Vlákno: Volná diskuse/
nové
26. 10. 2008 21:48
Volná diskuse
nové
Klára Staňková
15. 7. 2018 12:20
Celoživotní vzdělání
Dobrý den, úspěšně jsem zvládla přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu, bohužel mě z kapacitních důvodů nepřijali. Přišel mi, ale dopis, že si první rok můžu platit (11 000 za semestr).
Když se do placeného studia přihlásím znamená to, že když v prvním roce nasbírám 60 kreditů, tak si další rok již platit nemusím? Budu zařazena do "třídy neplatičů"?
Má to nějaké další nevýhody, krom toho, že si rok zaplatím? Jak to vlastně funguje? Na stránkách muni jsem našla pouze celoživotní vzdělání, kdy docházím do školy jednou za dva týdny v pátek. Na tohle bych docházela každý den, ne...a byla zařazena normálně mezi studenty, ne?
Předem děkuji.
nové
17. 7. 2018 14:52

Vážená paní Staňková,
jedná se o nabídku tzv. nultého ročníků v CŽV. Jedná se o placenou formu studia. Tuto nabídku jsme zasílali těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů. Pokud byste v CŽV splnila 60 kreditů, tak dle Podmínek pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě MU děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče s podanou přihláškou v přijímacím řízení, který v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu získal nejméně 45 kreditů v akademickém roce předcházejícím akademickému roku zahájení studia NEBO nejméně 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku. O přijetí ke studiu z programu CŽV je třeba písemně požádat. Žádost se podává ihned po získání příslušného počtu kreditů na oddělení CŽV.

Je nutné se znovu podat e-přihlášku a vykonat přijímací zkoušku z TSP.

Splněné předměty z CŽV si můžete nechat uznat, jakmile budete zapsána do řádného studia.

Výuka tzv. nultých ročníků CŽV probíhá souběžně s řádným bc. programem.

Pokud máte další dotazy, můžete napsat na ccv@ped.muni.cz
nové
Petra Salivarová
změněno 16. 8. 2018 20:22
CŽV
Dobrý den, chtěla bych si podat přihlášku do CŽV na PřF a zvolit možnost studovat jednotlivé předměty a několik věcí mi není zcela jasné: Jestli se přihláška podává na každý semestr zvlášť nebo na celý rok. Když jsou u daného předmětu dva vyučující,mám mít souhlasné vyjádření od obou nebo stačí jen jeden z nich. Co mám napsat na přihlášce do kolonek studijní program a studijní obor a jestli mám do přihlášky psát VŠ, na které jsem studovala jen dva měsíce. Děkuji za odpověď
nové
17. 8. 2018 11:56

Žádné takové kolonky tam nevidím...

viz: http://www.sci.muni.cz/cz/Celozivotni/
Žádost o zápis předmětů se zjevně podává na semestr, Přihláška ke studiu CŽV se zřejmě naopak podává na akademický rok.