Korund   ::  Al2O3

Jako příměsi obsahuje korund nepatrné množství Cr, Fe2+, Fe3+, Ni, Ti. Klencový (trigonální). Tvoří krystaly sloupcovité, soudečkovité nebo destičkovité, častěji však tvoří zrna a valouny v píscích. Krystalová struktura Al2O3 má jednoduché schéma: ionty kyslíku mají husté šesterečné (hexagonální) uspořádání a tvoří vrstvy kolmé na trojspirálovou osu. Kationy Al jsou uloženy mezi těmito vrstvami v podobě hexaedrů a vyplňují dvě třetiny osmistěnových (oktaedrických) dutin. Přitom každá skupina tří iontů kyslíku vytváří společnou plochu pro dva sousední oktaedry v sousedních vrstvách.

Korund má značně proměnlivou barvu: obecný korund je šedý, hnědavý, nažloutlý, narůžovělý a namodralý. Jeho nejcennější drahokamová odrůda je rubín, jenž má barvu krve, často až purpurovou (zbarven Cr), hojnější safír (s Ti) má intenzívně modrou barvu, ale i odstíny do fialova, zelena, žluta, zlatava (zlatý safír). V gemologii (tj. nauce o drahých kamenech) se drahokamový žlutý korund nevhodně nazývá orientální topaz, zelený orientální smaragd, růžový orientální ametyst a jsou známy i alexandrovitové efekty změny barev v různém osvětlení. Velmi hledaný je asterický safír a rubín. Smirek je zrnitý šedočerný až černý korund. Bezbarvá odrůda korundu je leukosafír. Má bílý vryp. Drahokamové odrůdy mají skelný lesk a jsou průsvitné až průhledné. Korund není štěpný. Zřetelný pleochroismus. V kyselinách nerozpustný, chemicky odolný. Nemagnetický.

  • tvrdost: 9
  • hustota: 4,0 - 4,1 g . cm-3

Animace krystalových soustav

Výskyt

Je typickým nerostem asociací se zvýšeným obsahem Al za současného deficitu primárního SiO2. Dále ve vyvřelinách (syenit) a kontaktně metamorfovaných horninách, v krystalických vápencích, pegmatitech, druhotně v aluviálních náplavech.

U nás v sodno-draselných pegmatitech v Pokojovicích u Třebíče a Drahoníně, v Kloubu u Protivína, Čejově a od Humpolce, v Mysliboři u Telče a v Dolních Borech. Na žulových kontaktech u Chlumu u Milevska, v náplavech pyropových štěrků u Měrunic a na Jizerské louce. Na Slovensku u Banské Štiavnice. Nejstarší ložiska safíru a jiných odrůd korundu jsou na Srí Lance (Ratnapura), odkud pochází i 19 safírů svatováclavské koruny. Největší světovou těžbu safírů má dnes Austrálie (50 – 70 % v Queenslandu). Nejlepší rubíny jsou z Barmy (Mogok) a Srí Lanky. Další nálezy korundu jsou v indickém Kašmíru, Nepálu, na Urale, Řecku, Turecku, JAR, Kanadě, USA aj.

Význam

Jako abrazivní (brusný) materiál pro vysokou tvrdost (zejména smirek). Drahokamové odrůdy se používají v klenotnictví (od roku 1937 se vyrábějí synteticky, především k technickým účelům a jako drahokamová imitace).

doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále