Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
taneční kroky

Tanec pro studenty se zrakovým postižením

Vítejte v multimediální učebnici Taneční výchovy pro studenty se zrakovým postižením.

Tanec pro studenty se zrakovým postižením

Od roku 2004 se v rámci celouniverzitního tělocviku na MU vyučuje předmět Tanec pro zrakově postižené. Lekce se zaměřují nejen na tanec samotný, ale také na pohybovou průpravu a na kompenzační cvičení, která jsou pro studenty se zrakovým postižením velmi přínosná. V každém semestru se snažíme lekce obohatit o nové taneční styly a techniky. Během výuky tance studentů se zrakovým postižením byl vytvořen multimediální výukový materiál, který je součástí e-learningových aplikací v informačním systému MU. Vzhledem k tomu, že se náplň lekcí stále rozšiřuje a obohacuje, rozhodli jsme se vytvořit navazující výukový materiál, který bude pokrývat rozsáhlejší oblast tanečních stylů a technik a tím stávající materiál prohloubí a učiní mnohostranným. Děkujeme studentům tohoto předmětu a jejich asistentům, kteří se natáčení záznamů aktivně účastnili.

Obsah

Tanec pro studenty se zrakovým postižením

Učebnice je zaměřena na metodiku a didaktiku vybraných tanců, které mohou být vyučovány v rámci taneční výchovy žáků a studentů základních, středních i vysokých škol se zrakovým postižením. Učebnice je členěna do 4 hlavních částí. Průpravná část se zabývá warming upem, strečinkem, rytmikou, koordinací a stabilitou. V hlavní části je rozebrána technika kroků jednotlivých tanců, taneční vazby a jejich následné opakování s hudbou. Závěrečná část je věnována kompenzaci a shrnutí hodiny. V závěrečném procvičování je možné ověřit si své znalosti taneční teorie.

Cílová skupina

Výukový materiál je určen především pedagogům taneční výchovy studentů se zrakovým postižením. Dále pak všem studentům speciální pedagogiky nebo laické veřejnosti se zájmem o tuto pohybovou aktivitu. Učebnice také může pomoci při opakování tanců frekventantům předmětu Tanec pro studenty se zrakovým postižením.

Jak učebnici používat

Učebnice je pouze jedním z informačních zdrojů k výuce taneční výchovy. V praktické rovině nemůže nahradit fyzickou výuku a přímou konzultaci s lektorem. Záběry jsou pouze ilustrační a slouží především k inspiraci či kontrole tanečních prvků. V rovině teoretické je třeba dostudovat další odbornou literaturu. Cílem učebnice je zprostředkovat jejím čtenářům náhled do praktické výuky předmětu, do průběhu lekcí, nácviku krokových vazeb, informovat o možných úskalích výuky a usnadnit tak přípravy do výuky.

Mgr. Lenka Nejedlá, Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. |
ve spolupráci se střediskem Teiresiás |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Kontakt, stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.