Informace moderátora

Máte na srdci něco, co se týká TSP obecně?

Tak ven s tím :-)

Váš názor nás zajímá a je pro nás důležitý.

 

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy týkající se TSP naleznete i na http://is.muni.cz/prihlaska/faq/, neostýchejte se však zeptat i zde.

V roce 2024 budete TSP stejně jako v roce 2023 vyplňovat v elektronické podobě na tabletu, a to prezenčně v prostorách MU, nikoliv online z domova. K dispozici od nás budete mít papír na poznámky a výpočty, psací potřeby si však musíte donést vlastní. TSP se bude sestávat z 45 otázek členěných do 3 dimenzí, z nichž každá bude mít samostatný časový limit a bude rovněž samostatně hodnocena. Jednotlivé dimenze budou ověřovat numericko-analytické myšlení (časová dotace 45 minut), uvažování v anglickém jazyce (časová dotace 20 minut) a kritické myšlení (časová dotace 45 minut). U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je právě jedna správná. Za správnou odpověď získáte jeden bod, za nesprávnou odpověď ztratíte 0,20 bodu. Otázka bez odpovědi znamená nula bodů. K dispozici od nás budete mít papír na poznámky a výpočty, psací potřeby si však musíte donést vlastní.

Na webových stránkách MU najdete cvičný test, abyste si mohli o podobě TSP učinit představu. Pokud si chcete procvičit více otázek, můžete si vyzkoušet e-learningový kurz k TSP, jehož součástí je ukázková varianta TSP z minulého roku, která je doprovázena i podrobným vysvětlením principu řešení každé položky. Na TSP se nejlépe připravíte tak, že budete průběžně trénovat numericko-analytické, kritické myšlení či uvažování v anglickém jazyce. Zopakujte si práci se vzorečky a výrokovou logiku, čtěte aktuální zprávy a zkuste se v nich rychle zorientovat a procvičujte svoji angličtinu – třeba čtením článků. Starší verze TSP byly z důvodu změny obsahu TSP v roce 2023 z webových stránek MU staženy a již nebudou dostupné.

Seznam vláken