Úvod

Po vydání příručky Metodika tvorby bibliografických citací, kterou jsem vytvořil s kolegy a kolegyněmi z Knihovny univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovny PřF MU, jsem se setkával s dalšími dotazy k oblastem, jež v této publikaci nebyly zmapovány. Proto jsem se rozhodl připravit navazující materiál, který by postupy při citování dále dovysvětlil. Přestože následující text vznikl primárně pro potřeby e-learningového kurzu vsiv021 Informační výchova, jehož výuku pro Lékařskou fakultu MU zajišťuji, může být přínosný i čtenářům zabývajících se jinými vědními disciplínami, a to i přesto, že se v tomto materiálu v podstatě všechny příklady se vztahují k lékařským a zdravotnickým oborům.

Cílem tohoto materiálu je pokud možno přístupnou, názornou a praktickou formou vysvětlit, proč se vlastně cituje, jaká základní pravidla při citování informačních zdrojů se mají dodržovat, s jakými citačními metodami se v praxi můžeme setkávat a jak při citování různých typů a forem dokumentů postupovat. Kladl jsem si přitom za cíl vše podat maximálně stručně a zároveň přehledně, aby nevznikl další několik desítek, ne-li stovek stránek dlouhý text vytvářející ve čtenáři dojem, že tvorba citací je komplikovaná věda.

Doufám, že tento studijní materiál uvítají nejen studenti mého kurzu, ale případně i všichni ostatní, kteří si něčím nejsou v citování jisti.

Autor


Ke stažení

Jak citovatStáhnout publikaci ve formátu ePub Jak citovatStáhnout publikaci ve formátu PDF

Autor publikace

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Technická a grafická spolupráce:

{LOGO_IS_ALT}

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Tiráž

Jak citovat

Multimediální elektronický výukový materiál

Kratochvíl, Jiří

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2021

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2020–2021

© 2021 Masarykova univerzita