Všechny uvedené turistické trasy jsme popsaly podle nejlepších dostupných zdrojů. Některé turisticky důležité údaje se však mohou postupem času měnit. Vzhledem k tomu nemohou autorky převzít právní odpovědnost za správnost uvedených informací.

Autorky projektu:

Řešitelka projektu -  PaedDr. Alena Švestková
Spoluřešitelka projektu -  PaedDr. Věra Mráčková
Spolupráce nordic walking - PaedDr. Jitka Dýrová


Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity