Literatura

 1. BÍLEK, F. a kol. Turistika mládeže. Praha: Olympia, 1971, 296 s.
 2. DAVID, P., SOUKUP, V. Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku. Brno, okolí Brna s mapovým atlasem. Praha: S&D, 2004, 191 s.
 3. DAVID, P., SOUKUP, V. Velká turistická encyklopedie. Jihomoravský kraj. Praha: Euromedia Group, 2007, 304 s.
 4. DELLASEGA, Pino. Nordic walking: Camminare con i bastoncini. Valentina Trentini: Artmedia, 2007. 303 s.
 5. DÝROVÁ, Jitka ; LEPKOVÁ, Hana. Kardifitness: vytrvalostní aktivity v každém věku. Praha: Grada, 2008. 189 s.
 6. HAVELKA, J. a kol. Sborník Klubu českých turistů. S&D, 2008, 232 s.
 7. HEDERER, Markus. Mit Nordic Fitness gesund durch Jahr. Stuttgart: Pietsch, 2006. 159 s.
 8. KORVAS, P. a kol. Aktivní formy cestovního ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978-80-210-4361-9
 9. MOSER, F. a kol. Pěší turistika. Praha: Olympia, 1986, 123 s.
 10. NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000, 197 s.
 11. OBŮRKOVÁ , E. Kam na Jižní Moravě. 2. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007, 140 s.
 12. PAULÍK, I., BURIAN, J. 77 výletů s dětmi po Moravě. Praha: Euromedia Group, 2010, 192 s., ISBN 978-80-242-2699-6
 13. PODHORSKÝ, M. Průvodce na cesty – Jihomoravský kraj. Praha: Freitag & Berndt, 2005, 200 s.
 14. URBAN, V. Kam na víkend – Jižní Morava. Brno: Computer Press, a.s., 2007, 131 s., ISBN 978-80-251-1566-4.
 15. SÝKORA, B. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: SPN, 1986, 222 s.
 16. ŠTANCL, R. Sto let organizované české turistiky v městě Brně (1894–1994). Výkonný výbor Klubu českých turistů, oblast Brněnsko.1994, 64 s.
 17. Turistické trasy 2.18 společnosti AEGLE Software

Internetové zdroje

 1. BUCHTOVÁ, Jana. Idnes.cz [online]. 2007 [cit. 2010-11-21]. Nordic walking: zhubněte s hůlkami. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/nordic-walking-zhubnete-s-hulkami-dlx-/test.aspx?c=A070401_193311_ekonomika_maf>.
 2. Česká asociace Nordic Walking [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.czech-nordicwalking.com>.
 3. HOTMAR, J. SvětOutdooru.cz [online]. 2001 [cit. 2010-11-21]. Batohy. Dostupné z WWW: <http://www.svetoutdooru.cz/clanek/?106865-batohy>.
 4. Chodec.cz : Sportovní aktivity umíme vás naučit [online]. 2008 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.chodec.com>.
 5. Chodíme.cz : Nordic walking všude kudy chodíte [online]. 2009 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.chodime.cz>.
 6. International Nordic Walking Federation [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <inwa-nordicwalking.com>.
 7. Internetový rozcestník abcTuristiky.cz [online]. 2009 [cit. 2010-11-21]. Turistické značky a značení turistických tras. Dostupné z WWW: <http://turistika.abchistory.cz/turisticke-znaceni.htm>.
 8. KLAUDY, Michal. Klaudy.net [online]. 2004 [cit. 2010-11-21]. Značení turistických cest. Dostupné z WWW: <http://www.klaudy.net/znaceni-turistickych-cest.php>.
 9. Klub českých turistů [online]. 2009 [cit. 2010-11-21]. Pěší značení. Dostupné z WWW: <http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/pesi-znaceni>.
 10. Klub českých turistů [online]. 2009 [cit. 2010-11-21]. Pravidla pohybu v přírodě pro členy KČT. Dostupné z WWW: <http://www.kct.cz/program/pravidla-pohybu-v-prirode>.
 11. KORVAS, Pavel; DOŠLA, Jan. Zimní turistika na sněžnicích: Možnosti pohybu a pobytu při zimní turistice ve volné přírodě [online]. Brno: Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/zimtur/web/pages/pobyt.html>.
 12. KORVAS, Pavel; DOŠLA, Jan. Zimní turistika na sněžnicích: Výstroj a výzbroj [online]. Brno: Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps08/zimtur/web/pages/vystroj.html>.
 13. MÍRA, Miroslav. Severská chůze [online]. 2007 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.severskachuze.cz>.
 14. MORAVEC, Luboš. Světcest.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Jak si správně vybrat boty na turistiku? Dostupné z WWW: <http://www.svetcest.cz/index.php/rady-a-tipy/71-vybaveni/294-jak-si-spravne-vybrat-boty-na-turistiku>.
 15. Nordic Walking [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.cz-nordicwalking.com>.
 16. NOVÁK, Marek. Světcest.cz [online]. 2006 [cit. 2010-11-21]. Jak si vybrat vhodný batoh. Dostupné z WWW: <http://www.svetcest.cz/index.php/rady-a-tipy/71-vybaveni/95-jak-si-vybrat-vhodny-batoh>.
 17. Obezita.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-22]. Aerobní pohybová aktivita - chůze a turistika. Dostupné z WWW: <http://www.obezita.cz/hubnuti/pohybova-aktivita/aerobni-cviceni/#c103>.
 18. Prygl.net [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.prygl.net>.
 19. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: Učební texty pro instruktory a vedoucí kolektivů mladých hasičů [online]. 2001 [cit. 2010-11-21]. Zásady pobytu v přírodě. Dostupné z WWW: <http://web.quick.cz/aalerej/pobyt%20priro.htm>.
 20. SKALSKÝ, Roman. Běhej.com [online]. 2009 [cit. 2010-11-21]. Nordic Walking je šetrnější než běh. Dostupné z WWW: <http://www.behej.com/clanek/2274-nordic-walking-je-setrnejsi-nez-beh>.
 21. VybaveníOutdoor.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Turistické boty – pohodlné cestování pro Vás. Dostupné z WWW: <http://www.vybavenioutdoor.cz/turisticke-boty>.
 22. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Constitution of the World Health Organization: Basic documents. [online]. 2006, 45. vydání, [cit. 2010-11-22]. Dostupný z WWW: <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf>.