Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Výklad značek v orientačním běhu

Značky, které jsou umístěny mapě, by měl znát každý účastník orientačních akcí, kde se využívá mapy pro orientační běh. Některé značky jsou časté a setkáme se s nimi při každém závodě, jiné naopak třeba nikdy nevyužijeme. Výklad těchto značek nazýváme také mapový klíč.

V následujících kapitolách jsou uvedeny definice mapových objektů a předpisy pro kreslení značek. Značky jsou rozděleny do sedmi kategorií:

  1. Terénní tvary – hnědá barva.
  2. Skály a balvany – černá + šedá barva.
  3. Voda a bažiny – modrá barva.
  4. Vegetace – zelená + žlutá barva.
  5. Umělé objekty – černá barva.
  6. Technické značky – černá + modrá barva.
  7. Značení tratí – fialová barva.

Rozměry jsou uvedeny v mm pro měřítko 1:15 000. Je-li mapa v měřítku 1:10 000 nebo ve větším, musí být všechny čáry a značky zvětšeny na 150 %.

U nejpoužívanějších značek jsou pro větší názornost k nahlédnutí fotografie z terénu.

Následující obrázky i text je převzat a upraven z českého překladu Mezinárodní normy IOF nazvané ISOM 2000 (International Specification for Orienteering Maps), která je v současné době platná. Doslovný text této normy včetně specifikací pro Lyžařský orientační běh (LOB) a Orientační závod na horském kole (MTBO) je k dispozici na webových stránkách http://lazarus.elte.hu/tajfutas/isom2000/isom2000-cz.pdf.  Pro závody ve sprintu platí novější norma ISSOM 2007, která je k dispozici na webových stránkách http://obmapy.shocart.cz/ISSOM2007cz.pdf).

Mgr. Jan Došla, Ph.D. |
CUS, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010