Úvod projektu „Pěší turistika“


Pěší turistiku nabízí Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity jako součást celouniverzitní tělesné výchovy, v jejímž rámci studenti absolvují dva povinné semestry tělesné výchovy. Výuka probíhá čtyřikrát za semestr v podobě celodenního výletu. Nově vznikající studijní materiál si klade za cíl zkvalitnit výuku a vytvořit pro ni multimediální e-learningovou oporu.

Na projektu Inovace předmětu Pěší turistika FRVŠ/1975/2010 se kromě řešitelky PaedDr. Aleny Švestkové a spoluřešitelky PaedDr. Věry Mráčkové podíleli také studenti Masarykovy univerzity. Vznikly tak podklady k výletům, které se v rámci předmětu Pěší turistika uskutečňují. Ke každému výletu je připravena mapa trasy a jejího blízkého okolí, výškový profil výletu a popis trasy spolu s informacemi o všech zajímavých místech, kterými trasa prochází, doplněná jejich fotografiemi. Všechny výlety měří přibližně dvacet kilometrů a jsou situovány do okolí Brna.

Pro rozšíření teoretických znalostí studentů vznikly kapitoly o historii pěší turistiky, jejím vlivu na lidské zdraví, zásadách pohybu v přírodě, turistickém značení a vhodném vybavení pro pěší turistiku. Zvláštní kapitola se věnuje Nordic walkingu, v současné době velice oblíbené variantě pěší turistiky.

Nově vzniklý materiál je především určen studentům, avšak může posloužit například základním nebo středním školám při plánování školních výletů, volnočasovým kroužkům či široké veřejnosti všech věkových kategorií se zájmem o zdravý pohyb a krásy brněnského okolí.