Informace moderátora

V tomto oddílu diskusního fóra, prosím, pokládejte pouze specifické dotazy k přijímacímu řízení Farmaceutické fakulty.
Na tyto dotazy odpovídají také pracovnice Studijního oddělení Farmaceutické fakulty.

Obecné dotazy k podání e-přihlášky, k platbám za přihlášku nebo k obsahu a administraci Testu studijních předpokladů apod. vkládejte, prosím, do příslušných oddílů diskusního fóra.

 

Kontaktní informace studijního oddělení Farmaceutické fakulty naleznete na https://www.pharm.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/169913-studijni-oddeleni.
Informace o přijímacím řízení Farmaceutické fakulty jsou dostupné na https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece.

Seznam vláken