Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Mikroskopické vyšetření moče

Mikroskopické vyšetření moče

K základním biochemickým vyšetřením patří semikvantitativní analýza moče. Skládá se z chemického stanovení pomocí diagnostických proužků a morfologického vyšetření. Obě metodiky se doplňují, pomáhají usnadnit určování nálezu a jejich výsledky by měly korespondovat. Močová analýza se provádí z jednorázové moči, nejlépe druhé ranní. Vyšetření je třeba provést do jedné hodiny po odběru.

Kompletní močová analýza je v dnešní době převážně automatizována. Manuální mikroskopie pak slouží k objasnění či potvrzení nejasných a diskrepantních nálezů.

Pro manuální mikroskopii se připravuje močový sediment: nativní moč se odstředí při 2000 otáček/min. a supernatant se odlije tak, aby se pracovalo s 10× zakoncentrovanou močí.

Pro lepší rozeznatelnost některých elementů se močový sediment může obarvit. Používá se standardizovaná barvící procedura tvz. supravitální barvení dle Sternheimera. Procedura pracuje s dvojsložkovou barvou (alciánová modř a červeň pyronin-B 1:1), která se přidává k močovému sedimentu v poměru 1:10.

V následující databázi jsou uvedeny fotografie jednotlivých elementů ve třech variantách:

  1. Mikroskopický nález barveného sedimentu (10× zakoncentrovaná moč při 400× zvětšení obarvená dle Sternheimera)
  2. Mikroskopický nález nativního sedimentu (10× zakoncentrovaná moč při 400× zvětšení)
  3. Nálezy z přístroje iQ 200 (Iris)

Seznam kapitol


Ke stažení

V následujících odkazech je tato databáze zpracována do formy vhodné ke stažení a tisku.
Ve výřezech jsou vybrané elementy zvětšeny pro lepší rozlišení.


Autoři publikace

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Ondřej Wiewiorka Mgr. Ondřej Wiewiorka
Ústav biochemie – Chemická sekce
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno

Osobní stránka v IS MU
MUDr. Jana Tůmová MUDr. Jana Tůmová
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno

Osobní stránka v IS MU
Výběr preparátů
Kolektiv pracovníků Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Brno

Tiráž

Mikroskopické vyšetření moče

Multimediální elektronický výukový materiál

Beňovská, Miroslava | Wiewiorka, Ondřej | Tůmová, Jana

2., aktualizované vydání
První vydání v roce 2014

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2015

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014–2015

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2014–2015 Masarykova univerzita

Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041