změněno 27. 10. 2008 13:16 nové
Oficiální sdělení
6. 11. 2015 14:18nové
Novinka v přijímacím řízení Fakulty sociálních studií

Od přijímacího řízení do akademického roku 2016/2017 si v případě podání
přihlášky k bakalářskému studiu na FSS budete vybírat, zda chcete absolvovat
Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních
předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále máte však povinnost
absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia na FSS si musíte vybrat stejný
způsob přijímacího řízení. Nyní se můžete sami rozhodnout, kterou variantu
preferujete jak z hlediska flexibility, tak i nákladů. Zároveň nepřicházíte o
žádnou možnost, kterou jste měli dříve, vaše možnosti se rozšiřují. Závazně se
však musíte rozhodnout už při podávání e-přihlášky, je možný jen jeden způsob.
Pokud tedy chcete jít z celé MU pouze na FSS, je pro vás výhodné dělat ZSV i OSP
u Scia, máte více pokusů a můžete zkoušku vykonat blízko domova. Pokud si
podáváte přihlášky na více fakult MU, je výhodnější zvolit variantu ZSV na Scio
a TSP na univerzitě, stačí vám tedy jeden test (TSP) pro 8 fakult MU.

Více informací naleznete na
http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc.
změněno 3. 11. 2016 17:15 nové
Zveřejnění rozhodnutí o přijetí v e-přihlášce
Moderátor fóra přesunul tento příspěvek na místo, kam se lépe hodí.
Zveřejnění rozhodnutí o přijetí v e-přihlášce