK</citizenshipCountry>
    • healthSpecificsNeedsConsideration
     OznačeníhealthSpecificsNeedsConsideration
     PopisZohlednění specifických potřeb / If student has health specific needs
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Atributyxml:lang (xs:string)
     Příklad<healthSpecificsNeedsConsideration xml:lang='???'>Lorem ipsum</healthSpecificsNeedsConsideration>
     Typxs:string
     Příklad<healthSpecificsNeedsConsideration xml:lang='???'>Lorem ipsum</healthSpecificsNeedsConsideration> <healthSpecificsNeedsConsideration>Lorem ipsum</healthSpecificsNeedsConsideration>
    • phoneNumber
     OznačeníphoneNumber
     PopisTelefon / Phone number
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<phoneNumber>123456789</phoneNumber>
    • email
     Označeníemail
     PopisE-mail / Email
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<email>jozkomrkvicka@domena.sk</email>
    • birthPlace
     OznačeníbirthPlace
     PopisMísto narození / Birth place
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<birthPlace>Žilina</birthPlace>
    • birthPlaceCountry
     OznačeníbirthPlaceCountry
     PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu narození / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country of birth
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     TypCountryCode
     Příklad<birthPlaceCountry>SK</birthPlaceCountry>
    • birthDate
     OznačeníbirthDate
     PopisDatum narození / Birth date
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     Typxs:date
     Příklad<birthDate>2010-01-01</birthDate>
    • permanentAddress
     OznačenípermanentAddress
     PopisTrvalá adresa / Permanent address
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     • country
      Označenícountry
      PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu trvalého bydliště / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country
      Opakovatelnostne
      RodičpermanentAddress
      Povinnýano
      TypCountryCode
      Příklad<country>SK</country>
     • town
      Označenítown
      PopisObec trvalého bydliště / Town
      Opakovatelnostne
      RodičpermanentAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<town>Bratislava</town>
     • district
      Označenídistrict
      PopisOkres trvalého bydliště / District
      Opakovatelnostne
      RodičpermanentAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<district>Bratislava</district>
     • townPart
      OznačenítownPart
      PopisČást obce trvalého bydliště / Town part
      Opakovatelnostne
      RodičpermanentAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<townPart>Bratislava-Vinohrady</townPart>
     • postalCode
      OznačenípostalCode
      PopisPSČ trvalého bydliště / Postal code
      Opakovatelnostne
      RodičpermanentAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<postalCode>83151</postalCode>
     • postOffice
      OznačenípostOffice
      Popis / Post office
      Opakovatelnostne
      RodičpermanentAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<postOffice>Slovenská pošta 15</postOffice>
     • street
      Označenístreet
      PopisUlice trvalého bydliště / Street name
      Opakovatelnostne
      RodičpermanentAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<street>Hlavná</street>
     • streetNumber
      OznačenístreetNumber
      PopisČíslo domu trvalého bydliště / Street number
      Opakovatelnostne
      RodičpermanentAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<streetNumber>275</streetNumber>
    • deliveryAddress
     OznačenídeliveryAddress
     PopisDoručovací adresa / Delivery address
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     • country
      Označenícountry
      PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu přechodného bydliště / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country
      Opakovatelnostne
      RodičdeliveryAddress
      Povinnýano
      TypCountryCode
      Příklad<country>CZ</country>
     • town
      Označenítown
      PopisObec přechodného bydliště / Town
      Opakovatelnostne
      RodičdeliveryAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<town>Brno</town>
     • district
      Označenídistrict
      PopisOkres přechodného bydliště / District
      Opakovatelnostne
      RodičdeliveryAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<district>Brno-město</district>
     • townPart
      OznačenítownPart
      PopisČást obce přechodného bydliště / Town part
      Opakovatelnostne
      RodičdeliveryAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<townPart>Brno-Obřany</townPart>
     • postalCode
      OznačenípostalCode
      PopisPSČ přechodného bydliště / Postal code
      Opakovatelnostne
      RodičdeliveryAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<postalCode>60200</postalCode>
     • postOffice
      OznačenípostOffice
      Popis / Post office
      Opakovatelnostne
      RodičdeliveryAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<postOffice>Pošta 29</postOffice>
     • street
      Označenístreet
      PopisUlice přechodného bydliště / Street name
      Opakovatelnostne
      RodičdeliveryAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<street>U Cementárny</street>
     • streetNumber
      OznačenístreetNumber
      PopisČíslo domu přechodného bydliště / Street number
      Opakovatelnostne
      RodičdeliveryAddress
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<streetNumber>16</streetNumber>
    • previousEducation
     OznačenípreviousEducation
     PopisPředchozí vzdělání / Previous education information
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     • previousEducation
      OznačenípreviousEducation
      PopisStupeň předchozího vzdělání / Level of previous education
      Opakovatelnostne
      RodičpreviousEducation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<previousEducation xml:lang='???'>Lorem ipsum</previousEducation>
      Typxs:string
      Příklad<previousEducation xml:lang='???'>Lorem ipsum</previousEducation> <previousEducation>Lorem ipsum</previousEducation>
     • applyingFrom
      OznačeníapplyingFrom
      PopisOdkud se uchazeč hlásí / Where is the applicant applying from
      Opakovatelnostne
      RodičpreviousEducation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<applyingFrom xml:lang='???'>Lorem ipsum</applyingFrom>
      Typxs:string
      Příklad<applyingFrom xml:lang='???'>Lorem ipsum</applyingFrom> <applyingFrom>Lorem ipsum</applyingFrom>
     • highSchoolGraduation
      OznačeníhighSchoolGraduation
      PopisAbsolvovaná střední škola / Graduated high school
      Opakovatelnostne
      RodičpreviousEducation
      Povinnýano
      • name
       Označeníname
       PopisStřední škola / High school name
       Opakovatelnostne
       RodičhighSchoolGraduation
       Povinnýano
       Atributyxml:langizo (xs:string)
       Příklad<name xml:langizo='???'>Lorem ipsum</name>
       Typxs:string
       Příklad<name xml:langizo='???'>Lorem ipsum</name> <name>Lorem ipsum</name>
      • fieldOfStudy
       OznačenífieldOfStudy
       PopisAbsolvovaný obor na střední škole mimo ČR / High school field of study
       Opakovatelnostne
       RodičhighSchoolGraduation
       Povinnýano
       Atributyxml:langid (xs:string)
       Příklad<fieldOfStudy xml:langid='???'>Lorem ipsum</fieldOfStudy>
       Typxs:string
       Příklad<fieldOfStudy xml:langid='???'>Lorem ipsum</fieldOfStudy> <fieldOfStudy>Lorem ipsum</fieldOfStudy>
      • town
       Označenítown
       PopisMísto absolvované střední školy mimo ČR / High school town
       Opakovatelnostne
       RodičhighSchoolGraduation
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<town>Bratislava</town>
      • country
       Označenícountry
       PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu, ve kterém byla absolvována střední škola / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country
       Opakovatelnostne
       RodičhighSchoolGraduation
       Povinnýano
       TypCountryCode
       Příklad<country>SK</country>
      • graduationYear
       OznačenígraduationYear
       PopisDatum maturity / High school graduation year
       Opakovatelnostne
       RodičhighSchoolGraduation
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<graduationYear>2010-01-01</graduationYear>
     • graduatedUniversity
      OznačenígraduatedUniversity
      PopisAbsolvovaná vysoká škola / Graduated university
      Opakovatelnostne
      RodičpreviousEducation
      Povinnýano
      • name
       Označeníname
       PopisVystudovaná vysoká škola / Graduated university name
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<name>Univerzita Komenského</name>
      • faculty
       Označenífaculty
       PopisVystudovaná fakulta / Graduated faculty
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<faculty>Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK</faculty>
      • degreeProgramme
       OznačenídegreeProgramme
       PopisVystudovaný studijní program / Graduated study programme
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<degreeProgramme>Aplikovaná informatika</degreeProgramme>
      • fieldOfStudy
       OznačenífieldOfStudy
       PopisVystudovaný obor / Graduated field of study
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<fieldOfStudy>Aplikovaná informatika</fieldOfStudy>
      • thesisName
       OznačeníthesisName
       PopisNázev obhájené kvalifikační práce / Defended thesis name
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<thesisName>Aplikace pro zlepšení učení studentů</thesisName>
      • graduationYear
       OznačenígraduationYear
       PopisRok absolvování vysoké školy / Graduation year
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<graduationYear>2015</graduationYear>
      • graduationPlace
       OznačenígraduationPlace
       PopisSídlo vystudované vysoké školy / Graduation place
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<graduationPlace>Bratislava</graduationPlace>
      • finalStateExamDate
       OznačenífinalStateExamDate
       PopisDatum státnic / Final state exam date
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<finalStateExamDate>2010-01-01</finalStateExamDate>
    • applicationInformation
     OznačeníapplicationInformation
     PopisKam se uchazeč hlásí / Applied field of study
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     • faculty
      Označenífaculty
      PopisFakulta, na kterou se student hlásí / Faculty
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<faculty xml:lang='???'>Lorem ipsum</faculty>
      Typxs:string
      Příklad<faculty xml:lang='???'>Lorem ipsum</faculty> <faculty>Lorem ipsum</faculty>
     • fieldOfStudy
      OznačenífieldOfStudy
      PopisNázev oboru / Field of study
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<fieldOfStudy>Počítačové sítě</fieldOfStudy>
     • year
      Označeníyear
      PopisRok podání přihlášky / Year
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<year>2018</year>
     • degreeProgramme
      OznačenídegreeProgramme
      PopisNázev studijního programu / Study programme
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<degreeProgramme xml:lang='???'>Lorem ipsum</degreeProgramme>
      Typxs:string
      Příklad<degreeProgramme xml:lang='???'>Lorem ipsum</degreeProgramme> <degreeProgramme>Lorem ipsum</degreeProgramme>
     • admissionLimit
      OznačeníadmissionLimit
      PopisMinimum bodů pro přijetí / Admission limit
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Typxs:decimal
      Příklad<admissionLimit>12345</admissionLimit>
     • admissionLimitWithoutAdmissionProcess
      OznačeníadmissionLimitWithoutAdmissionProcess
      PopisMinimum bodů pro přijetí bez přijímacího řízení / Admission limit without admission process
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Typxs:decimal
      Příklad<admissionLimitWithoutAdmissionProcess>12345</admissionLimitWithoutAdmissionProcess>
     • admissionProcessRound
      OznačeníadmissionProcessRound
      PopisKolo přijímacího řízení / Admission process round number
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Typxs:integer
      Příklad<admissionProcessRound>12345</admissionProcessRound>
     • placeOfStudy
      OznačeníplaceOfStudy
      PopisMísto studia / Place of study
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<placeOfStudy xml:lang='???'>Lorem ipsum</placeOfStudy>
      Typxs:string
      Příklad<placeOfStudy xml:lang='???'>Lorem ipsum</placeOfStudy> <placeOfStudy>Lorem ipsum</placeOfStudy>
     • requiredMedicalOpinion
      OznačenírequiredMedicalOpinion
      PopisZda je pro tento přijímací obor požadován lékařský posudek pro kontrolu zdravotní způsobilosti / If medical opinion is required
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<requiredMedicalOpinion xml:lang='???'>Lorem ipsum</requiredMedicalOpinion>
      Typxs:string
      Příklad<requiredMedicalOpinion xml:lang='???'>Lorem ipsum</requiredMedicalOpinion> <requiredMedicalOpinion>Lorem ipsum</requiredMedicalOpinion>
     • fieldOfStudyPriority
      OznačenífieldOfStudyPriority
      PopisPriorita oboru u uchazeče / Field of study priority
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Typxs:integer
      Příklad<fieldOfStudyPriority>12345</fieldOfStudyPriority>
     • language
      Označenílanguage
      PopisJazyk / Language
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language>
      Typxs:string
      Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language> <language>Lorem ipsum</language>
     • knowsSchoolFrom
      OznačeníknowsSchoolFrom
      PopisOdkud se uchazeč dozvěděl o naší škole / Where is the applicant knows school from
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<knowsSchoolFrom xml:lang='???'>Lorem ipsum</knowsSchoolFrom>
      Typxs:string
      Příklad<knowsSchoolFrom xml:lang='???'>Lorem ipsum</knowsSchoolFrom> <knowsSchoolFrom>Lorem ipsum</knowsSchoolFrom>
     • fileNumber
      OznačenífileNumber
      PopisČíslo spisu / File number
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<fileNumber>MU-IS/95083/2019/736503/LF-1</fileNumber>
     • applicationDeliveryDate
      OznačeníapplicationDeliveryDate
      PopisDatum doručení přihlášky / Application delivery date
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Typxs:date
      Příklad<applicationDeliveryDate>2010-01-01</applicationDeliveryDate>
     • applicationFee
      OznačeníapplicationFee
      PopisZaplacený poplatek / Application fee amount
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<applicationFee>500,-</applicationFee>
     • applicationFeePaid
      OznačeníapplicationFeePaid
      PopisZda byl uhrazen poplatek / If application fee has been paid
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<applicationFeePaid xml:lang='???'>Lorem ipsum</applicationFeePaid>
      Typxs:string
      Příklad<applicationFeePaid xml:lang='???'>Lorem ipsum</applicationFeePaid> <applicationFeePaid>Lorem ipsum</applicationFeePaid>
     • attendedAdmissionProcessExam
      OznačeníattendedAdmissionProcessExam
      PopisZda uchazeč přišel k přijímacím zkouškám / AttendedAdmissionProcessExam
      Opakovatelnostne
      RodičapplicationInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<attendedAdmissionProcessExam xml:lang='???'>Lorem ipsum</attendedAdmissionProcessExam>
      Typxs:string
      Příklad<attendedAdmissionProcessExam xml:lang='???'>Lorem ipsum</attendedAdmissionProcessExam> <attendedAdmissionProcessExam>Lorem ipsum</attendedAdmissionProcessExam>
    • doctoralInformation
     OznačenídoctoralInformation
     PopisInformace týkající se doktroského studia / Doctoral study information
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     • doctoralDepartmentAbbreviation
      OznačenídoctoralDepartmentAbbreviation
      PopisZkratka pracoviště doktoranda – katedra, kde bude studovat / Doctoral deparment abbreviation
      Opakovatelnostne
      RodičdoctoralInformation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<doctoralDepartmentAbbreviation>ÚBioch Chem</doctoralDepartmentAbbreviation>
     • doctoralStudyPlan
      OznačenídoctoralStudyPlan
      PopisNázev studijního plánu doktoranda. / Doctoral study plan name
      Opakovatelnostne
      RodičdoctoralInformation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<doctoralStudyPlan>Dermatovenerologie</doctoralStudyPlan>
     • doctoralSupervisor
      OznačenídoctoralSupervisor
      PopisJméno učitele doktoranda, který má být jeho školitelem / Doctoral supervisor name
      Opakovatelnostne
      RodičdoctoralInformation
      Povinnýano
      Typxs:integer
      Příklad<doctoralSupervisor>12345</doctoralSupervisor>
    • admissionInformation
     OznačeníadmissionInformation
     PopisInformace o přijetí / Admission information
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     • pointsNumber
      OznačenípointsNumber
      PopisZískaný počet bodů / Obtained points number
      Opakovatelnostne
      RodičadmissionInformation
      Povinnýano
      Typxs:decimal
      Příklad<pointsNumber>12345</pointsNumber>
     • pointsNumberWithoutAdmissionProcess
      OznačenípointsNumberWithoutAdmissionProcess
      PopisZískaný počet bodů bez přijímacího řízení / Obtained points number without addmission process
      Opakovatelnostne
      RodičadmissionInformation
      Povinnýano
      Typxs:decimal
      Příklad<pointsNumberWithoutAdmissionProcess>12345</pointsNumberWithoutAdmissionProcess>
     • referenceNumber
      OznačeníreferenceNumber
      PopisČíslo jednací / Reference number
      Opakovatelnostne
      RodičadmissionInformation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<referenceNumber>MU-IS/95083/2019/736503/LF-1</referenceNumber>
     • passed
      Označenípassed
      PopisZda získaný počet bodů vyhovuje podmínkám pro přijetí / Passed
      Opakovatelnostne
      RodičadmissionInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<passed xml:lang='???'>Lorem ipsum</passed>
      Typxs:string
      Příklad<passed xml:lang='???'>Lorem ipsum</passed> <passed>Lorem ipsum</passed>
     • passedWithoutAdmissionProcess
      OznačenípassedWithoutAdmissionProcess
      PopisZda získaný počet bodů vyhovuje podmínkám pro přijetí bez příjímacího řízení / Passed without admission process
      Opakovatelnostne
      RodičadmissionInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<passedWithoutAdmissionProcess xml:lang='???'>Lorem ipsum</passedWithoutAdmissionProcess>
      Typxs:string
      Příklad<passedWithoutAdmissionProcess xml:lang='???'>Lorem ipsum</passedWithoutAdmissionProcess> <passedWithoutAdmissionProcess>Lorem ipsum</passedWithoutAdmissionProcess>
     • decisionDate
      OznačenídecisionDate
      PopisDatum rozhodnutí o přijetí / Admission decision date
      Opakovatelnostne
      RodičadmissionInformation
      Povinnýano
      Typxs:date
      Příklad<decisionDate>2010-01-01</decisionDate>
     • decision
      Označenídecision
      PopisText rozhodnutí / Admission decision date
      Opakovatelnostne
      RodičadmissionInformation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<decision>Přijímám.</decision>
     • decisionReason
      OznačenídecisionReason
      PopisZdůvodnění rozhodnutí o přijetí či nepřijetí / Admission decision reason
      Opakovatelnostne
      RodičadmissionInformation
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<decisionReason>Nepřijat pro nesplnění podmínek pro přijetí.</decisionReason>
     • enrollmentResult
      OznačeníenrollmentResult
      PopisVýsledek zápisu / Enrollment result
      Opakovatelnostne
      RodičadmissionInformation
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<enrollmentResult xml:lang='???'>Lorem ipsum</enrollmentResult>
      Typxs:string
      Příklad<enrollmentResult xml:lang='???'>Lorem ipsum</enrollmentResult> <enrollmentResult>Lorem ipsum</enrollmentResult>
    • previousStudyGrades
     OznačenípreviousStudyGrades
     PopisZnámky z předchozího studia / Previous study grades
     Opakovatelnostne
     Rodičapplication
     Povinnýano
     • grade
      Označenígrade
      PopisZnámka z předchozího studia / Previous study grade information
      Opakovatelnostano
      RodičpreviousStudyGrades
      Povinnýano
      • name
       Označeníname
       PopisNázev předmětu / Test name
       Opakovatelnostne
       Rodičgrade
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name>
       Typxs:string
       Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name> <name>Lorem ipsum</name>
      • value
       Označenívalue
       PopisHodnota dosaženého výsledku (známka) / Test value
       Opakovatelnostne
       Rodičgrade
       Povinnýano
       Typxs:decimal
       Příklad<value>12345</value>
      • score
       Označeníscore
       PopisPočet dosažených bodů z testu / Test score
       Opakovatelnostne
       Rodičgrade
       Povinnýano
       Typxs:decimal
       Příklad<score>12345</score>
      • date
       Označenídate
       PopisDatum složení testu / Test date
       Opakovatelnostne
       Rodičgrade
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<date>2010-01-01</date>
      • passed
       Označenípassed
       PopisZda vyhovuje získaný počet bodů podmínkám splnění / Test passed
       Opakovatelnostne
       Rodičgrade
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<passed xml:lang='???'>Lorem ipsum</passed>
       Typxs:string
       Příklad<passed xml:lang='???'>Lorem ipsum</passed> <passed>Lorem ipsum</passed>
      • version
       Označeníversion
       PopisVarianta testu / Test version
       Opakovatelnostne
       Rodičgrade
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<version>Varianta A</version>
  • studies
   Označenístudies
   PopisStudia / Actual or former studies
   Opakovatelnostne
   Rodičdata
   Povinnýano
   • study
    Označenístudy
    PopisStudium / Study information
    Opakovatelnostano
    Rodičstudies
    Povinnýano
    • basicStudyData
     OznačeníbasicStudyData
     PopisZákladní údaje o studiu / Basic study data
     Opakovatelnostne
     Rodičstudy
     Povinnýano
     • studentNumber
      OznačenístudentNumber
      PopisOsobní číslo / Student number
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<studentNumber>457822</studentNumber>
     • studyStatus
      OznačenístudyStatus
      PopisStav studia studenta / Study status
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<studyStatus xml:lang='???'>Lorem ipsum</studyStatus>
      Typxs:string
      Příklad<studyStatus xml:lang='???'>Lorem ipsum</studyStatus> <studyStatus>Lorem ipsum</studyStatus>
     • enrollmentDate
      OznačeníenrollmentDate
      PopisDatum zápisu / Enrollment date
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:date
      Příklad<enrollmentDate>2010-01-01</enrollmentDate>
     • graduationDate
      OznačenígraduationDate
      PopisDatum ukončení studia / Graduation date
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:date
      Příklad<graduationDate>2010-01-01</graduationDate>
     • previousEducation
      OznačenípreviousEducation
      PopisStupeň předchozího vzdělání / Previous education level
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<previousEducation xml:lang='???'>Lorem ipsum</previousEducation>
      Typxs:string
      Příklad<previousEducation xml:lang='???'>Lorem ipsum</previousEducation> <previousEducation>Lorem ipsum</previousEducation>
     • firstStudy
      OznačenífirstStudy
      PopisZda je student ke studiu přijatý poprvé / If this is first study
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<firstStudy xml:lang='???'>Lorem ipsum</firstStudy>
      Typxs:string
      Příklad<firstStudy xml:lang='???'>Lorem ipsum</firstStudy> <firstStudy>Lorem ipsum</firstStudy>
     • previousStudyDuration
      OznačenípreviousStudyDuration
      PopisDoba (čas) předchozího studia / Previou university study duration
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:decimal
      Příklad<previousStudyDuration>12345</previousStudyDuration>
     • homeUniversityCountry
      OznačeníhomeUniversityCountry
      PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu domovské školy / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      TypCountryCode
      Příklad<homeUniversityCountry>SK</homeUniversityCountry>
     • studyOfficeSecretary
      OznačenístudyOfficeSecretary
      PopisJméno studijní referentky / Study office secretary name
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<studyOfficeSecretary>Bc. Helena Holá</studyOfficeSecretary>
     • healthRequirementsNotMet
      OznačeníhealthRequirementsNotMet
      PopisOdůvodnění, proč student najednou nevyhovuje zdravotní způsobilosti dané studijním programem / If health requirements is not met
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<healthRequirementsNotMet>Student zůstává v závažném stavu po autonehodě.</healthRequirementsNotMet>
     • healthRequirementsNotMetFromDate
      OznačeníhealthRequirementsNotMetFromDate
      PopisDatum, odkdy student nevyhovuje zdravotní způsobilosti dané studijním programem / Date from health requirements is not met
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:date
      Příklad<healthRequirementsNotMetFromDate>2010-01-01</healthRequirementsNotMetFromDate>
     • diplomaSupplementInformation
      OznačenídiplomaSupplementInformation
      PopisDodatečné informace pro dodatek diplomu / Diploma supplement information
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<diplomaSupplementInformation>Dodatek diplomu byl vytvořen 2. září 2018.</diplomaSupplementInformation>
     • referenceNumber
      OznačeníreferenceNumber
      PopisČíslo jednací / Reference number
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<referenceNumber>MU-IS/95083/2019/736503/LF-1</referenceNumber>
     • fileNumber
      OznačenífileNumber
      PopisČíslo spisu - šanonu / File number
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<fileNumber>MU-IS/95083/2019/736503/LF-1</fileNumber>
     • fileIsClosed
      OznačenífileIsClosed
      PopisZda je spis uzavřený / If file is closed
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      Atributyxml:lang (xs:string)
      Příklad<fileIsClosed xml:lang='???'>Lorem ipsum</fileIsClosed>
      Typxs:string
      Příklad<fileIsClosed xml:lang='???'>Lorem ipsum</fileIsClosed> <fileIsClosed>Lorem ipsum</fileIsClosed>
     • doctoralInformation
      OznačenídoctoralInformation
      PopisInformace týkající se doktorského studia / Doctoral study information
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      • studyPlan
       OznačenístudyPlan
       PopisNázev doktorského studijního plánu / Doctoral study plan name
       Opakovatelnostne
       RodičdoctoralInformation
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<studyPlan>Dermatovenerologie</studyPlan>
      • studyPlanCreationDate
       OznačenístudyPlanCreationDate
       PopisDatum sestavení doktorského studijního plánu / Doctoral study plan creation date
       Opakovatelnostne
       RodičdoctoralInformation
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<studyPlanCreationDate>2010-01-01</studyPlanCreationDate>
      • studyPlanApprovalDate
       OznačenístudyPlanApprovalDate
       PopisDatum schválení doktorského studijního plánu / Doctoral study plan approval date
       Opakovatelnostne
       RodičdoctoralInformation
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<studyPlanApprovalDate>2010-01-01</studyPlanApprovalDate>
      • supervisor
       Označenísupervisor
       PopisJméno učitele specialisty, který vede doktoranda / Doctoral supervisor name
       Opakovatelnostne
       RodičdoctoralInformation
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<supervisor>prof. Josef Veselý</supervisor>
      • departmentAbbreviation
       OznačenídepartmentAbbreviation
       PopisZkratka pracoviště doktorandů / Doctoral department abbreviation
       Opakovatelnostne
       RodičdoctoralInformation
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<departmentAbbreviation>ÚBioch Chem</departmentAbbreviation>
      • anotherDoctoralDepartmentAbbreviation
       OznačeníanotherDoctoralDepartmentAbbreviation
       PopisZkratka druhého pracoviště doktorandů / Another doctoral department abbreviation
       Opakovatelnostne
       RodičdoctoralInformation
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<anotherDoctoralDepartmentAbbreviation>ÚBioch Chem</anotherDoctoralDepartmentAbbreviation>
      • presumedGraduationDate
       OznačenípresumedGraduationDate
       PopisDatum předpokládaného ukončení (doktorandi) / Presumed graduation date
       Opakovatelnostne
       RodičdoctoralInformation
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<presumedGraduationDate>2010-01-01</presumedGraduationDate>
     • studyFees
      OznačenístudyFees
      PopisPoplatky za studium / Study fees information
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      • anotherStudy
       OznačeníanotherStudy
       PopisZda má student platit za další studium / If student should pay another study fee
       Opakovatelnostne
       RodičstudyFees
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<anotherStudy xml:lang='???'>Lorem ipsum</anotherStudy>
       Typxs:string
       Příklad<anotherStudy xml:lang='???'>Lorem ipsum</anotherStudy> <anotherStudy>Lorem ipsum</anotherStudy>
      • exceededStudyDuration
       OznačeníexceededStudyDuration
       PopisZda má student platit za překročení doby studia / If student should pay exceeded study duration fee
       Opakovatelnostne
       RodičstudyFees
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<exceededStudyDuration xml:lang='???'>Lorem ipsum</exceededStudyDuration>
       Typxs:string
       Příklad<exceededStudyDuration xml:lang='???'>Lorem ipsum</exceededStudyDuration> <exceededStudyDuration>Lorem ipsum</exceededStudyDuration>
      • paymentSpecificationDate
       OznačenípaymentSpecificationDate
       PopisDatum stanovení poplatku za studium / Payment specified from date
       Opakovatelnostne
       RodičstudyFees
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<paymentSpecificationDate>2010-01-01</paymentSpecificationDate>
      • paymentFromDate
       OznačenípaymentFromDate
       PopisDatum, odkdy se platí poplatek za studium / Payment from date
       Opakovatelnostne
       RodičstudyFees
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<paymentFromDate>2010-01-01</paymentFromDate>
      • paymentToDate
       OznačenípaymentToDate
       PopisDatum, do kdy se platí poplatek za studium / Payment to date
       Opakovatelnostne
       RodičstudyFees
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<paymentToDate>2010-01-01</paymentToDate>
     • graduatedUniversity
      OznačenígraduatedUniversity
      PopisAbsolvovaná vysoká škola / Graduated university
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      • name
       Označeníname
       PopisVystudovaná vysoká škola / Graduated university name
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<name>Univerzita Komenského</name>
      • faculty
       Označenífaculty
       PopisVystudovaná fakulta / Graduated faculty
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<faculty>Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK</faculty>
      • degreeProgramme
       OznačenídegreeProgramme
       PopisVystudovaný studijní program / Graduated study programme
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<degreeProgramme>Aplikovaná informatika</degreeProgramme>
      • fieldOfStudy
       OznačenífieldOfStudy
       PopisVystudovaný obor / Graduated field of study
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<fieldOfStudy>Aplikovaná informatika</fieldOfStudy>
      • thesisName
       OznačeníthesisName
       PopisNázev obhájené kvalifikační práce / Defended thesis name
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<thesisName>Aplikace pro zlepšení učení studentů</thesisName>
      • graduationYear
       OznačenígraduationYear
       PopisRok absolvování vysoké školy / Graduation year
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<graduationYear>2015</graduationYear>
      • graduationPlace
       OznačenígraduationPlace
       PopisSídlo vystudované vysoké školy / Graduation place
       Opakovatelnostne
       RodičgraduatedUniversity
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<graduationPlace>Bratislava</graduationPlace>
     • degreeProgrammes
      OznačenídegreeProgrammes
      PopisStudijní programy / Studied degree programmes
      Opakovatelnostne
      RodičbasicStudyData
      Povinnýano
      • degreeProgramme
       OznačenídegreeProgramme
       PopisStudijní program / Degree programme information
       Opakovatelnostne
       RodičdegreeProgrammes
       Povinnýano
       • name
        Označeníname
        PopisNázev studijního programu / Study programme name
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name>
        Typxs:string
        Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name> <name>Lorem ipsum</name>
       • faculty
        Označenífaculty
        PopisFakulta studijního programu / Study programme faculty
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<faculty xml:lang='???'>Lorem ipsum</faculty>
        Typxs:string
        Příklad<faculty xml:lang='???'>Lorem ipsum</faculty> <faculty>Lorem ipsum</faculty>
       • validFromDate
        OznačenívalidFromDate
        PopisRok začátku platnosti studijního programu / Study programme valid from year
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<validFromDate>2001</validFromDate>
       • invalidFromDate
        OznačeníinvalidFromDate
        PopisRok konce platnosti studijního programu / Study programme invalid from year
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<invalidFromDate>2029</invalidFromDate>
       • type
        Označenítype
        PopisTyp dle číselníku (matrika) / Study programme type
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type>
        Typxs:string
        Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type> <type>Lorem ipsum</type>
       • form
        Označeníform
        PopisForma studijního programu / Study programme form
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<form xml:lang='???'>Lorem ipsum</form>
        Typxs:string
        Příklad<form xml:lang='???'>Lorem ipsum</form> <form>Lorem ipsum</form>
       • standardStudyLength
        OznačenístandardStudyLength
        PopisStandardní doba studia (počet ročníků) / Study programme standard length of study
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:decimal
        Příklad<standardStudyLength>12345</standardStudyLength>
       • maximumStudyLength
        OznačenímaximumStudyLength
        PopisMaximální doba studia / Study programme maximum length of study
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:decimal
        Příklad<maximumStudyLength>12345</maximumStudyLength>
       • academicDegree
        OznačeníacademicDegree
        PopisUdělovaný titul / Awarded degree
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<academicDegree>Mgr.</academicDegree>
       • creditLimit
        OznačenícreditLimit
        PopisMinimální počet kreditů potřebný pro absolvování studijního programu / Credit limit
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:integer
        Příklad<creditLimit>12345</creditLimit>
       • language
        Označenílanguage
        PopisZákladní vyučovací jazyk studijního programu / Study programme language
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language>
        Typxs:string
        Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language> <language>Lorem ipsum</language>
       • guarantor
        Označeníguarantor
        PopisGarant studijního programu / Study programme guarantor
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<guarantor>Mgr. Ing. Milan Novotný</guarantor>
       • goals
        Označenígoals
        PopisCíle studijního programu / Study programme goals
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<goals xml:lang='???'>Lorem ipsum</goals>
        Typxs:string
        Příklad<goals xml:lang='???'>Lorem ipsum</goals> <goals>Lorem ipsum</goals>
       • profile
        Označeníprofile
        PopisProfil studijního programu / Study programme profile
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<profile xml:lang='???'>Lorem ipsum</profile>
        Typxs:string
        Příklad<profile xml:lang='???'>Lorem ipsum</profile> <profile>Lorem ipsum</profile>
       • code
        Označenícode
        PopisKód studijního programu / Study programme code
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<code>B0314A250001</code>
       • iscedCode
        OznačeníiscedCode
        PopisKód klasifikace oborů vzdělávání ISCED / Study programme ISCED code
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<iscedCode>8</iscedCode>
       • thesisTopics
        OznačeníthesisTopics
        PopisTypická témata VŠKP a podmínky / Typical thesis topic
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<thesisTopics>Péče o pacienty na lůžkovém oddělení. Podmínkou úspěšného obhájení VŠKP je praktická část zaměřená na návrh inovace v oblastech péče o pacienty.</thesisTopics>
       • practicalLesson
        OznačenípracticalLesson
        PopisPraktická výuka v rámci studia studijního programu / If study programme has practical lessons
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<practicalLesson>Pro úspěšné absolvování studia je nutné doložit absolvování odborné praxe v délce minimálně 30 hodin.</practicalLesson>
       • practiceCooperationDescription
        OznačenípracticeCooperationDescription
        PopisPopis spolupráce s praxí pro akreditaci / Description of study programme and practice cooperation
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<practiceCooperationDescription>35% výuky probíhá přímo v praxi na lékařských pracovištích.</practiceCooperationDescription>
       • practiceScope
        OznačenípracticeScope
        PopisRozsah a náplň odborné praxe v rámci studia studijního programu / Description of study programme practice scope
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<practiceScope>Na profesi asistenta pedagoga vás prakticky připravíme prostřednictvím tří bloků asistentských praxí a dvou bloků praxí zaměřených na doučování.</practiceScope>
       • cASStudyProgrammeDepartment
        OznačenícASStudyProgrammeDepartment
        PopisPracoviště AVČR v případě uskutečňování studijního programu ve spolupráci s AVČR / Czech Academy of Science cooperation department
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<cASStudyProgrammeDepartment>Archeologický ústav AV ČR</cASStudyProgrammeDepartment>
       • foreignUniversityDegreeProgrammeAccreditationAndRegulation
        OznačeníforeignUniversityDegreeProgrammeAccreditationAndRegulation
        PopisV případě uskutečňování studijního programu ve spolupráci se zahraniční VŠ, způsob akreditace studijního programu v zahraničí a podle jakého předpisu / Cooperative foreign university degree programme accreditation and regulation
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<foreignUniversityDegreeProgrammeAccreditationAndRegulation>567</foreignUniversityDegreeProgrammeAccreditationAndRegulation>
       • graduateProfile
        OznačenígraduateProfile
        PopisProfil absolventa / Graduate profile
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<graduateProfile xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduateProfile>
        Typxs:string
        Příklad<graduateProfile xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduateProfile> <graduateProfile>Lorem ipsum</graduateProfile>
       • professionalStatus
        OznačeníprofessionalStatus
        PopisProfesní postavení / Professional status
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<professionalStatus>Pedagog pro 1. stupeň základní školy.</professionalStatus>
       • suitableJobPosition
        OznačenísuitableJobPosition
        PopisJaké pracovní pozice může absolvent zastávat / Suitable job position
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<suitableJobPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</suitableJobPosition>
        Typxs:string
        Příklad<suitableJobPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</suitableJobPosition> <suitableJobPosition>Lorem ipsum</suitableJobPosition>
       • focus
        Označenífocus
        PopisObsahové zaměření studijního programu / Study programme focus
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<focus xml:lang='???'>Lorem ipsum</focus>
        Typxs:string
        Příklad<focus xml:lang='???'>Lorem ipsum</focus> <focus>Lorem ipsum</focus>
       • admissionRequirements
        OznačeníadmissionRequirements
        PopisPožadavky na přijetí / Admission requirements
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<admissionRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</admissionRequirements>
        Typxs:string
        Příklad<admissionRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</admissionRequirements> <admissionRequirements>Lorem ipsum</admissionRequirements>
       • admissionRequirementsURL
        OznačeníadmissionRequirementsURL
        PopisURL, kde se nacházejí požadavky na přijetí / Admission requirements URL
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<admissionRequirementsURL>http://www.med.muni.cz/index.php?id=1355</admissionRequirementsURL>
       • equalAccessForHandicappedApplicantsRequirements
        OznačeníequalAccessForHandicappedApplicantsRequirements
        PopisPožadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání / Equal access for handicapped applicants requirements
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<equalAccessForHandicappedApplicantsRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</equalAccessForHandicappedApplicantsRequirements>
        Typxs:string
        Příklad<equalAccessForHandicappedApplicantsRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</equalAccessForHandicappedApplicantsRequirements> <equalAccessForHandicappedApplicantsRequirements>Lorem ipsum</equalAccessForHandicappedApplicantsRequirements>
       • healthRequirements
        OznačeníhealthRequirements
        PopisPožadovaná zdravotní způsobilost / Health requirements
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<healthRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</healthRequirements>
        Typxs:string
        Příklad<healthRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</healthRequirements> <healthRequirements>Lorem ipsum</healthRequirements>
       • graduatesProjectedPosition
        OznačenígraduatesProjectedPosition
        PopisPředpokládaná uplatitelnost absolventů studijního programu na trhu práce / Graduates projected position
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<graduatesProjectedPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduatesProjectedPosition>
        Typxs:string
        Příklad<graduatesProjectedPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduatesProjectedPosition> <graduatesProjectedPosition>Lorem ipsum</graduatesProjectedPosition>
       • preparesForRestrictedJobPosition
        OznačenípreparesForRestrictedJobPosition
        PopisOznámení, že daný studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání / Prepares for restricted job position
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<preparesForRestrictedJobPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</preparesForRestrictedJobPosition>
        Typxs:string
        Příklad<preparesForRestrictedJobPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</preparesForRestrictedJobPosition> <preparesForRestrictedJobPosition>Lorem ipsum</preparesForRestrictedJobPosition>
       • preparesForRestrictedJobPositionFromDate
        OznačenípreparesForRestrictedJobPositionFromDate
        PopisDatum vydání stanoviska uznávacího orgánu / Prepares for restricted job position from date
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<preparesForRestrictedJobPositionFromDate>2010-01-01</preparesForRestrictedJobPositionFromDate>
       • preparesForRestrictedJobPositionApprovalAuthority
        OznačenípreparesForRestrictedJobPositionApprovalAuthority
        PopisJaký uznávací orgán vydal souhlasné stanovisko, že absolventi daného studijního programu budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání / Prepares for restricted job position approval authority
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<preparesForRestrictedJobPositionApprovalAuthority>Ministerstvo průmyslu a obchodu</preparesForRestrictedJobPositionApprovalAuthority>
       • accreditation
        Označeníaccreditation
        PopisAkreditace / Degree programme accreditation information
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        • number
         Označenínumber
         PopisČíslo akreditace studijního programu / Study programme accreditation number
         Opakovatelnostne
         Rodičaccreditation
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<number>42</number>
        • accreditatedFromDate
         OznačeníaccreditatedFromDate
         PopisDatum, od kdy je studijní program akreditován / Study programme accreditated from date
         Opakovatelnostne
         Rodičaccreditation
         Povinnýano
         Typxs:date
         Příklad<accreditatedFromDate>2010-01-01</accreditatedFromDate>
        • accreditatedToDate
         OznačeníaccreditatedToDate
         PopisDatum, do kdy je studijní program akreditován / Study programme accreditated to date
         Opakovatelnostne
         Rodičaccreditation
         Povinnýano
         Typxs:date
         Příklad<accreditatedToDate>2010-01-01</accreditatedToDate>
        • institutionalAccreditation
         OznačeníinstitutionalAccreditation
         PopisZda je studijní program akreditován v rámci institucionální akreditace / Study programme accredited with the whole institute
         Opakovatelnostne
         Rodičaccreditation
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<institutionalAccreditation xml:lang='???'>Lorem ipsum</institutionalAccreditation>
         Typxs:string
         Příklad<institutionalAccreditation xml:lang='???'>Lorem ipsum</institutionalAccreditation> <institutionalAccreditation>Lorem ipsum</institutionalAccreditation>
        • accreditationLimitedNumber
         OznačeníaccreditationLimitedNumber
         PopisČíslo MŠMT omezení akreditace / Study programme accreditation limitation number from the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
         Opakovatelnostne
         Rodičaccreditation
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<accreditationLimitedNumber>180</accreditationLimitedNumber>
        • accreditationLimitedFromDate
         OznačeníaccreditationLimitedFromDate
         PopisDatum od kterého je akreditace omezena / Study programme accreditation limited from date
         Opakovatelnostne
         Rodičaccreditation
         Povinnýano
         Typxs:date
         Příklad<accreditationLimitedFromDate>2010-01-01</accreditationLimitedFromDate>
        • accreditationLimitedReason
         OznačeníaccreditationLimitedReason
         PopisDůvody omezení akreditace / Study programme accreditation limitation reason
         Opakovatelnostne
         Rodičaccreditation
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<accreditationLimitedReason xml:lang='???'>Lorem ipsum</accreditationLimitedReason>
         Typxs:string
         Příklad<accreditationLimitedReason xml:lang='???'>Lorem ipsum</accreditationLimitedReason> <accreditationLimitedReason>Lorem ipsum</accreditationLimitedReason>
        • accreditationLostFromDate
         OznačeníaccreditationLostFromDate
         PopisDatum, od kdy je akreditace studijního programu ztracena / Study programme accreditation lost from date
         Opakovatelnostne
         Rodičaccreditation
         Povinnýano
         Typxs:date
         Příklad<accreditationLostFromDate>2010-01-01</accreditationLostFromDate>
       • fieldsOfStudy
        OznačenífieldsOfStudy
        PopisStudijní obory / Studied fields of study
        Opakovatelnostne
        RodičdegreeProgramme
        Povinnýano
        • fieldOfStudy
         OznačenífieldOfStudy
         PopisStudijní obor / Field of study information
         Opakovatelnostano
         RodičfieldsOfStudy
         Povinnýano
         • name
          Označeníname
          PopisNázev oboru / Field of study name
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name>
          Typxs:string
          Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name> <name>Lorem ipsum</name>
         • guarantor
          Označeníguarantor
          PopisGarant oboru / Field of study guarantor name
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<guarantor>doc. Mgr. Přemysl Novotný, Ph.D.</guarantor>
         • isQualification
          OznačeníisQualification
          PopisObor je aprobace / If field of study is qualification
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<isQualification xml:lang='???'>Lorem ipsum</isQualification>
          Typxs:string
          Příklad<isQualification xml:lang='???'>Lorem ipsum</isQualification> <isQualification>Lorem ipsum</isQualification>
         • qualificationNumber
          OznačeníqualificationNumber
          PopisČíslo aprobace / Qualification number
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<qualificationNumber>No4528</qualificationNumber>
         • code
          Označenícode
          PopisČislo oboru / Field of study code
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<code>5341R007</code>
         • iscedCode
          OznačeníiscedCode
          PopisMezinárodní standardní klasifikace vzdelávání - ISCED / Field of study ISCED code
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<iscedCode>8</iscedCode>
         • profile
          Označeníprofile
          PopisProfil oboru / Field of study profile
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<profile xml:lang='???'>Lorem ipsum</profile>
          Typxs:string
          Příklad<profile xml:lang='???'>Lorem ipsum</profile> <profile>Lorem ipsum</profile>
         • graduateProfile
          OznačenígraduateProfile
          PopisProfil absolventa / Graduate profile
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<graduateProfile xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduateProfile>
          Typxs:string
          Příklad<graduateProfile xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduateProfile> <graduateProfile>Lorem ipsum</graduateProfile>
         • departmentAbbreviation
          OznačenídepartmentAbbreviation
          PopisZkratka pracoviště / Field of study department abbreviation
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<departmentAbbreviation>ÚBioch Chem</departmentAbbreviation>
         • annotation
          Označeníannotation
          PopisAnotace oboru / Field of study annotation
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<annotation xml:lang='???'>Lorem ipsum</annotation>
          Typxs:string
          Příklad<annotation xml:lang='???'>Lorem ipsum</annotation> <annotation>Lorem ipsum</annotation>
         • qualificationRequirements
          OznačeníqualificationRequirements
          PopisKvalifikační požadavky a regulace / Qualification requirements
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<qualificationRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</qualificationRequirements>
          Typxs:string
          Příklad<qualificationRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</qualificationRequirements> <qualificationRequirements>Lorem ipsum</qualificationRequirements>
         • graduateProfessionalProfile
          OznačenígraduateProfessionalProfile
          PopisProfesní profily absolventů s příklady / Graduate professional profile
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<graduateProfessionalProfile xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduateProfessionalProfile>
          Typxs:string
          Příklad<graduateProfessionalProfile xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduateProfessionalProfile> <graduateProfessionalProfile>Lorem ipsum</graduateProfessionalProfile>
         • priorLearningRecognitionArrangements
          OznačenípriorLearningRecognitionArrangements
          PopisSpecifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání / Prior learning recognition arrangements
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<priorLearningRecognitionArrangements xml:lang='???'>Lorem ipsum</priorLearningRecognitionArrangements>
          Typxs:string
          Příklad<priorLearningRecognitionArrangements xml:lang='???'>Lorem ipsum</priorLearningRecognitionArrangements> <priorLearningRecognitionArrangements>Lorem ipsum</priorLearningRecognitionArrangements>
         • suitableJobPosition
          OznačenísuitableJobPosition
          PopisMožné pracovní pozice / Suitable job position
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<suitableJobPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</suitableJobPosition>
          Typxs:string
          Příklad<suitableJobPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</suitableJobPosition> <suitableJobPosition>Lorem ipsum</suitableJobPosition>
         • admissionRequirements
          OznačeníadmissionRequirements
          PopisPožadavky na přijetí / Admission requirements
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<admissionRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</admissionRequirements>
          Typxs:string
          Příklad<admissionRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</admissionRequirements> <admissionRequirements>Lorem ipsum</admissionRequirements>
         • admissionRequirementsUrl
          OznačeníadmissionRequirementsUrl
          PopisURL, kde se nacházejí požadavky na přijetí / Admission requirements URL
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<admissionRequirementsUrl>http://www.med.muni.cz/index.php?id=1355</admissionRequirementsUrl>
         • healthRequirements
          OznačeníhealthRequirements
          PopisPožadovaná zdravotní způsobilost / Healt requirements
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<healthRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</healthRequirements>
          Typxs:string
          Příklad<healthRequirements xml:lang='???'>Lorem ipsum</healthRequirements> <healthRequirements>Lorem ipsum</healthRequirements>
         • graduatesProjectedPosition
          OznačenígraduatesProjectedPosition
          PopisPředpoklad uplatiltelnosti / Graduates projected position
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<graduatesProjectedPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduatesProjectedPosition>
          Typxs:string
          Příklad<graduatesProjectedPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduatesProjectedPosition> <graduatesProjectedPosition>Lorem ipsum</graduatesProjectedPosition>
         • preparesForRestrictedJobPosition
          OznačenípreparesForRestrictedJobPosition
          PopisRegulované povolání / Prepares for restricted job position
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<preparesForRestrictedJobPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</preparesForRestrictedJobPosition>
          Typxs:string
          Příklad<preparesForRestrictedJobPosition xml:lang='???'>Lorem ipsum</preparesForRestrictedJobPosition> <preparesForRestrictedJobPosition>Lorem ipsum</preparesForRestrictedJobPosition>
         • preparesForRestrictedJobPositionApprovedByAuthority
          OznačenípreparesForRestrictedJobPositionApprovedByAuthority
          PopisRegulované povolání - uznávací orgán / Prepares for restricted job position approval authority
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<preparesForRestrictedJobPositionApprovedByAuthority>Ministerstvo průmyslu a obchodu</preparesForRestrictedJobPositionApprovedByAuthority>
         • studyPlans
          OznačenístudyPlans
          PopisStudijní plány / Studied study plans
          Opakovatelnostne
          RodičfieldOfStudy
          Povinnýano
          • studyPlan
           OznačenístudyPlan
           PopisStudijní plán / Study plan information
           Opakovatelnostano
           RodičstudyPlans
           Povinnýano
           • name
            Označeníname
            PopisNázev studijního plánu (specializace / modulu) / Study plan name
            Opakovatelnostne
            RodičstudyPlan
            Povinnýano
            Atributyxml:lang (xs:string)
            Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name>
            Typxs:string
            Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name> <name>Lorem ipsum</name>
           • creditBasedStudyPlan
            OznačenícreditBasedStudyPlan
            PopisZda je kreditní či nekreditní / Credit based study plan
            Opakovatelnostne
            RodičstudyPlan
            Povinnýano
            Atributyxml:lang (xs:string)
            Příklad<creditBasedStudyPlan xml:lang='???'>Lorem ipsum</creditBasedStudyPlan>
            Typxs:string
            Příklad<creditBasedStudyPlan xml:lang='???'>Lorem ipsum</creditBasedStudyPlan> <creditBasedStudyPlan>Lorem ipsum</creditBasedStudyPlan>
           • version
            Označeníversion
            PopisVerze / Study plan version
            Opakovatelnostne
            RodičstudyPlan
            Povinnýano
            Typxs:string
            Příklad<version>1.2.1</version>
           • language
            Označenílanguage
            PopisVyučovací jazyk studijního plánu / Study plan language
            Opakovatelnostne
            RodičstudyPlan
            Povinnýano
            Atributyxml:lang (xs:string)
            Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language>
            Typxs:string
            Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language> <language>Lorem ipsum</language>
    • ongoingOutgoingMobility
     OznačeníongoingOutgoingMobility
     PopisProbíhající výjezd studenta / Ongoing outgoing mobility
     Opakovatelnostne
     Rodičstudy
     Povinnýano
     • basicInformation
      OznačeníbasicInformation
      PopisZákladní údaje k výjezdu / Outgoing mobility basic information
      Opakovatelnostne
      RodičongoingOutgoingMobility
      Povinnýano
      • type
       Označenítype
       PopisTyp výjezdu / Outgoing mobility type
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type>
       Typxs:string
       Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type> <type>Lorem ipsum</type>
      • year
       Označeníyear
       PopisAkademický rok výjezdu studenta / Year of outgoing mobility
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<year>2018</year>
      • semester
       Označenísemester
       PopisPrvní semestr výjezdu / First semester of outgoing mobility
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester>
       Typxs:string
       Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester> <semester>Lorem ipsum</semester>
      • departureDate
       OznačenídepartureDate
       PopisDatum odjezdu / Departure date
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<departureDate>2010-01-01</departureDate>
      • arrivalDate
       OznačeníarrivalDate
       PopisDatum návratu / Arrival date
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<arrivalDate>2010-01-01</arrivalDate>
      • financeCode
       OznačenífinanceCode
       PopisKód financování (dle matriky) / Finance code
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<financeCode xml:lang='???'>Lorem ipsum</financeCode>
       Typxs:string
       Příklad<financeCode xml:lang='???'>Lorem ipsum</financeCode> <financeCode>Lorem ipsum</financeCode>
      • iscedCode
       OznačeníiscedCode
       PopisKód mezinárodní standardní klasifikace vzdelávání - ISCED / Internationl Standard Classification of Education code
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<iscedCode>8</iscedCode>
      • languageSkillsLevel
       OznačenílanguageSkillsLevel
       PopisÚroveň jazykových znalostí (A1, A2, B1, B2, C1, C2) / Language skills level
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<languageSkillsLevel xml:lang='???'>Lorem ipsum</languageSkillsLevel>
       Typxs:string
       Příklad<languageSkillsLevel xml:lang='???'>Lorem ipsum</languageSkillsLevel> <languageSkillsLevel>Lorem ipsum</languageSkillsLevel>
      • nativeLanguage
       OznačenínativeLanguage
       PopisRodný jazyk / NativeLanguage
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<nativeLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</nativeLanguage>
       Typxs:string
       Příklad<nativeLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</nativeLanguage> <nativeLanguage>Lorem ipsum</nativeLanguage>
      • studentSignatureDate
       OznačenístudentSignatureDate
       PopisDatum podpisu LA studentem / Student signature of Learning Agreement date
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<studentSignatureDate>2010-01-01</studentSignatureDate>
      • secondSemesterFromDate
       OznačenísecondSemesterFromDate
       PopisDatum začátku 2. semestru v případě prodlužování původně jednosemestrového výjezdu o další semestr / Second semestr from date
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<secondSemesterFromDate>2010-01-01</secondSemesterFromDate>
      • reason
       Označeníreason
       PopisDůvod, proč chce student vyjet / Reason for outgoing mobility given by student
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<reason>Prohloubení znalostí německého jazyka</reason>
      • communicationLanguage
       OznačenícommunicationLanguage
       PopisJazyk, ve kterém probíhá komunikace / CommunicationLanguage
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<communicationLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</communicationLanguage>
       Typxs:string
       Příklad<communicationLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</communicationLanguage> <communicationLanguage>Lorem ipsum</communicationLanguage>
      • sendingInstitution
       OznačenísendingInstitution
       PopisÚdaje o vysílající instituci / Sending (home) institution information
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       • department
        Označenídepartment
        PopisNázev katedry v anglickém jazyce, která zabezpečuje mobilitu u vysílající instituce / Sending institution department
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<department>Katedra německého jazyka a literatury</department>
       • institucionalCoordinator
        OznačeníinstitucionalCoordinator
        PopisUniverzitní koordinátor vysílající instituce / Sending institution institucional coordinator name
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<institucionalCoordinator>Karl Jacob</institucionalCoordinator>
       • institutionalCoordinatorSignatureDate
        OznačeníinstitutionalCoordinatorSignatureDate
        PopisDatum podpisu LA univerzitním koordinátorem / Sending institution institutional coordinator signature date
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<institutionalCoordinatorSignatureDate>2010-01-01</institutionalCoordinatorSignatureDate>
       • deparmentCoordinator
        OznačenídeparmentCoordinator
        PopisFakultní koordinátor vysílající instituce / Sending institution deparment coordinator name
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<deparmentCoordinator>František Mrkvička, DiS.</deparmentCoordinator>
       • departmentCoordinatorRole
        OznačenídepartmentCoordinatorRole
        PopisFunkce podepisujícího koordinátora fakulty z organizační struktury v anglickém jazyce / Sending institution department coordinator role
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<departmentCoordinatorRole>Referent pro vědu a výzkum</departmentCoordinatorRole>
       • departmentCoordinatorSignatureDate
        OznačenídepartmentCoordinatorSignatureDate
        PopisDatum podpisu LA fakultním koordinátorem / Sending institution department coordinator signature date
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<departmentCoordinatorSignatureDate>2010-01-01</departmentCoordinatorSignatureDate>
       • phone
        Označeníphone
        PopisOficiální telefon / Sending institution phone number
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<phone>+876 567 279</phone>
       • email
        Označeníemail
        PopisOficiální email / Sending institution email
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<email>universityabroad@domain.net</email>
       • fax
        Označenífax
        PopisOficiální fax / Sending institution fax
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<fax>+123 432 234</fax>
      • receivingInstitution
       OznačeníreceivingInstitution
       PopisÚdaje o přijímající instituci / Receiving institution information
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       • schoolName
        OznačeníschoolName
        PopisNázev školy / Receiving institution name
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<schoolName>The best university</schoolName>
       • institutionalCoordinator
        OznačeníinstitutionalCoordinator
        PopisUniverzitní koordinátor přijímající instituce / Receiving institution institutional coordinator name
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<institutionalCoordinator>Alex Black</institutionalCoordinator>
       • institutionalCoordinatorSignatureDate
        OznačeníinstitutionalCoordinatorSignatureDate
        PopisDatum podpisu LA univerzitním koordinátorem přijímající instituce / Receiving institution institutional coordinator signature date
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<institutionalCoordinatorSignatureDate>2010-01-01</institutionalCoordinatorSignatureDate>
       • departmentCoordinator
        OznačenídepartmentCoordinator
        PopisFakultní koordinátor přijímací instituce / Receiving institution department coordinator
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<departmentCoordinator>José Gonzáles, M.A.</departmentCoordinator>
       • departmentCoordinatorRole
        OznačenídepartmentCoordinatorRole
        PopisFunkce podepisujícího koordinátora fakulty přijímající instituce v anglickém jazyce / Receiving institution department coordinator role
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<departmentCoordinatorRole>Referent pro vědu a výzkum</departmentCoordinatorRole>
       • departmentCoordinatorSignatureDate
        OznačenídepartmentCoordinatorSignatureDate
        PopisDatum podpisu LA fakultním koordinátorem přijímající instituce / Receiving institution department coordinator signature date
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<departmentCoordinatorSignatureDate>2010-01-01</departmentCoordinatorSignatureDate>
       • phone
        Označeníphone
        PopisOficiální telefon instituce, na kterou je výjezd uskutečňován / Receiving institution phone number
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<phone>+318 765 765</phone>
       • email
        Označeníemail
        PopisOficiální email insituce, na kterou je výjezd uskutečňován / Receiving institution email
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<email>university@domain.es</email>
       • fax
        Označenífax
        PopisOficiální fax instituce, na kteoru je výjezd uskutečňován / Receiving institution fax
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<fax>+354 654 765</fax>
       • courseCatalogUrl
        OznačenícourseCatalogUrl
        PopisURL, kde se nachází katalog kurzů / Receiving institution course catalog url
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<courseCatalogUrl>https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2019/PV110</courseCatalogUrl>
      • internship
       Označeníinternship
       PopisÚdaje o pracovní stáži / Internship information
       Opakovatelnostne
       RodičbasicInformation
       Povinnýano
       • companyCountry
        OznačenícompanyCountry
        PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu, ve kterém sídlí firma, kde bude probíhat stáž / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country
        Opakovatelnostne
        Rodičinternship
        Povinnýano
        TypCountryCode
        Příklad<companyCountry>CZ</companyCountry>
       • companyName
        OznačenícompanyName
        PopisNázev firmy, kde bude probíhat stáž / Company name
        Opakovatelnostne
        Rodičinternship
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<companyName>A+ Systems</companyName>
       • companyTown
        OznačenícompanyTown
        PopisMěsto, ve kterém firma, kde bude probíhat stáž, sídlí / Company town
        Opakovatelnostne
        Rodičinternship
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<companyTown>Brno</companyTown>
       • companyAddress
        OznačenícompanyAddress
        PopisAdresa firmy, kde bude probíhat stáž / Company address
        Opakovatelnostne
        Rodičinternship
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<companyAddress>Holandská 7, 639 00 Brno</companyAddress>
     • passedCourses
      OznačenípassedCourses
      PopisAbsolvobané předměty na výjezdu / Passed courses on foreign institution
      Opakovatelnostne
      RodičongoingOutgoingMobility
      Povinnýano
      • passedCourse
       OznačenípassedCourse
       PopisAbsolvovaný předmět na výjezdu / Passed courses information
       Opakovatelnostano
       RodičpassedCourses
       Povinnýano
       • courseAbbreviation
        OznačenícourseAbbreviation
        PopisZkratka předmětu / Course abbreviation
        Opakovatelnostne
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<courseAbbreviation>PKNJ12_k5</courseAbbreviation>
       • courseName
        OznačenícourseName
        PopisNázev předmětu / Course name
        Opakovatelnostne
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<courseName xml:lang='???'>Lorem ipsum</courseName>
        Typxs:string
        Příklad<courseName xml:lang='???'>Lorem ipsum</courseName> <courseName>Lorem ipsum</courseName>
       • semester
        Označenísemester
        PopisSemestr / Semester
        Opakovatelnostne
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester>
        Typxs:string
        Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester> <semester>Lorem ipsum</semester>
       • examLanguage
        OznačeníexamLanguage
        PopisJazyk výuky / Exam language
        Opakovatelnostne
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<examLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</examLanguage>
        Typxs:string
        Příklad<examLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</examLanguage> <examLanguage>Lorem ipsum</examLanguage>
       • reasonForChange
        OznačeníreasonForChange
        PopisDůvod změny předmětů po tisku LA / Reason for courses change after printing Learning Agreement
        Opakovatelnostne
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<reasonForChange>Lorem Ipsum</reasonForChange>
       • eCTSCreditNumber
        OznačeníeCTSCreditNumber
        PopisKredity na přijímající instituci / ECTS credit number
        Opakovatelnostne
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        Typxs:decimal
        Příklad<eCTSCreditNumber>12345</eCTSCreditNumber>
       • creditNumber
        OznačenícreditNumber
        PopisUznaný počet kreditů / Recognized credit number
        Opakovatelnostne
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        Typxs:decimal
        Příklad<creditNumber>12345</creditNumber>
       • instructionHoursNumber
        OznačeníinstructionHoursNumber
        PopisPočet hodin výuky / Instruction hours number
        Opakovatelnostne
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        Typxs:integer
        Příklad<instructionHoursNumber>12345</instructionHoursNumber>
       • completedExam
        OznačenícompletedExam
        PopisInformace o složené zkoušce / Exam information
        Opakovatelnostne
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        • passed
         Označenípassed
         PopisZda byl předmět absolvován / Passed course
         Opakovatelnostne
         RodičcompletedExam
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<passed xml:lang='???'>Lorem ipsum</passed>
         Typxs:string
         Příklad<passed xml:lang='???'>Lorem ipsum</passed> <passed>Lorem ipsum</passed>
        • examType
         OznačeníexamType
         PopisTyp zkoušky / Exam type
         Opakovatelnostne
         RodičcompletedExam
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<examType xml:lang='???'>Lorem ipsum</examType>
         Typxs:string
         Příklad<examType xml:lang='???'>Lorem ipsum</examType> <examType>Lorem ipsum</examType>
        • date
         Označenídate
         PopisDatum zápisu známky / Exam date
         Opakovatelnostne
         RodičcompletedExam
         Povinnýano
         Typxs:date
         Příklad<date>2010-01-01</date>
        • foreignClassification
         OznačeníforeignClassification
         PopisKlasifikace na přijímající instituci / Foreign institution classification
         Opakovatelnostne
         RodičcompletedExam
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<foreignClassification>Zkouška</foreignClassification>
        • gradingScheme
         OznačenígradingScheme
         PopisHodnotící stupnice / Grading scheme
         Opakovatelnostne
         RodičcompletedExam
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<gradingScheme>Lorem Ipsum</gradingScheme>
        • grade
         Označenígrade
         PopisHodnocení zkoušky / Grade
         Opakovatelnostne
         RodičcompletedExam
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<grade>2</grade>
        • examiner
         Označeníexaminer
         PopisZkoušející / Examiner
         Opakovatelnostne
         RodičcompletedExam
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<examiner>Johan Grimm</examiner>
        • attemptNumber
         OznačeníattemptNumber
         PopisPořadové číslo (pokus) zkoušky / Attempt number
         Opakovatelnostne
         RodičcompletedExam
         Povinnýano
         Typxs:integer
         Příklad<attemptNumber>12345</attemptNumber>
       • recognizedCourse
        OznačenírecognizedCourse
        PopisKredity uznané v rámci předmětu / Recognized course credits
        Opakovatelnostano
        RodičpassedCourse
        Povinnýano
        • departmentAbbreviation
         OznačenídepartmentAbbreviation
         PopisZkratka pracoviště / Department abbreviation
         Opakovatelnostne
         RodičrecognizedCourse
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<departmentAbbreviation>KDOnk PDM</departmentAbbreviation>
        • courseAbbreviation
         OznačenícourseAbbreviation
         PopisZkratka předmětu / Course abbreviation
         Opakovatelnostne
         RodičrecognizedCourse
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<courseAbbreviation>PKNJ12_k5</courseAbbreviation>
        • creditNumber
         OznačenícreditNumber
         PopisPočet kreditů / Credit number
         Opakovatelnostne
         RodičrecognizedCourse
         Povinnýano
         Typxs:decimal
         Příklad<creditNumber>12345</creditNumber>
    • passedCourses
     OznačenípassedCourses
     PopisAbsolvované předměty / Passed courses
     Opakovatelnostne
     Rodičstudy
     Povinnýano
     • course
      Označenícourse
      PopisAbsolvovaný předmět / Course information
      Opakovatelnostano
      RodičpassedCourses
      Povinnýano
      • basicCourseInformation
       OznačeníbasicCourseInformation
       PopisZákladní informace o předmětu / Basic course information
       Opakovatelnostne
       Rodičcourse
       Povinnýano
       • departmentAbbreviation
        OznačenídepartmentAbbreviation
        PopisZkratka pracoviště / Department abbreviation
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<departmentAbbreviation>ÚBioch Chem</departmentAbbreviation>
       • courseAbbreviation
        OznačenícourseAbbreviation
        PopisZkratka předmětu / Course abbreviation
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<courseAbbreviation>PKNJ12_k5</courseAbbreviation>
       • name
        Označeníname
        PopisZkrácený název předmětu / Course name
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name>
        Typxs:string
        Příklad<name xml:lang='???'>Lorem ipsum</name> <name>Lorem ipsum</name>
       • yearOfValidity
        OznačeníyearOfValidity
        PopisRok platnosti, od kterého předmět platí / Valid from year
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<yearOfValidity>2019</yearOfValidity>
       • creditNumber
        OznačenícreditNumber
        PopisPočet kreditů / Credit number
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Typxs:integer
        Příklad<creditNumber>12345</creditNumber>
       • teachingUnits
        OznačeníteachingUnits
        PopisInformace o vyučovacích jednotkách předmětu / Course teaching units information
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        • lectureTeachingUnit
         OznačenílectureTeachingUnit
         PopisVyučovací jednotka přednášky / Lecture teaching unit
         Opakovatelnostne
         RodičteachingUnits
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<lectureTeachingUnit xml:lang='???'>Lorem ipsum</lectureTeachingUnit>
         Typxs:string
         Příklad<lectureTeachingUnit xml:lang='???'>Lorem ipsum</lectureTeachingUnit> <lectureTeachingUnit>Lorem ipsum</lectureTeachingUnit>
        • lectureUnitsNumber
         OznačenílectureUnitsNumber
         PopisPočet jednotek přednášky / Lecture teaching unit number
         Opakovatelnostne
         RodičteachingUnits
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<lectureUnitsNumber>6</lectureUnitsNumber>
        • tutorialTeachingUnit
         OznačenítutorialTeachingUnit
         PopisVyučovací jednotka cvičení / Tutorial teaching unit
         Opakovatelnostne
         RodičteachingUnits
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<tutorialTeachingUnit xml:lang='???'>Lorem ipsum</tutorialTeachingUnit>
         Typxs:string
         Příklad<tutorialTeachingUnit xml:lang='???'>Lorem ipsum</tutorialTeachingUnit> <tutorialTeachingUnit>Lorem ipsum</tutorialTeachingUnit>
        • tutorialUnitsNumber
         OznačenítutorialUnitsNumber
         PopisPočet jednotek cvičení / Tutorial teaching unit number
         Opakovatelnostne
         RodičteachingUnits
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<tutorialUnitsNumber>18</tutorialUnitsNumber>
        • seminarTeachingUnit
         OznačeníseminarTeachingUnit
         PopisVyučovací jednotka semináře / Seminar teaching unit
         Opakovatelnostne
         RodičteachingUnits
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<seminarTeachingUnit xml:lang='???'>Lorem ipsum</seminarTeachingUnit>
         Typxs:string
         Příklad<seminarTeachingUnit xml:lang='???'>Lorem ipsum</seminarTeachingUnit> <seminarTeachingUnit>Lorem ipsum</seminarTeachingUnit>
        • seminarUnitsNumber
         OznačeníseminarUnitsNumber
         PopisPočet jednotek semináře / Seminar teaching unit number
         Opakovatelnostne
         RodičteachingUnits
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<seminarUnitsNumber>24</seminarUnitsNumber>
       • examType
        OznačeníexamType
        PopisTyp zkoušky / Course exam type
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<examType xml:lang='???'>Lorem ipsum</examType>
        Typxs:string
        Příklad<examType xml:lang='???'>Lorem ipsum</examType> <examType>Lorem ipsum</examType>
       • examForm
        OznačeníexamForm
        PopisForma zkoušky / Course form
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<examForm xml:lang='???'>Lorem ipsum</examForm>
        Typxs:string
        Příklad<examForm xml:lang='???'>Lorem ipsum</examForm> <examForm>Lorem ipsum</examForm>
       • courseCreditPriorToExam
        OznačenícourseCreditPriorToExam
        PopisZda má předmět zápočet před zkouškou / Course credit prior to exam
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<courseCreditPriorToExam xml:lang='???'>Lorem ipsum</courseCreditPriorToExam>
        Typxs:string
        Příklad<courseCreditPriorToExam xml:lang='???'>Lorem ipsum</courseCreditPriorToExam> <courseCreditPriorToExam>Lorem ipsum</courseCreditPriorToExam>
       • multipleRegistration
        OznačenímultipleRegistration
        PopisZda je možné si úspěšně absolvovaný předmět znovu zapsat / Allowed multiple registration
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<multipleRegistration xml:lang='???'>Lorem ipsum</multipleRegistration>
        Typxs:string
        Příklad<multipleRegistration xml:lang='???'>Lorem ipsum</multipleRegistration> <multipleRegistration>Lorem ipsum</multipleRegistration>
       • optionalCourse
        OznačeníoptionalCourse
        PopisZda je možné si předmět volně zapisovat / Allowed optional registration
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<optionalCourse xml:lang='???'>Lorem ipsum</optionalCourse>
        Typxs:string
        Příklad<optionalCourse xml:lang='???'>Lorem ipsum</optionalCourse> <optionalCourse>Lorem ipsum</optionalCourse>
       • gradingScheme
        OznačenígradingScheme
        PopisHodnotící stupnice / Course grading scheme
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<gradingScheme>Lorem Ipsum</gradingScheme>
       • courseCreditPriorToExaminationGradingScheme
        OznačenícourseCreditPriorToExaminationGradingScheme
        PopisHodnotící stupnice pro zápočet před zkouškou / Course credit prior to exam grading scheme
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<courseCreditPriorToExaminationGradingScheme>Lorem Ipsum</courseCreditPriorToExaminationGradingScheme>
       • annotation
        Označeníannotation
        PopisAnotace předmětu / Course annotation
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<annotation xml:lang='???'>Lorem ipsum</annotation>
        Typxs:string
        Příklad<annotation xml:lang='???'>Lorem ipsum</annotation> <annotation>Lorem ipsum</annotation>
       • teachingWeeksNumber
        OznačeníteachingWeeksNumber
        PopisPočet týdnů výuky / Teaching weeks number
        Opakovatelnostne
        RodičbasicCourseInformation
        Povinnýano
        Typxs:integer
        Příklad<teachingWeeksNumber>12345</teachingWeeksNumber>
      • courseDescriptionInformation
       OznačenícourseDescriptionInformation
       PopisPopisné údaje o předmětu / Course description information
       Opakovatelnostne
       Rodičcourse
       Povinnýano
       • planAndOverview
        OznačeníplanAndOverview
        PopisPlán a přehled přednášek a cvičení / Course plan and overview
        Opakovatelnostne
        RodičcourseDescriptionInformation
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<planAndOverview xml:lang='???'>Lorem ipsum</planAndOverview>
        Typxs:string
        Příklad<planAndOverview xml:lang='???'>Lorem ipsum</planAndOverview> <planAndOverview>Lorem ipsum</planAndOverview>
       • url
        Označeníurl
        PopisOdkaz na webovou stránku / Course url
        Opakovatelnostne
        RodičcourseDescriptionInformation
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<url>https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BLBC0211C</url>
       • courseLiterature
        OznačenícourseLiterature
        PopisLiteratura předmětu / Course literature
        Opakovatelnostne
        RodičcourseDescriptionInformation
        Povinnýano
        • publication
         Označenípublication
         PopisPublikace / Publication information
         Opakovatelnostano
         RodičcourseLiterature
         Povinnýano
         • author
          Označeníauthor
          PopisAutor / Publication author
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<author>Mgr. Ladislav Hrubý</author>
         • name
          Označeníname
          PopisNázev literatury / Publication name
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<name>Laboratorní a analytické metody</name>
         • iSBN
          OznačeníiSBN
          PopisISBN / Publication International Standard Book Number
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<iSBN>80-204-0105-9</iSBN>
         • iSSN
          OznačeníiSSN
          PopisISSN / Publication International Standard Serial Number
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<iSSN>0317-8471</iSSN>
         • publishingLocation
          OznačenípublishingLocation
          PopisMísto vydání / Publishing location
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<publishingLocation>Praha</publishingLocation>
         • year
          Označeníyear
          PopisRok vydání / Publishing year
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<year>2008</year>
         • edition
          Označeníedition
          PopisČíslo vydání / Publication edition
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<edition>2. vydání</edition>
         • type
          Označenítype
          PopisTyp literatury / Publication type
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type>
          Typxs:string
          Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type> <type>Lorem ipsum</type>
         • url
          Označeníurl
          PopisURL adresa / Publication url
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<url>https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BLBC0211C</url>
         • relevance
          Označenírelevance
          PopisDůležitost doporučené literatury / Publication relevance
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<relevance xml:lang='???'>Lorem ipsum</relevance>
          Typxs:string
          Příklad<relevance xml:lang='???'>Lorem ipsum</relevance> <relevance>Lorem ipsum</relevance>
         • language
          Označenílanguage
          PopisDoporučený jazyk / Publication language
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language>
          Typxs:string
          Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language> <language>Lorem ipsum</language>
         • citationType
          OznačenícitationType
          PopisZpůsob citace / Publication citation type
          Opakovatelnostne
          Rodičpublication
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<citationType xml:lang='???'>Lorem ipsum</citationType>
          Typxs:string
          Příklad<citationType xml:lang='???'>Lorem ipsum</citationType> <citationType>Lorem ipsum</citationType>
       • courseTimeRequirements
        OznačenícourseTimeRequirements
        Popis / Course time requirements
        Opakovatelnostne
        RodičcourseDescriptionInformation
        Povinnýano
        • courseTimeRequirement
         OznačenícourseTimeRequirement
         Popis / Course time requirement information
         Opakovatelnostano
         RodičcourseTimeRequirements
         Povinnýano
         • type
          Označenítype
          PopisTyp časové náročnosti předmětu / Course time requirement type
          Opakovatelnostne
          RodičcourseTimeRequirement
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type>
          Typxs:string
          Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type> <type>Lorem ipsum</type>
         • hoursNumber
          OznačeníhoursNumber
          PopisPočet hodin časové náročnosti / Course time requirement hours number
          Opakovatelnostne
          RodičcourseTimeRequirement
          Povinnýano
          Typxs:decimal
          Příklad<hoursNumber>12345</hoursNumber>
       • courseQualificationFrameworks
        OznačenícourseQualificationFrameworks
        Popis / Course qualification frameworks
        Opakovatelnostne
        RodičcourseDescriptionInformation
        Povinnýano
        • courseQualificationFramework
         OznačenícourseQualificationFramework
         Popis / Course qualification framework information
         Opakovatelnostne
         RodičcourseQualificationFrameworks
         Povinnýano
         • qRAMCategory
          OznačeníqRAMCategory
          PopisQRAM kategorie / Course qualification framework category
          Opakovatelnostne
          RodičcourseQualificationFramework
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<qRAMCategory xml:lang='???'>Lorem ipsum</qRAMCategory>
          Typxs:string
          Příklad<qRAMCategory xml:lang='???'>Lorem ipsum</qRAMCategory> <qRAMCategory>Lorem ipsum</qRAMCategory>
         • qRAMAbility
          OznačeníqRAMAbility
          PopisQRAM schopnosti / Course qualification framework ability
          Opakovatelnostne
          RodičcourseQualificationFramework
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<qRAMAbility xml:lang='???'>Lorem ipsum</qRAMAbility>
          Typxs:string
          Příklad<qRAMAbility xml:lang='???'>Lorem ipsum</qRAMAbility> <qRAMAbility>Lorem ipsum</qRAMAbility>
         • qRAMAproval
          OznačeníqRAMAproval
          PopisQRAM schvalování / Course qualification framework Approval
          Opakovatelnostne
          RodičcourseQualificationFramework
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<qRAMAproval xml:lang='???'>Lorem ipsum</qRAMAproval>
          Typxs:string
          Příklad<qRAMAproval xml:lang='???'>Lorem ipsum</qRAMAproval> <qRAMAproval>Lorem ipsum</qRAMAproval>
         • qRAMDescription
          OznačeníqRAMDescription
          PopisQRAM popis / Course qualification framework description
          Opakovatelnostne
          RodičcourseQualificationFramework
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<qRAMDescription xml:lang='???'>Lorem ipsum</qRAMDescription>
          Typxs:string
          Příklad<qRAMDescription xml:lang='???'>Lorem ipsum</qRAMDescription> <qRAMDescription>Lorem ipsum</qRAMDescription>
      • courseStudyGrade
       OznačenícourseStudyGrade
       PopisHodnocení studenta na předmětu / Student course study grade
       Opakovatelnostne
       Rodičcourse
       Povinnýano
       • graduationStatus
        OznačenígraduationStatus
        PopisStav absolvování předmětu / Course graduation status
        Opakovatelnostne
        RodičcourseStudyGrade
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<graduationStatus xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduationStatus>
        Typxs:string
        Příklad<graduationStatus xml:lang='???'>Lorem ipsum</graduationStatus> <graduationStatus>Lorem ipsum</graduationStatus>
       • yearOfValidity
        OznačeníyearOfValidity
        PopisŠkolní rok / Year of course validity
        Opakovatelnostne
        RodičcourseStudyGrade
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<yearOfValidity>2018</yearOfValidity>
       • semestr
        Označenísemestr
        PopisSemestr / Semestr
        Opakovatelnostne
        RodičcourseStudyGrade
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<semestr xml:lang='???'>Lorem ipsum</semestr>
        Typxs:string
        Příklad<semestr xml:lang='???'>Lorem ipsum</semestr> <semestr>Lorem ipsum</semestr>
       • creditNumber
        OznačenícreditNumber
        PopisPočet kreditů / Credit number
        Opakovatelnostne
        RodičcourseStudyGrade
        Povinnýano
        Typxs:integer
        Příklad<creditNumber>12345</creditNumber>
       • examType
        OznačeníexamType
        PopisTyp zkoušky / Course exam type
        Opakovatelnostne
        RodičcourseStudyGrade
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<examType xml:lang='???'>Lorem ipsum</examType>
        Typxs:string
        Příklad<examType xml:lang='???'>Lorem ipsum</examType> <examType>Lorem ipsum</examType>
       • language
        Označenílanguage
        PopisZkouška probíhala v jazyce / Course language
        Opakovatelnostne
        RodičcourseStudyGrade
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language>
        Typxs:string
        Příklad<language xml:lang='???'>Lorem ipsum</language> <language>Lorem ipsum</language>
       • courseCredit
        OznačenícourseCredit
        PopisZápočet / Course credit information
        Opakovatelnostne
        RodičcourseStudyGrade
        Povinnýano
        • creditDate
         OznačenícreditDate
         PopisDatum splnění zápočtu před zkouškou / Course credit date
         Opakovatelnostne
         RodičcourseCredit
         Povinnýano
         Typxs:date
         Příklad<creditDate>2010-01-01</creditDate>
        • creditAttempt
         OznačenícreditAttempt
         PopisČíslo termínu (pokusu) předzkouškového zápočtu / Course credit attempt
         Opakovatelnostne
         RodičcourseCredit
         Povinnýano
         Typxs:integer
         Příklad<creditAttempt>12345</creditAttempt>
        • gradingScheme
         OznačenígradingScheme
         PopisHodnotící stupnice pro zápočet před zkouškou / Course credit grading scheme
         Opakovatelnostne
         RodičcourseCredit
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<gradingScheme>Lorem Ipsum</gradingScheme>
        • gradesCreditBeforeExamValue
         OznačenígradesCreditBeforeExamValue
         PopisHodnota ze systému hodnocení pro zápočet před zkouškou / Grades credit before exam value
         Opakovatelnostne
         RodičcourseCredit
         Povinnýano
         Typxs:integer
         Příklad<gradesCreditBeforeExamValue>12345</gradesCreditBeforeExamValue>
        • examiner
         Označeníexaminer
         PopisZkoušející / Course credit examiner
         Opakovatelnostne
         RodičcourseCredit
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<examiner>doc. Mgr. Petr Franko</examiner>
        • recognizedCourseCredit
         OznačenírecognizedCourseCredit
         PopisZda byl zápočet před zkouškou uznán / Recognized course credit
         Opakovatelnostne
         RodičcourseCredit
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<recognizedCourseCredit xml:lang='???'>Lorem ipsum</recognizedCourseCredit>
         Typxs:string
         Příklad<recognizedCourseCredit xml:lang='???'>Lorem ipsum</recognizedCourseCredit> <recognizedCourseCredit>Lorem ipsum</recognizedCourseCredit>
       • exam
        Označeníexam
        PopisZkouška / Exam information
        Opakovatelnostne
        RodičcourseStudyGrade
        Povinnýano
        • date
         Označenídate
         PopisDatum / Exam date
         Opakovatelnostne
         Rodičexam
         Povinnýano
         Typxs:date
         Příklad<date>2010-01-01</date>
        • attempt
         Označeníattempt
         PopisČíslo pokusu / Exam attempt
         Opakovatelnostne
         Rodičexam
         Povinnýano
         Typxs:integer
         Příklad<attempt>12345</attempt>
        • gradingScheme
         OznačenígradingScheme
         PopisHodnotící stupnice pro známku či zápočet / Exam grading scheme
         Opakovatelnostne
         Rodičexam
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<gradingScheme>Lorem Ipsum</gradingScheme>
        • grade
         Označenígrade
         PopisHodnota ze systému hodnocení pro známku či zápočet / Exam grade
         Opakovatelnostne
         Rodičexam
         Povinnýano
         Typxs:integer
         Příklad<grade>12345</grade>
        • examiner
         Označeníexaminer
         PopisZkoušející / Examiner
         Opakovatelnostne
         Rodičexam
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<examiner>Ing. Rudolf Novák</examiner>
        • points
         Označenípoints
         PopisZískané body / Exam points
         Opakovatelnostne
         Rodičexam
         Povinnýano
         Typxs:decimal
         Příklad<points>12345</points>
        • expectedExamDate
         OznačeníexpectedExamDate
         PopisPlánované datum zkoušky / Expected exam date
         Opakovatelnostne
         Rodičexam
         Povinnýano
         Typxs:date
         Příklad<expectedExamDate>2010-01-01</expectedExamDate>
        • examProcess
         OznačeníexamProcess
         PopisPrůběh zkoušky / Exam process description
         Opakovatelnostne
         Rodičexam
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<examProcess>Zkouška probíhá formou testu. Úspěšní řešitelé testu postupují k ústní zkoušce.</examProcess>
        • stateDoctoralExaminationNumber
         OznačenístateDoctoralExaminationNumber
         PopisČíslo vysvědčení o státní doktorské zkoušce / State doctoral examination number
         Opakovatelnostne
         Rodičexam
         Povinnýano
         Typxs:integer
         Příklad<stateDoctoralExaminationNumber>12345</stateDoctoralExaminationNumber>
    • specialStudyCases
     OznačeníspecialStudyCases
     PopisSpeciální případy ve studiu / Specital study cases
     Opakovatelnostne
     Rodičstudy
     Povinnýano
     • interruptions
      Označeníinterruptions
      PopisPřerušení / Study interruptions
      Opakovatelnostano
      RodičspecialStudyCases
      Povinnýano
      • interruption
       Označeníinterruption
       PopisObdobí přerušení / Study interruption information
       Opakovatelnostne
       Rodičinterruptions
       Povinnýano
       • interruptionFromDate
        OznačeníinterruptionFromDate
        PopisDatum plánovaného začátku přerušení / Study interruption from date
        Opakovatelnostne
        Rodičinterruption
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<interruptionFromDate>2010-01-01</interruptionFromDate>
       • interruptionPlannedToDate
        OznačeníinterruptionPlannedToDate
        PopisDatum plánovaného konce přerušení / Study interruption planned to date
        Opakovatelnostne
        Rodičinterruption
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<interruptionPlannedToDate>2010-01-01</interruptionPlannedToDate>
       • interruptionToDate
        OznačeníinterruptionToDate
        PopisDatum skutečného nástupu po přerušení / Study interruption to date
        Opakovatelnostne
        Rodičinterruption
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<interruptionToDate>2010-01-01</interruptionToDate>
     • parentalLeaves
      OznačeníparentalLeaves
      PopisRodičovství / Parental leaves interruptions
      Opakovatelnostne
      RodičspecialStudyCases
      Povinnýano
      • parentalLeave
       OznačeníparentalLeave
       PopisObdobí rodičovství / Parental leave information
       Opakovatelnostano
       RodičparentalLeaves
       Povinnýano
       • parentalLeaveFromDate
        OznačeníparentalLeaveFromDate
        PopisDatum začátku rodičovské dovolené / Parental leave from date
        Opakovatelnostne
        RodičparentalLeave
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<parentalLeaveFromDate>2010-01-01</parentalLeaveFromDate>
       • parentalLeavePlannedToDate
        OznačeníparentalLeavePlannedToDate
        PopisDatum předpokládaného ukončení rodičovské dovolené / Parental leave planned to date
        Opakovatelnostne
        RodičparentalLeave
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<parentalLeavePlannedToDate>2010-01-01</parentalLeavePlannedToDate>
       • parentalLeaveToDate
        OznačeníparentalLeaveToDate
        PopisDatum skutečného ukončení rodičovské dovolené / Parental leave to date
        Opakovatelnostne
        RodičparentalLeave
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<parentalLeaveToDate>2010-01-01</parentalLeaveToDate>
     • individualStudies
      OznačeníindividualStudies
      PopisIndividuální studium / Individual studies
      Opakovatelnostne
      RodičspecialStudyCases
      Povinnýano
      • individualStudy
       OznačeníindividualStudy
       PopisObdobí individuálního studia / Individual study information
       Opakovatelnostano
       RodičindividualStudies
       Povinnýano
       • enrollmentDate
        OznačeníenrollmentDate
        PopisDatum zápisu / Individual study enrollment date
        Opakovatelnostne
        RodičindividualStudy
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<enrollmentDate>2010-01-01</enrollmentDate>
       • endDate
        OznačeníendDate
        PopisDatum ukončení / Individual study to date
        Opakovatelnostne
        RodičindividualStudy
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<endDate>2010-01-01</endDate>
       • semester
        Označenísemester
        PopisSemestr (LS nebo ZS nebo ZS/LS) pro individuální studijní plán / Individual study semester
        Opakovatelnostne
        RodičindividualStudy
        Povinnýano
        Atributyxml:lang (xs:string)
        Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester>
        Typxs:string
        Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester> <semester>Lorem ipsum</semester>
    • finishedOutgoingMobilities
     OznačenífinishedOutgoingMobilities
     PopisUkončené výjezdy / Finished outgoing mobilities
     Opakovatelnostne
     Rodičstudy
     Povinnýano
     • outgoingMobility
      OznačeníoutgoingMobility
      PopisUkončený výjezd studenta / Finished outgoing mobility information
      Opakovatelnostne
      RodičfinishedOutgoingMobilities
      Povinnýano
      • type
       Označenítype
       PopisTyp výjezdu / Outgoing mobility type
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type>
       Typxs:string
       Příklad<type xml:lang='???'>Lorem ipsum</type> <type>Lorem ipsum</type>
      • year
       Označeníyear
       PopisAkademický rok výjezdu studenta / Year of outgoing mobility
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<year>2014</year>
      • semester
       Označenísemester
       PopisPrvní semestr výjezdu / First semester of outgoing mobility
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester>
       Typxs:string
       Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester> <semester>Lorem ipsum</semester>
      • departureDate
       OznačenídepartureDate
       PopisDatum odjezdu / Departure date
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<departureDate>2010-01-01</departureDate>
      • arrivalDate
       OznačeníarrivalDate
       PopisDatum návratu / Arrival date
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<arrivalDate>2010-01-01</arrivalDate>
      • financeCode
       OznačenífinanceCode
       PopisKód financování (dle matriky) / Finance code
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<financeCode xml:lang='???'>Lorem ipsum</financeCode>
       Typxs:string
       Příklad<financeCode xml:lang='???'>Lorem ipsum</financeCode> <financeCode>Lorem ipsum</financeCode>
      • iscedCode
       OznačeníiscedCode
       PopisKód mezinárodní standardní klasifikace vzdelávání - ISCED / Internationl Standard Classification of Education code
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<iscedCode>8</iscedCode>
      • languageSkillsLevel
       OznačenílanguageSkillsLevel
       PopisÚroveň jazykových znalostí (A1, A2, B1, B2, C1, C2) / Language skills level
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<languageSkillsLevel xml:lang='???'>Lorem ipsum</languageSkillsLevel>
       Typxs:string
       Příklad<languageSkillsLevel xml:lang='???'>Lorem ipsum</languageSkillsLevel> <languageSkillsLevel>Lorem ipsum</languageSkillsLevel>
      • nativeLanguage
       OznačenínativeLanguage
       PopisRodný jazyk / NativeLanguage
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<nativeLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</nativeLanguage>
       Typxs:string
       Příklad<nativeLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</nativeLanguage> <nativeLanguage>Lorem ipsum</nativeLanguage>
      • studentSignatureDate
       OznačenístudentSignatureDate
       PopisDatum podpisu LA studentem / Student signature of Learning Agreement date
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<studentSignatureDate>2010-01-01</studentSignatureDate>
      • secondSemesterFromDate
       OznačenísecondSemesterFromDate
       PopisDatum začátku 2. semestru v případě prodlužování původně jednosemestrového výjezdu o další semestr / Second semestr from date
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Typxs:date
       Příklad<secondSemesterFromDate>2010-01-01</secondSemesterFromDate>
      • reason
       Označeníreason
       PopisDůvod, proč chce student vyjet / Reason for outgoing mobility given by student
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<reason>Prohloubení znalostí německého jazyka</reason>
      • communicationLanguage
       OznačenícommunicationLanguage
       PopisJazyk, ve kterém probíhá komunikace / CommunicationLanguage
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       Atributyxml:lang (xs:string)
       Příklad<communicationLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</communicationLanguage>
       Typxs:string
       Příklad<communicationLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</communicationLanguage> <communicationLanguage>Lorem ipsum</communicationLanguage>
      • sendingInstitution
       OznačenísendingInstitution
       PopisÚdaje o vysílající instituci / Sending (home) institution information
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       • department
        Označenídepartment
        PopisNázev katedry v anglickém jazyce, která zabezpečuje mobilitu u vysílající instituce / Sending institution department
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<department>Katedra německého jazyka a literatury</department>
       • institucionalCoordinator
        OznačeníinstitucionalCoordinator
        PopisUniverzitní koordinátor vysílající instituce / Sending institution institucional coordinator name
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<institucionalCoordinator>Karl Jacob</institucionalCoordinator>
       • institutionalCoordinatorSignatureDate
        OznačeníinstitutionalCoordinatorSignatureDate
        PopisDatum podpisu LA univerzitním koordinátorem / Sending institution institutional coordinator signature date
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<institutionalCoordinatorSignatureDate>2010-01-01</institutionalCoordinatorSignatureDate>
       • deparmentCoordinator
        OznačenídeparmentCoordinator
        PopisFakultní koordinátor vysílající instituce / Sending institution deparment coordinator name
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<deparmentCoordinator>František Mrkvička, DiS.</deparmentCoordinator>
       • departmentCoordinatorRole
        OznačenídepartmentCoordinatorRole
        PopisFunkce podepisujícího koordinátora fakulty z organizační struktury v anglickém jazyce / Sending institution department coordinator role
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<departmentCoordinatorRole>Referent pro vědu a výzkum</departmentCoordinatorRole>
       • departmentCoordinatorSignatureDate
        OznačenídepartmentCoordinatorSignatureDate
        PopisDatum podpisu LA fakultním koordinátorem / Sending institution department coordinator signature date
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<departmentCoordinatorSignatureDate>2010-01-01</departmentCoordinatorSignatureDate>
       • phone
        Označeníphone
        PopisOficiální telefon / Sending institution phone number
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<phone>+876 567 279</phone>
       • email
        Označeníemail
        PopisOficiální email / Sending institution email
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<email>universityabroad@domain.net</email>
       • fax
        Označenífax
        PopisOficiální fax / Sending institution fax
        Opakovatelnostne
        RodičsendingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<fax>+123 432 234</fax>
      • receivingInstitution
       OznačeníreceivingInstitution
       PopisÚdaje o přijímající instituci / Receiving institution information
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       • schoolName
        OznačeníschoolName
        PopisNázev školy / Receiving institution name
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<schoolName>The best university</schoolName>
       • institutionalCoordinator
        OznačeníinstitutionalCoordinator
        PopisUniverzitní koordinátor přijímající instituce / Receiving institution institutional coordinator name
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<institutionalCoordinator>Alex Black</institutionalCoordinator>
       • institutionalCoordinatorSignatureDate
        OznačeníinstitutionalCoordinatorSignatureDate
        PopisDatum podpisu LA univerzitním koordinátorem přijímající instituce / Receiving institution institutional coordinator signature date
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<institutionalCoordinatorSignatureDate>2010-01-01</institutionalCoordinatorSignatureDate>
       • departmentCoordinator
        OznačenídepartmentCoordinator
        PopisFakultní koordinátor přijímací instituce / Receiving institution department coordinator
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<departmentCoordinator>José Gonzáles, M.A.</departmentCoordinator>
       • departmentCoordinatorRole
        OznačenídepartmentCoordinatorRole
        PopisFunkce podepisujícího koordinátora fakulty přijímající instituce v anglickém jazyce / Receiving institution department coordinator role
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<departmentCoordinatorRole>Referent pro vědu a výzkum</departmentCoordinatorRole>
       • departmentCoordinatorSignatureDate
        OznačenídepartmentCoordinatorSignatureDate
        PopisDatum podpisu LA fakultním koordinátorem přijímající instituce / Receiving institution department coordinator signature date
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:date
        Příklad<departmentCoordinatorSignatureDate>2010-01-01</departmentCoordinatorSignatureDate>
       • phone
        Označeníphone
        PopisOficiální telefon instituce, na kterou je výjezd uskutečňován / Receiving institution phone number
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<phone>+318 765 765</phone>
       • email
        Označeníemail
        PopisOficiální email insituce, na kterou je výjezd uskutečňován / Receiving institution email
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<email>university@domain.es</email>
       • fax
        Označenífax
        PopisOficiální fax instituce, na kteoru je výjezd uskutečňován / Receiving institution fax
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<fax>+354 654 765</fax>
       • courseCatalogUrl
        OznačenícourseCatalogUrl
        PopisURL, kde se nachází katalog kurzů / Receiving institution course catalog url
        Opakovatelnostne
        RodičreceivingInstitution
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<courseCatalogUrl>https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2019/PV110</courseCatalogUrl>
      • internship
       Označeníinternship
       PopisÚdaje o pracovní stáži / Internship information
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       • companyCountry
        OznačenícompanyCountry
        PopisISO 3166-1 alpha-2 kód státu, ve kterém sídlí firma, kde bude probíhat stáž / An ISO 3166-1-alpha-2 code of the country
        Opakovatelnostne
        Rodičinternship
        Povinnýano
        TypCountryCode
        Příklad<companyCountry>CZ</companyCountry>
       • companyName
        OznačenícompanyName
        PopisNázev firmy, kde bude probíhat stáž / Company name
        Opakovatelnostne
        Rodičinternship
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<companyName>A+ Systems</companyName>
       • companyTown
        OznačenícompanyTown
        PopisMěsto, ve kterém firma, kde bude probíhat stáž, sídlí / Company town
        Opakovatelnostne
        Rodičinternship
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<companyTown>Brno</companyTown>
       • companyAddress
        OznačenícompanyAddress
        PopisAdresa firmy, kde bude probíhat stáž / Company address
        Opakovatelnostne
        Rodičinternship
        Povinnýano
        Typxs:string
        Příklad<companyAddress>Holandská 7, 639 00 Brno</companyAddress>
      • courseStudyGrades
       OznačenícourseStudyGrades
       PopisPředměty z mobilit / Passed courses on foreign institution
       Opakovatelnostne
       RodičoutgoingMobility
       Povinnýano
       • courseStudyGrade
        OznačenícourseStudyGrade
        PopisInformace a hodnocení předmětu z mobility / Passed courses information
        Opakovatelnostne
        RodičcourseStudyGrades
        Povinnýano
        • courseAbbreviation
         OznačenícourseAbbreviation
         PopisZkratka předmětu / Course abbreviation
         Opakovatelnostne
         RodičcourseStudyGrade
         Povinnýano
         Typxs:string
         Příklad<courseAbbreviation>PKNJ12_k5</courseAbbreviation>
        • courseName
         OznačenícourseName
         PopisNázev předmětu / Course name
         Opakovatelnostne
         RodičcourseStudyGrade
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<courseName xml:lang='???'>Lorem ipsum</courseName>
         Typxs:string
         Příklad<courseName xml:lang='???'>Lorem ipsum</courseName> <courseName>Lorem ipsum</courseName>
        • semester
         Označenísemester
         PopisSemestr / Semester
         Opakovatelnostne
         RodičcourseStudyGrade
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester>
         Typxs:string
         Příklad<semester xml:lang='???'>Lorem ipsum</semester> <semester>Lorem ipsum</semester>
        • examLanguage
         OznačeníexamLanguage
         PopisJazyk ve kterém byla zkouška vykonána / Exam language
         Opakovatelnostne
         RodičcourseStudyGrade
         Povinnýano
         Atributyxml:lang (xs:string)
         Příklad<examLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</examLanguage>
         Typxs:string
         Příklad<examLanguage xml:lang='???'>Lorem ipsum</examLanguage> <examLanguage>Lorem ipsum</examLanguage>
        • eCTSCreditNumber
         OznačeníeCTSCreditNumber
         PopisPůvodní (přinesený) počet kreditů / ECTS credit number
         Opakovatelnostne
         RodičcourseStudyGrade
         Povinnýano
         Typxs:decimal
         Příklad<eCTSCreditNumber>12345</eCTSCreditNumber>
        • creditNumber
         OznačenícreditNumber
         PopisPočet kreditů / Recognized credit number
         Opakovatelnostne
         RodičcourseStudyGrade
         Povinnýano
         Typxs:decimal
         Příklad<creditNumber>12345</creditNumber>
        • instructionHoursNumber
         OznačeníinstructionHoursNumber
         PopisPočet hodin kontaktní výuky / Instruction hours number
         Opakovatelnostne
         RodičcourseStudyGrade
         Povinnýano
         Typxs:integer
         Příklad<instructionHoursNumber>12345</instructionHoursNumber>
        • completedExam
         OznačenícompletedExam
         PopisInformace o složené zkoušce / Exam information
         Opakovatelnostne
         RodičcourseStudyGrade
         Povinnýano
         • passed
          Označenípassed
          PopisZda byl předmět absolvován / Passed course
          Opakovatelnostne
          RodičcompletedExam
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<passed xml:lang='???'>Lorem ipsum</passed>
          Typxs:string
          Příklad<passed xml:lang='???'>Lorem ipsum</passed> <passed>Lorem ipsum</passed>
         • examType
          OznačeníexamType
          PopisTyp zkoušky / Exam type
          Opakovatelnostne
          RodičcompletedExam
          Povinnýano
          Atributyxml:lang (xs:string)
          Příklad<examType xml:lang='???'>Lorem ipsum</examType>
          Typxs:string
          Příklad<examType xml:lang='???'>Lorem ipsum</examType> <examType>Lorem ipsum</examType>
         • examDate
          OznačeníexamDate
          PopisSkutečné datum zkoušky / Exam date
          Opakovatelnostne
          RodičcompletedExam
          Povinnýano
          Typxs:date
          Příklad<examDate>2010-01-01</examDate>
         • expectedExamDate
          OznačeníexpectedExamDate
          PopisPlánované datum zkoušky / Expected exam date
          Opakovatelnostne
          RodičcompletedExam
          Povinnýano
          Typxs:date
          Příklad<expectedExamDate>2010-01-01</expectedExamDate>
         • foreignClassification
          OznačeníforeignClassification
          PopisPůvodní (přinesené) hodnocení / Foreign institution classification
          Opakovatelnostne
          RodičcompletedExam
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<foreignClassification>Zkouška</foreignClassification>
         • examiner
          Označeníexaminer
          PopisZkoušející / Examiner
          Opakovatelnostne
          RodičcompletedExam
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<examiner>Johan Grimm</examiner>
         • attemptNumber
          OznačeníattemptNumber
          PopisČíslo pokusu zkoušky / Attempt number
          Opakovatelnostne
          RodičcompletedExam
          Povinnýano
          Typxs:integer
          Příklad<attemptNumber>12345</attemptNumber>
         • examProcessDescription
          OznačeníexamProcessDescription
          PopisPrůběh zkoušky - volný text / ExamProcessDescription
          Opakovatelnostne
          RodičcompletedExam
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<examProcessDescription>Zkouška probíha formou testu. Úspěšní řešitelé testu postupují k ústní zkoušce. </examProcessDescription>
        • recognizedCourse
         OznačenírecognizedCourse
         PopisKredity uznané v rámci předmětu / Recognized course credits
         Opakovatelnostano
         RodičcourseStudyGrade
         Povinnýano
         • departmentAbbreviation
          OznačenídepartmentAbbreviation
          PopisZkratka pracoviště / Department abbreviation
          Opakovatelnostne
          RodičrecognizedCourse
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<departmentAbbreviation>KDOnk PDM</departmentAbbreviation>
         • courseAbbreviation
          OznačenícourseAbbreviation
          PopisZkratka předmětu / Course abbreviation
          Opakovatelnostne
          RodičrecognizedCourse
          Povinnýano
          Typxs:string
          Příklad<courseAbbreviation>PKNJ12_k5</courseAbbreviation>
         • creditNumber
          OznačenícreditNumber
          PopisPočet kreditů / Credit number
          Opakovatelnostne
          RodičrecognizedCourse
          Povinnýano
          Typxs:decimal
          Příklad<creditNumber>12345</creditNumber>