Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Bezpečnost na kolečkových lyžích

Materiální výbava sportovce na KL

K základnímu vybavení sportovce pro jízdu na kolečkových lyžích patří samozřejmě kolečkové lyže, které by měly být adekvátní vyspělosti a zručnosti lyžaře. Začátečník by se měl učit na lyžích pomalejších a až postupem času přecházet na lyže rychlejší.

Dalším nezbytným prvkem jsou hole, jež by měly být vybaveny speciálními hroty vyrobenými z tvrdšího a odolnějšího materiálu (viz Obr. 4-1). Jízda se tak s nimi stane příjemnější na delší dobu. Originální hroty (košíčky) se rychle tupí a jízdu značně znepříjemňují smekáním.

Bodec s tvrdým hrotem k použití na hole pro jízdu na KL
Obr. 4-1 Bodec s tvrdým hrotem k použití na hole pro jízdu na KL

Neodmyslitelným prvkem pro předcházení případným zraněním by měla být pro každého sportovce cyklistická přilba. S rizikem pádu souvisí i použití chráničů loktů a kolen, ty je vhodné obléci začínajícím lyžařům, u nichž se pády na asfalt vyskytují poměrně často, jsou nepříjemné a následkem je v lepším případě odřenina či naraženina, v horším případě zlomeniny a otevřené rány.

Užitečným doplňkem jsou brýle, které plní funkci ochrannou, a to hned dvakrát. Jednak nás chrání před létajícím hmyzem, slunečním svitem, větrem a prachem, ale také ochraňují oko před možným zásahem hrotu hole v případě, že za někým jedeme. Další ochrannou pomůckou jsou i přes letní parné počasí rukavice, které chrání ruce před oděrkami a otlačeninami, ale především v případě pádu před větším poškozením pokožky.

Pokud se sportovec vydá mimo uzavřený okruh vyhrazený pro kolečkové lyže, měl by použít mimo přilby i reflexní vestu, nebo alespoň zařadit oblečení s reflexními prvky, případně reflexní či světelné doplňky, které upozorní všechny účastníky silničního provozu na pohyb sportovce na kolečkových lyžích.

Postřeh z tréninku

budete-li se svěřenci trénovat na silnicích za plného provozu, jezděte pouze tam, kde máte dobře zmapovaný terén.

Brzdění na KL

Důležitou dovedností pro jízdu na kolečkových lyžích je brzdění. Způsobů je několik, bohužel však není ani jeden příliš efektivní.

Jak tedy brzdit?

Nemluvíme-li o terénních kolečkových lyžích, které jsou vybaveny brzdami, je třeba se zaměřit na brzdění na KL, jež brzdný systém nemají.

Nejjednodušším způsobem alespoň snížení rychlosti je vzpřímení polohy do stoje ze sjezdového postavení. Další možnosti brzdění jsou uvedeny, popsány a vyobrazeny níže na fotografiích, případně na schématech, kde je jízda na KL zobrazena červenou barvou vždy ve směru zleva doprava.

Metodická doporučení

Při nácviku jakéhokoliv typu brzdění je třeba začít nejprve v malých rychlostech a postupně přecházet k rychlostem vyšším. Z maximální rychlosti je však zastavení téměř nemožné a pokusy o něj jsou velmi nebezpečné.


Brzdění „pluhem“

Provedení a použití: Doporučuje se při nižší rychlosti, základem je široký vzpřímený postoj a tlak do kolečkových lyží (viz Obr. 4-2), které v tu chvíli jedou po vnitřní straně koleček a směřují předními kolečky lehce k sobě (tzv. do pluhu). Při vysoké rychlosti hrozí střetnutí lyží a následný pád právě díky pluhovému postavení lyží a tomu, že sportovec neudrží tak velký tlak na dolní končetiny, který kolečkové lyže v tomto postavení vytváří.

Brzdění pluhem

Brzdění pluhem

Brzdění pluhem
Obr. 4-2 Brzdění pluhem

Brzdění odšlapováním

Provedení a použití: Brzdění odšlapováním probíhá ve sjezdu nebo na rovině, možné je i při vyšší rychlosti. Důležité je se z kolečkových lyží neodrážet, ale naopak do lyže tlačit proti podložce, přičemž sportovec kličkuje za pomoci frekvenčního odšlapování po trati zprava doleva, čímž lze rychlost snížit až úplně zastavit (viz Obr. 4-3). Tento způsob je vhodný pro zdatnější lyžaře.

Brzdění odšlapováním

Brzdění odšlapováním

Schéma brzdění odšlapováním
Obr. 4-3 Schéma brzdění odšlapováním

Brzdění přešlapováním

Provedení a použití: Brzdění přešlapováním je možné z mírných sjezdů a na rovinách při nižší rychlosti. Probíhá přešlapováním střídavě pravé a levé lyže. Kolečka v této fázi jedou po vnitřních stranách (viz Obr. 4-4). Při vysoké rychlosti hrozí, stejně jako u brzdění pluhem, střet lyží a pád. Doporučuje se snížit těžiště a přenést jej mírně dozadu. Tento způsob je vhodný pro začátečníky a patří mezi nejúčinnější.

Brzdění přešlapováním

Brzdění přešlapováním

Schéma brzdění přešlapováním
Obr. 4-4 Schéma brzdění přešlapováním

Brzdění přívratem

Provedení a použití: Používá se velmi zřídka, je možné si přibrzdit nebo zastavit. Nevýhodou je opotřebení koleček a ve vyšší rychlosti nebezpečí přetočení a téměř jistý pád. Na obrázku je zobrazeno provedení, kdy se přikládá levá lyže kolmo za lyži pravou, jež pokračuje nadále ve směru jízdy. Brzdění probíhá smykem (tažením) zadní (tedy levé) lyže, na kterou se vyvíjí postupně větší tlak až do zastavení (viz Obr. 4-5). Možné je samozřejmě brzdnou nohu vyměnit, záleží jen na sportovci, na jakou nohu zvládá brzdění lépe.

Brzdění přívratem

Brzdění přívratem

Schéma brzdění přívratem
Obr. 4-5 Schéma brzdění přívratem

Krizové brzdění

Provedení a použití: Poslední možností, jak zastavit či se na poslední chvíli vyhnout jakémukoliv nebezpečí, je najetí na krajnici (nebo do příkopu), kdy se naskýtají dvě možnosti. První spočívá v přenesení těžiště dozadu (tzv. na zadní kolečko) a pokusu celou situaci ustát. Druhou variantou je řízený pád vpřed (přes rameno), díky kterému nám hrozí nejmenší možnost zranění.

Krizové brzdění

Krizové brzdění

Bc. Michal Žák (autentizováno), Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. |
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. |
OSPrir KAPSP, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041