Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – stopky

Deník trenéra basketbalu

Tréninkový deník je jednou z nejdůležitějších pomůcek trenéra a zároveň jednoduchým nástrojem pro evidence tréninkového zatížení. Obsahuje všechny druhy plánů, od ročního až po plán tréninkové jednotky. Po ukončení určitého časového intervalu (mikrocyklus, mezocyklus, roční tréninkový cyklus) se potřebné údaje z deníku zpracovávají a stávají se podkladem pro vyhodnocení tréninku a pro tvorbu plánu na nový cyklus. Tréninkový deník vychází z jednotlivého sportovního odvětví a ročního tréninkového cyklu pro daný sport. Pro basketbal je typické dlouhé hlavní období a velká hustota utkání. Zároveň je obtížné přesně definovat vrchol sezony. Jako nejdůležitější úkol se tedy jeví udržení sportovní formy po celou dobu hlavního období. K tomu nám pomůže plánování a evidence tréninků pomocí tréninkového deníku.

Tréninkový deník doporučujeme pro začínající trenéry, kteří nemají tolik zkušeností s vedením a plánováním tréninků, ale ocení ho i ti zkušenější. Jeho založení pomůže trenérům s evidováním údajů o hráčích, jejich docházky, plánováním tréninků a ověření správnosti trénování díky technickému zápisu a jeho vyhodnocení.

Tento tréninkový deník je určen pro trenéry všech věkových kategorií i hráčských úrovní. Trenér nemusí využít všechny formuláře. Námi vytvořené formuláře slouží jako vzory a je potřeba si je množit, podle potřeb každého družstva.

Publikace vznikla výtahem a upravením bakalářské a diplomové práce Mgr. Jany Mrázkové ve spolupráci s vedoucí m práce Mgr. Tomášem Pětivlasem Ph.D. (viz použitá a doporučená literatura).
Autoři

 
Mgr. Petr Veselý, DiS. Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Jana Mrázková Mgr. Jana Mrázková
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU (autentizovaný odkaz)
 
   

Tiráž

Deník trenéra basketbalu

Multimediální elektronický výukový materiál

Pětivlas, Tomáš | Mrázková, Jana (autentizováno)

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Marykovy Univerzity, Brno 2012

© 2012 Masarykova univerzita

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., Mgr. Jana Mrázková (autentizováno) |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.