2.3 Chemické vzorce

Chemické vzorce anorganických sloučenin poskytují jednoduchou a názornou charakteristiku. Skládají se ze symbolů prvků a z číselných indexů, případně dalších pomocných znaků názvoslovných jednotek, jako jsou kulaté, hranaté a složené závorky, tečky, čárky, kladná a záporná znaménka, symboly vyjadřující polaritu vazby, aj.

Chemické vzorce se používají především v chemických rovnicích, zaznamenávajících probíhající chemické děje, v laboratorních preparačních návodech a v chemickém textu všude tam, kde přehledné chemické vzorce umožňují lepší srozumitelnost. rovádějí tak, aby elektrické náboje vyznačené ve vzorci byly rovny formálním nábojům iontů tvořících molekulu.

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., doc. PhDr. Emilie Musilová, CSc.
PdF, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009
Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.