změněno 27. 10. 2008 13:19 nové
Ostatní týkající se příjímacího řízení
Simona Dlouhá
12. 1. 2016 21:11nové
Prominutí přijímacích zkoušek na základě prospěchu
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s prominutím přijímacích zkoušek,
když vetšinu profilových předmětů mám tento ročník jenom jako semináře. Vím, že
se známky ze semináře nepočítají. Je možné požádat o prominutí a jestli ano, z
jakých ročníků mám vypsat známky?
13. 1. 2016 13:40nové

Dobrý den,

stačí, pokud jste měla konkrétní předmět alespoň 2 roky v posledních 4 letech
střední školy.
Hodnocení seminářů se opravdu nepočítá, nechte tam prázdnou kolonku.

Viz také:
"Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř vybraných profilových
předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou
let." uvedeno na http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prominuti-prijimacich-zkousek