Úvod

Paliativní medicína se zabývá kvalitou života pacientů se závažným život ohrožujícím onemocněním. Přichází s možná troufalým tvrzením, že bez ohledu na diagnózu, na stupeň pokročilosti nemoci i na prognózu, toho můžeme vždy mnoho udělat pro zlepšení kvality zbývajícího života. O kvalitě života pacientů rozhodujeme tím, jak empaticky a podpůrně s nimi komunikujeme, jak pečlivě a poučeně řešíme jejich bolest a další tělesná a psychická trápení, jak formulujeme plán péče, který by vycházel z biologických charakteristik jejich onemocnění, ale i z jejich hodnot, preferencí a životního „příběhu“. Je to v pravém slova smyslu personalizovaná medicína.

Paliativní medicína se stala nedílnou součástí moderní medicíny 21. století. Pacienti s potřebou paliativní péče a paliativního přístupu se „vyskytují“ ve všech segmentech zdravotního a sociálního systému. Přichází s nimi do kontaktu lékaři téměř všech klinických oborů. Proto jsme přesvědčeni, že znalost paliativní medicíny patří do základního „balíčku“ znalostí a dovedností, které by si měl každý absolvent lékařské fakulty odnášet do klinické praxe a zde je dále prohlubovat a rozvíjet.

E-learningový program připravený kolektivem autorů Kliniky komplexní onkologické péče Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně má sloužit všem zájemcům k základnímu seznámení s oborem Paliativní medicína. Jeho vznik byl podpořen grantem Nadačního fondu Avast v roce 2019-2020. E-learningový program má doplnit další formy výuky paliativní medicíny na LF MU, především povinně volitelný předmět Paliativní medicína (5. ročník) a 3denní předpromoční praxi v zařízení paliativní péče (6. ročník).

Všem uživatelům e-learningu přejeme efektivní a inspirativní využití.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Tereza Vafková

Zpětná vazba

Zpětná vazba uživatelů e-learningu nás upřímně zajímá a je pro nás důležitá, proto budeme moc rádi, pokud s námi budete sdílet svoje postřehy prostřednictvím tohoto formuláře.

Evaluace e-learningového programu Paliativní péčehttps://forms.gle/LSeT5ZUutqk41C6y9

Autoři publikace

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D..

Klinika komplexní onkologické péče,
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

MUDr. Tereza Vafková

MUDr. Tereza Vafková

Klinika komplexní onkologické péče,
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)
  • Tvorba interaktivních cvičení
  • Kresba schémat

Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Alžběta Slámová

Alžběta slámová

  • Autorka fotografií

Projekty

logo NF Avast

Edukační materiál vznikl díky podpoře NF AVAST v rámci programu „Spolu až do konce"

Tiráž

Paliativní péče

Multimediální elektronický výukový materiál

Sláma, Ondřej | Vafková, Tereza

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2020

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2019–2020

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9628-8

© 2020 Masarykova univerzita